Född 1626 i Norrböle 4:1, Anundsjö (Y) [1] .
Död 1709-11-06 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y) [1] .

 

Levnadsbeskrivning

Kyrkvärd i Anundsjö (Y).
Nämndeman 1678-1693 i Anundsjö (Y).
Bonde 1652-1679 i Kubbe 4:1, Anundsjö (Y) [1] .
Bonde 1679-1702 i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) [1] .

Ur dombok 1679 h3:
Hwad sig widkommer det huus och jordekiöp emellan Zachris Larsson i Norsunda och Nils Håkansson i Kubbe, så blefwo dhee nu ther om förlichta, att kiöpet ophäfwes och Zachries gifwer Nils i återkiöp 20 daler kmt, doch så att Zachries betalar halfjord och gård i Kubbe i detta åhr eller strax 200 daler kmt och på åhret här näst 1680 Michaelis tijdh thet öfriga sedan till dess dee kunna få en kiöpman på hemmanet, skola dee tillhopa halft hwardera låta åhrligen såda och bärga, och cronan sedan sin rättigheet ther af gifwa, thet och them af häradzrätten pålades att effterkomma.
Källa: Paul Olsson


Gifte och barn

Gift omkring 1660 i Anundsjö (Y).

Kerstin Andersdotter.
Född 1635 i Kubbe 4:1, Anundsjö (Y) [1] .
Död 1713-10-11 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y) [1] .


Håkan Nilsson. Född 1660 i Kubbe, Anundsjö (Y) [2] .
Död 1725-08-03 i Kubbe, Anundsjö (Y) [1] .
Dödsorsak: Bröstvärk och andtäppa


Sigrid Nilsdotter. Född 1661 i Kubbe 4:1, Anundsjö (Y) [1] .
Död 1715-04-02 i Hädanberg 6:1, Anundsjö (Y).


Erik Nilsson. Född 1670 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y) [3] .
Död 1721 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y) [3] .


F Nils Håkansson. Född 1626 i Norrböle 4:1, Anundsjö (Y) [1] . Död 1709-11-06 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y) [1] . Kyrkvärd i Anundsjö (Y).
Nämndeman 1678-1693 i Anundsjö (Y).
Bonde 1652-1679 i Kubbe 4:1, Anundsjö (Y) [1] .
Bonde 1679-1702 i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) [1] .
F Håkan Persson. Född 1608 i Norrmesunda 3:1, Anundsjö (Y) [1] . Död Död efter hösten 1685 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y). Nämndeman 1639-1671 i Anundsjö (Y) [4] .
Landstingsman 1660-1667 i Anundsjö (Y).
Bonde 1633-1664 i Norrböle 4:1, Anundsjö (Y) [4] .
Bonde 1664-1679 i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) [4] .
FF Per Nilsson. Född 1571 i Bredbyn 2:1, Anundsjö (Y) [4] . Död före 1655 i Norrmesunda 3:1, Anundsjö (Y) [2] . Länsman 1619-1621 i Anundsjö (Y) [4] .
Nämndeman 1613-1628 i Anundsjö (Y) [4] .
Bonde 1601-1606 i Mellansel 1:1, Anundsjö (Y) [1] .
Bonde från 1606 till 1649 i Norrmesunda 3:1, Anundsjö (Y) [1] .
FFF Nils Eriksson. Född omkring 1530 i Bredbyn 2:1, Anundsjö (Y) [2] . Död omkring 1601 i Mellansel 1, Anundsjö (Y) [1] . Nämndeman 1583-1587 i Anundsjö (Y) [2] .
Bonde 1554-1557 i Bredbyn 2:1, Anundsjö (Y) [1] .
Bonde 1577-1582 i Brandkäl 1:1, Anundsjö (Y) [1] . 1
Bonde 1582-1590 i Österfannbyn 2:1, Anundsjö (Y) [2] .
Bonde 1590-1601 i Mellansel 1:1, Anundsjö (Y) [1] .
FFFF Erik Svensson. Född omkring 1490 i Bredbyn 2, Anundsjö (Y) [5] . Död 1550 i Bredbyn 2, Anundsjö (Y). Bonde 1535-1550 i Bredbyn 2:1, Anundsjö (Y) [1] .
 
   
 
FM Märta Hansdotter. Född uppskattat 1575 i Norrböle 4:1, Anundsjö (Y) [4] . Död i Norrmesunda 3, Anundsjö (Y) [2] . FMF Hans Olofsson. Född omkring 1550 i Norrböle 4, Anundsjö (Y) [2] . Död omkring 1602 i Livland [4] . Bonde 1572-1602 i Norrböle 4:1, Anundsjö (Y) [2] .
Knekt 1602-1603 i Norrböle, Anundsjö (Y) [2] .
FMFF Olof Olofsson. Född omkring 1500 i Norrböle 4, Anundsjö (Y) [5] . Död 1559 i Norrböle 4, Anundsjö (Y) [5] . Bonde 1554-1559 i Norrböle 4:1, Anundsjö (Y) [1] .
 
FMM Anna Nn. Född omkring 1550 [2] . Död i Norrböle, Anundsjö (Y) [2] . Bonde 1602-1603 i Norrböle 4:1, Anundsjö (Y) [2] .
 
 
M Anna Andersdotter. Född 1606 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y). Död 1696-06-20 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y). MF Anders Östensson. Född i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) [1] . Död 1650 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y). Bonde från 1606 till 1650 i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) [1] .
MFF Östen Olsson. Född 1548 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y). Död 1589 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y). Bonde från 1581 till 1589 i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) [1] .
MFFF Olof Eriksson. Född 1520 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y). Död 1581 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y). Bonde från 1548 till 1581 i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) [1] .
 
MFM Brita Östensdotter. Född 1550 i Ödsbyn, Anundsjö (Y) [5] . Död 1609 i Tvärlandsböle, Anundsjö (Y) [5] . Bonde från 1600 till 1609 i Tvärlandsböle 1, Anundsjö (Y) [1] .
MFMF Östen Jakobsson. Född omkring 1510 i Ödsbyn 1, Anundsjö (Y) [2] . Död i Ödsbyn 1, Anundsjö (Y) [2] . Bonde 1545-1564 i Ödsbyn 1, Anundsjö (Y) [1] .
 
     
 
   
 

Källor

  1. Anundsjöboken
  2. Paul Olsson
  3. CD-Sidensjö 1689-1930
  4. Rötter i Anundsjö -en bygd nolaskogs
  5. Erik Näslund

Fotnot

  1. BRANDKÄL Nämns i 1542 års jb med stavningen Brantiäl. Bucht anser Brand betyda »ett slags giller« och tiäl »försumpad granskog«. Denna tolkning får stöd genom de senaste decenniernas studium av fångstkulturerna i Norrland. (Jmf Baudou!) Byn skulle 1542 skatta för 16 seland. Bybefolkning 1765: 17 personer i 3 hushåll (mtl). Bybefolkning 1870: 64 personer i 18 hushåll (hfl), 3 födda utanför Anundsjö. Laga skifte 15/11 1862.

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister