Ansedel Laurentius Sidenius Nicolai

1595?-1667

Född omkring 1595 i Prästgården, Sidensjö (Y) 1 .
Kapellan 1628 i Sidensjö (Y).
Bonde från 1629 till 1654 i By 1:1, Sidensjö (Y) 2 .
Kyrkoherde 1630-1666 i Sidensjö (Y).
Landstingsman 1646 i Sidensjö (Y).
Död 1667 i Prästgården, Sidensjö (Y) 1 .
Laurentius Sidenius Nicolai
Född omkring 1595 i Prästgården, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1667 i Prästgården, Sidensjö (Y) 1 .
Kapellan 1628 i Sidensjö (Y).
Bonde från 1629 till 1654 i By 1:1, Sidensjö (Y) 2 .
Kyrkoherde 1630-1666 i Sidensjö (Y).
Landstingsman 1646 i Sidensjö (Y).
F Nikolaus Laurentii.
Född omkring 1565 3 .
Död mellan 1641 och 1646 i Ulvvik 1:1, Nordingrå (Y) 3 .
Komminister 1594 i Sidensjö (Y) 4 .
Kyrkoherde 1595-1630 i Sidensjö (Y) 4 .
Bonde 1604-1613 i Själand 2:1, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1614-1620 i Näs 3, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1637-1641 i Ulvvik 1:1, Nordingrå (Y) 5 .

     
 
   
 
     
 
   
 
M Katarina Persdotter.
Född omkring 1565 1 .


     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1595 i Prästgården, Sidensjö (Y) 1 .
Kapellan 1628 i Sidensjö (Y).
Bonde från 1629 till 1654 i By 1:1, Sidensjö (Y) 2 .
Kyrkoherde 1630-1666 i Sidensjö (Y).
Landstingsman 1646 i Sidensjö (Y).
Död 1667 i Prästgården, Sidensjö (Y) 1 .

Min fm mf mf mf mormors farmors bror

Född omkring 1595, ursprungligt namn var Lars Nilsson
Laurentius Nicolai Sidenius (1632-66), son till företrädaren som kyrkoherde i Sidensjö. Stud. i Upsala 17 apr. 1616, var kapellan hos sin fader härst.1628. Undertecknar från år 1632 socknens tiondelängder. År 1646 var han landstingsman och erhöll 25 mars passedel för 2 hä star till hem-resan. Uppbär sina 12 t:r vederlagsspannmål 10 juli 1650. Genom kgl.bref 31 maj 1652 bekom han ett helgårdsmantal i Österby kvitt och fritti sin och hustruns lifstid (Hsands lä ns landsbok 1652. KA). Död 1666eller 1667.
G. 1) m. en dotter till khden Jonas Linnerius i Hsand

G. 2) m. Anna Eriksdotter, till hvilken mannen 30/5 1656 testamenterar 8säl. och halfva gården i Österby för henne och hennes arvingar, så framt hon honom efterlefver "för den mödo och besvär hon med honom, gambla man, someljest med hushållet haft hafver och ähn ytterligare får". (Ådb. 22/8 1656.) Hennes nådår utgick 1668.Af

barnen:
Brita, g. m. efterträdaren,
Elisabeth,, g. m. kaptenen HenningTideman i Mo, Resele, i hans första gifte; en dotter, g. m. handl. i SöderhamnJohan Johansson; Nils, stud. i Upsala 23/10 1640;
Johannes, stud. 9/11 1643
Källa: http://www.solace.mh.se/~blasta/herdamin/sidensjo.pdf


Utdrag ur dombok

En präst med civilkurage
Laurentius Sidenius Nicolai var en broder i rakt uppstigande led till mig som föddes 1595 på prästgården i Sidensjö.Det talas oftast om att prästerna var maktens förlängda arm. Det här pekar dock på ett utantag. En präst som så tydligttar parti för de mest utsatta i sin församling och med risk för egen ställning gör sig till deras talesman.En sådan släkting är något att vara stolt över.

Ur dombok 1638
Bön om skattelindring, riktad till landshövdingen: Vi fattiga kronans skattskyldiga undersåtar iSidensjö sn giver Eders Härlighet tillkänna, att dessa efterskrivna, Jöns Olufsson (3:1), vilkenligger i skatt för 14 seland jord, samt Jon Andersson (1), vilken skattar för 13 seland jord, är ...hårdligen blivit straffade rned en skadlig vådeld om nattetid så att all deras fattiga innandömesamt deras säd tillika med hus och gård till aska avbränt. Och nu i detta år blev deras årsväxt avfrost och köld fördärvad. Oansett dessa fattiga bönder hava njutit försköning med ett årsförsköning med utlagor, begär vi underdånigen för deras stora fattigdoms skull, av EdersHärlighet, för Guds skull och på vår allernådigaste Drottnings nådiga behag, att de ännu vidarenågon försköning med kronans utgifter bekomma kunde, eftersom de är allt för mycketutblottade, och förmår icke utgöra kronans utlagor. Lön förväntandes av Herran Christa Jesus ide rättfärdigas uppståndelse ... Skrivelsen var undertecknad av Laurentius Nicolai Sidenius,pastor loci i Sidensjö sn.

Källa: Sidensjö och Skorped - Släkter och gårdar

Relationer och barn

Gift.
Katarina Jonsdotter Linneria. uparrow.png Född 1616 i Härnösand (Y) 6 .
Död i Sidensjö (Y).
Brita Larsdotter Sidenia. rightarrow.png Född i By 1:1, Sidensjö (Y) 2 .
Död 1716 i Västerby, Sidensjö (Y) 1 .
Elisabeth Larsdotter Sidenia. rightarrow.png Född omkring 1632 i Sidensjö (Y) 7 .
Död 1676 i Höven, Resele (Y) 2 .
Johan Larsson Sidenius. rightarrow.png Född omkring 1635 i Sidensjö (Y).
Kassör vid Tjärkompaniet i Stockholm (A) 8 .
Död 1682 i Stockholm (A).
Gift efter 1664 2 .
Anna Eriksdotter. Född i Arnäs (Y) 2 .

Levnadsbana

Källor
  1. CD-Sidensjö 1689-1930
  2. Sidensjö och Skorped - släkten och gårdar
  3. Paul Olsson
  4. Härnösands stifts herdnaminne
  5. Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890
  6. Jan Eurenius
  7. Edelsvärd hemsida
  8. Constantinus Lindfors

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.