Jonas
  Olofsson Lindqvist 1824-1910
Född 1824-06-05 i Främmerbilla, Själevad (Y) [1] .
Döpt 1824-06-07 i Själevad (Y) [2] .
Död 1910-02-04 i Wallen, Skorped (Y) [3] .
Begravd 1910-02-20 i Skorpeds kyrkogård, Skorped (Y) [4] .

 

Levnadsbeskrivning

Flyttade från Främmesbilla, Själevad (Y) till Överbillsjö, Själevad (Y) [5] .
Dräng i Bringe, Själevad (Y) [6] . 1
Tjänstegosse i Norrflärke, Anundsjö (Y).
Utflyttad 1851 från Själevad sn till Djupsjö, Skorped (Y).
Kyrkovaktmästare 1862 i Vallen, Skorped, Skorped (Y) [7] .

År 1863 erhöll Kyrkovaktaren Jonas Lindqvist 25 öre som ersättning för utlägg. 1865 erhöll han 37 öre för repration av staketet enligt kyrkans räkenskaper. I februari 1868 erhöll han 50 öre för repration av fönster och trappor samt 25 öre för skkrivbläck.

Torpare i Djupsjö, Skorped (Y).
Omnämns i: Skorped A1:8B, Husförhör, 1878-1889, Sida 191 av 194 Själevad C:4 Födde 1807-1844 Sida 130 av 184 Själevad A1:3A Husförhör 1824-1830 215/255¶

Ur ”Post och Inrikes tidning 1840-08-05”
Tidningen Svenska Biet finns införd en artikel, undertecknad av en Komminister i Skorped, som målar nöden där med högst svarta färger. Han har troligen menat väl, och varit livad av sin önskan att, så mycket snarare, erhålla nödiga bidrag. Denna lilla församling är ibland de mest fattiga i Länet; men då densamma redan erhållit 100 R:dr R:gs undsättningsmedel av de 4,000 R:dr B:ko Staten lämnat, och kan få mera, samt jämväl undfått 8 tunnor spannmål, bör man förmoda att nöden till en stor del skall vara avhjälpt; hvilket även synes bekräftad därav, att artikelförfattaren i sin välmening begär medel för en arbetsinrättning. Man tillverkar härstädes ett nödbröd av Islands- mossa, med obetydligt tillskott av Råg, som är vida bättre än barkbröd, vilket är ganska osunt.

Ur ”Post och Inrikes tidning 1842-06-17”
Folkfesten i Skorped den 13 Maj. Dagen var skön; folket mycket. Med kyrkobyggnadsarbetet var redan så långt kommet, att sista takstolen var uppsatt En grön krona och kransar prydde de yttersta takstolarna. Majstänger och en äreport voro reste nere vid kyrkan. Kl. 3 e. m., sedan folket var i en fyrkant uppställd på så kallade Mallafven, öppnade församlingens nitiske och älskade Komminister högtidligheten med en uppmaning att tacka Gud, som så främjat det viktiga arbetet. Det var middag arrangerad i Prestgåden, och folket undfägnades vid nya Sockenstugan. Sedan man äter samlats på den rymliga Lafven, proponerade den tjänstförrättande pastorn med några hjärtliga och nätta ord i underdånighet skålar för H. M. Konungen och H. M. Drottningen, på Hennes höga namnsdag, varvid Folksången uppstämdes och ett trefalt hurra skållade mäktigt i luften: för DD. KK. HH. Kronprinsen och Kronprinsessan samt det övriga Kungahuset. Därefter tömdes skålar för den nya kyrkan, för att Guds ord där alltid må rent och klart förkunnas för församlingen, för den skicklige Kyrkobyggmästaren Geting, jämte några andra skålar. Skott lossade! under tiden i trakten. Då skålarna vore tömde, uppmanades Gubbarna att bjuda upp sina hustrur, och några gammaldagspolskor uppspelte», varefter ungdomen fick framträda och en väldig dans började, som räckte långt inpå natten. Denna folkfest var i sanning högtidligt rörande. Folket, som av flera missväxtår blifvit ut Mot t ad t, hade, i anseende till den gamla kyrkans förfalla» skick, vilken syntes lik en på krycka lutande skröplig ålderdom, med skyndsamhet nödgats gripa an kyrkobyggnadsarhetet, vartill början med grundläggning gjordes om hösten 1840; det glömde nu sina överståndna vedermödor, och skådade med glädjestrilande blickar på tempelbyggnaden, som redan hunnit så långt, och med sin fasthet syntes trotsa sekler.
Utdrag ur Post och Inrikes tidning 1848-11-01

Skorped, i Norra Ångermanland, den 25 oktober. Denna dag var för Skorpeds Församling en högtidlig, minnesvärd dag, då dess nya, nu färdigbyggda, sköna Kyrka högtidligen invigdes och gavs till sitt ändamål. Efter fulländad Gudstjänst föreföll en scen, vittnande om kärlek emellan lärare och åhörare. Prosten Aurén trädde fram för altaret, och med ett lämpligt tal.
Församlingens Lärare utnämnde Kyrkoherden Hellman, en honom av Församlingen förärad, skönt arbetad Sockerskål av silver, vägande 44 lod och kostade 107 R:dr, så som tacksamhetsbevis ej mindre för hans nit och verksamhet i Ämbetet, än för den omtänksamhet, nit och möda varmed den snart från dem bortgående Läraren bedrivit Kyrkobyggnaden.
Likaså gavs Kyrkobyggmästaren Geting, som till allas nöje och belåtenhet uppfört den nya byggnaden, en större väl arbetad Gräddskål, vilken i anseende till samme Byggmästares frånvaro av Kyrkoherden Hellman emottagit, för att honom tillställas.

Dödsannons:
Att gud i sitt allvisa råd, hädankallat vår käre fader kyrkovaktaren Jonas Lindqvist som stilla avled i tron på sin frälsare den 4 februari klockan 1 på förmiddagen i en ålder av 85 år, 8 månader, 2 dagar djupt sörjd och begråten av 2 barn, en sonhustru, 7 barnbarn samt släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet. Vallen och Skorped den 9 februari 1910
Marta och Olof Lindqvist samt Sigfrid
Utdrag ur Örnsköldsviks Allehanda 1910-02-14

Bouppteckning saknas.

Är begravd i samma grav som sin hustru och dottern Sigfrid. Bild på graven finns på följande länk:
http://grav.genealogi.se/uppladdat/22_278_2211/skorped0006_23182.jpg


Jonas bokmärke som han signerade sin hustrus testamente med

Gifte och barn

Gift 1851-06-15 i Skorped (Y) [8] .

Sara Kristina (Stina) Lindqvist f Olofsdotter.
Född 1821-10-07 i Källom, Sidensjö (Y) [7] .
Död 1885-12-20 i Mosjö, Skorped (Y) [7] [9] .
Dödsorsak: Slag
Begravd 1886-01-02 i Skorpeds kyrkogård, Skorped (Y) [4] .


Maria Kristina Jonsdotter. Född 1852-03-09 i Djupsjö, Skorped (Y) [10] .
Döpt 1852-03-09 i Skorped (Y) [10] .
Död 1852-03-20 i Djupsjö, Skorped (Y) [11] .


Jonas Olof Lindqvist. Född 1854-11-27 i Djupsjö, Skorped (Y) [12] .
Döpt 1854-11-30 i Skorped (Y) [13] .
Död 1944-07-07 i Mosjö, Skorped (Y) [4] .
Begravd 1944-07-16 i Skorpeds kyrkogård, Skorped (Y) [4] .


Ingrid Sigrid Kristina Jonsdotter Lindqvist. Född 1857-03-09 i Djupsjö, Skorped (Y) [14] .
Döpt 1857-03-10 i Skorped (Y) [14] .
Död 1935-06-01 i Överbilla Själevad (Y) [15] .
Begravd 1935-07-11 i Skorpeds kyrkogård, Skorped (Y) [4] .


Sara Margareta Jonsdotter. Född 1861-07-04 i Djupsjö, Skorped (Y) [16] .
Döpt 1861-07-06 i Skorped (Y) [16] .
Död 1863-08-30 i Skorped (Y) [17] .
Dödsorsak: Sharlakansfeber
Begravd 1863-09-06 i Skorped (Y) [18] .


Jonas  Olofsson Lindqvist 1824-1910

MFF Jonas Olofsson Lindqvist. Född 1824-06-05 i Främmerbilla, Själevad (Y) [1] . Död 1910-02-04 i Wallen, Skorped (Y) [3] . Dräng i Bringe, Själevad (Y) [6] . 2
Tjänstegosse i Norrflärke, Anundsjö (Y).
Kyrkovaktmästare 1862 i Vallen, Skorped, Skorped (Y) [7] .
Torpare i Djupsjö, Skorped (Y).
F Olof Persson Lindqvist. Född 1792-03-19 i Främmerbilla, Själevad (Y) [19] [20] . Död 1866-03-15 i Själevad (Y) [21] . Torpare i Främmerbilla, Själevad (Y).
Per  Jonsson 1759-1822

FF Per Jonsson. Född 1759-07-20 i Haffsta, Själevad (Y) [22] . Död 1822-03-01 i Främmersbilla, Själevad (Y) [23] . Torpare i Främmersbilla, Själevad (Y) [24] .
FFF Jonas Persson. Född 1724-03-20 i Östansjö 5, Själevad (Y) [25] . Död 1768-10-02 i Haffsta 3, Själevad (Y) [26] . Bonde från 1762 i Haffsta 3, Själevad (Y) [27] . 3
FFFF Per Jonsson. Född 1680 i Östansjö 5, Själevad (Y) [27] . Död 1759-11-18 i Östansjö 5, Själevad (Y) [27] . Bonde från 1715 i Östansjö 5, Själevad (Y) [27] . 4
Karin  Bengtsdotter 1688-1756

FFFM Karin Bengtsdotter. Född 1688-01-22 i Bringen 1, Själevad (Y) [28] [27] . Död 1756-12-01 i Östansjö 5, Själevad (Y) [27] .
FFM Anna Kristoffersdotter. Född 1724-09-02 i Haffsta 3, Själevad (Y) [29] . Död 1769-05-05 i Haffsta 3, Själevad (Y) [30] . FFMF Kristoffer Nilsson. Född 1690-10-12 i Haffsta 3, Själevad (Y) [31] [27] . Död 1764-07-15 i Haffsta 3, Själevad (Y) [27] . Bonde från 1723 i Haffsta 3, Själevad (Y) [27] . 5
FFMM Sara Kristiansdotter. Född 1701-09-29 i Nyland 3, Sidensjö (Y) [27] . Död 1765-01-02 i Haffsta 3, Sidensjö (Y) [27] .
FM Karin Katarina Jonsdotter. Född 1763-03-09 i Överbilla 3, Själevad (Y) [32] . Död 1805-06-06 i Haffsta, Själevad (Y) [33] . FMF Jonas Olofsson. Född 1726-12-28 i Västerhus 1, Själevad (Y) [27] . Död 1801-02-18 i Överbilla 3, Själevad (Y) [34] . Bonde 1756 i Överbilla 3, Själevad (Y) [27] . 6
FMFF Olof Jonsson. Född 1690-11-23 i Bringen 2, Själevad (Y) [31] [27] . Död 1740 i Västerhus, Själevad (Y) [27] . Bonde 1723-1740 i Västerhus 1, Själevad (Y) [27] .
FMFM Anna Eriksdotter. Född 1695-08-11 i Främmerbilla 1, Själevad (Y) [27] . Död 1729 i Västerhus 1, Själevad (Y) [27] .
FMM Maria Israelsdotter. Född 1734-09-30 i Överbilla 3, Själevad (Y) [27] . Död 1805-04-22 i Överbilla 3, Själevad (Y) [33] . FMMF Israel Segersson. Född 1688-02-05 i Överbilla 3, Själevad (Y) [27] . Död 1753-01-31 i Överbilla 3, Själevad (Y) [27] . Bonde 1710 i Överbilla 3, Själevad (Y) [27] .
FMMM Brita Persdotter. Född 1690-11-30 i Västeralnö 2, Själevad (Y) [31] [27] . Död 1773-07-18 i Överbilla 3, Själevad (Y) [27] .
M Maria Jonsdotter. Född 1792-04-13 i Bringen, Själevad (Y) [20] [27] . Död 1839-05-05 i Över Billsjö, Själevad (Y) [35] . MF Jonas Eriksson. Född 1766-04-12 i Gene, Själevad (Y) [27] . Död 1794-05-15 i Bringen 1, Själevad (Y) [36] . Bonde i Bringen 1, Själevad (Y).
MFF Erik Eriksson. Född 1735-06-14 i Gene 1, Själevad (Y) [27] . Död 1774-09-04 i Gene 1, Själevad (Y) [27] . Bonde från 1729 i Gene 1, Själevad (Y) [27] .
MFFF Erik Nilsson. Född 1704 i Västersel, Nätra (Y) [27] . Död 1762-03-03 i Gene, Själevad (Y) [27] . Bonde 1729 i Gene 1, Själevad (Y) [27] .
MFFM Margareta Persdotter. Född 1703 i Bergom 4, Nätra (Y) [27] . Död 1740 i Gene 1, Själevad (Y) [27] .
MFM Brita Jonsdotter. Född 1739-09-17 i Svedjeholmen, Själevad (Y) [27] . Död 1806-10-23 i Gene 1, Själevad (Y) [27] . MFMF Jonas Olofsson. Född 1713-01-03 i Lidböle 2:1, Nordingrå (Y) [37] . Död 1741-03-01 i Svedjeholmen, Själevad (Y) [27] . Bonde från i Svedjeholmen, Själevad (Y) [27] .
MFMM Sigrid Jonsdotter. Född 1708-01-12 i Norrvåge 2, Själevad (Y) [27] . Död 1791-04-19 i Svedje 3, Själevad (Y) [27] .
MM Sara Jonsdotter. Född 1767-05-01 i Bringen, Själevad (Y) [27] . Död 1848-01-02 i Själevad (Y) [27] . MMF Jonas Johansson. Född 1736-02-08 i Svedjeholmen, Själevad (Y) [27] . Landbonde 1762 i Yttergunsjö, Själevad (Y) [27] .
MMFF Johan Persson Frisk. Född 1704-11-06 i Myckling 2, Själevad (Y) [27] . Död 1760-04-07 i Yttergunsjö, Själevad (Y) [27] . Bonde
Båtsman
MMFM Sara Olofsdotter. Född 1699-09-10 i Västerbillsjö 3, Själevad (Y) [27] .
MMM Sara Persdotter. Född 1736-02-13 i Nyland 1, Själevad (Y) [27] . Död 1795-12-23 i Bringen, Själevad (Y) [38] . MMMF Per Eriksson. Född 1693-01-23 i Nyland 1, Själevad (Y) [27] . Död 1757-04-26 i Nyland 1, Själevad (Y) [27] . Bonde från 1729 i Nyland 1, Själevad (Y).
MMMM Margareta Persdotter. Född 1701-03-31 i Översjäla 3, Själevad (Y) [27] . Död 1799-03-28 i Nyland 1, Själevad (Y) [27] .

Källor

 1. Själevad C:4 Födde 1807-1844 p 130/184
 2. Själevad (Y) C:4 (1807-1844) Bild 121 / sid 117
 3. Skorped SCB Döda 1910
 4. Begravda i Sverige 2
 5. Själevad A1:3A Husförhör 1824-1830 p AD sid 204
 6. Själevad A1:5 Husförhör 1840-1845 211/443
 7. Skorped A1:8B Husförhör 1878-1889 p 191/194
 8. CD-Skorped 1776-1930
 9. Skorped F:1 Död 1864-1894 AD bild 50
 10. Skorped C:2 Födde, död 1839-1863 p 46/130
 11. Skorped C:2 Födde, död 1839-1863 p 123/130
 12. Skorped C:2 Födde, död 1839-1863 p AD bild 46 / sid 43
 13. Skorped C:2 Födde, död 1839-1863 AD sid 43
 14. Skorped C:2 Födde, död 1839-1863 p 57/130
 15. Sveriges dödsbok 1901-2009
 16. Skorped C:2 Födde, död 1839-1863 p 78/130
 17. Skorped C:2 Födde, död 1839-1863 p 128/130
 18. Skorped C:2 Födde, död 1839-1863 AD bild 122
 19. Själevad A1:3A Husförhör 1824-1830 p 215/255
 20. Själevad C:3 Födde 1769-1805 AD sid 184
 21. Själevad F4 Döda 1861-1894 Bild 36 / sid 32
 22. Själevad C:2 Födde 1721-1768 AD bild 135
 23. Själevads kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010173/F/2 (1761-1824)
 24. Paul Olsson
 25. Själevad C:2 Födde 1721-1768 AD bild 9
 26. Själevads kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010173/F/2 (1761-1824) sid 34
 27. CD Själevad fs (Y) 1681-1820
 28. Själevad C:1 Födde 1681-1720 AD bild 15
 29. Själevad C:2 Födde 1721-1768 AD bild 14
 30. Själevads kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010173/F/2 (1761-1824) sid 35
 31. Själevad C:1 Födde 1681-1720 AD bild 19
 32. Själevad C:2 Födde 1721-1768 AD bild 158
 33. Själevads kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010173/F/2 (1761-1824) sid 125
 34. Själevads kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010173/F/2 (1761-1824) sid 112
 35. Själevad F3 1824-1861 AD Bild 23
 36. Själevads kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010173/F/2 (1761-1824) sid 27
 37. CD-Födda-Vigda-Döda i Ådalen
 38. Själevads kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010173/F/2 (1761-1824) sid 93

Fotnot

 1. Antecknad med namnet Jon Olsson
 2. Antecknad med namnet Jon Olsson
 3. Ägare av fastigheten år 1762
 4. Ägare av fastigheten år 1715
 5. Ägare av fastigheten år 1723
 6. Ägare av fastigheten år 1756

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister