Född 1630 i By 2:1, Sidensjö (Y). [1]
Bonde 1657-1664 i Djupsjö 1:1, Sidensjö (Y). [2]
Tionderäknare 1663-1692 i Sidensjö (Y). [1]
Bonde 1664 i Uberg 3, Skorped (Y). [2]
Bonde 1667-1698 i Överå 1:1, Sidensjö (Y). [2]
Nämndeman 1670-1678 i Sidensjö (Y). [2]
Död 1700 i Överå, Sidensjö (Y). [1]

Min fm mf ff mf farfar

Ur dombok 1684:
Kom för rätten ärlig och beskedlig Marcus Abrahamsson (1:1) och framlade en trovärdig köpeskrift daterad 1 mars 1680 av innehåll huruledes kyrkoherden i Råneå, vördige Per Rockstatius, "af wählbetäncht mode, med sin kära hustrus Ja och samtycke" försålt till Marcus Abrahamsson sitt hemman (2:1) bestående av 9 seland hus och jord för 250 daler kmt. Item Johan Nilsson i Ås till Marcus Abrahamsson försålt 1 seland jord av samma hemman för 25 daler kmt. Köpen dömdes fast och ständigt stå
Källa: Sidensjö och Skorped - Släkter och gårdar


Markus Abrahamsson. Född 1630 i By 2:1, Sidensjö (Y). [1] Död 1700 i Överå, Sidensjö (Y). [1] Bonde 1657-1664 i Djupsjö 1:1, Sidensjö (Y). [2]
Tionderäknare 1663-1692 i Sidensjö (Y). [1]
Bonde 1664 i Uberg 3, Skorped (Y). [2]
Bonde 1667-1698 i Överå 1:1, Sidensjö (Y). [2]
Nämndeman 1670-1678 i Sidensjö (Y). [2]
 
f Abraham Andersson. Född 1589 i By, Sidensjö (Y). [3] Död i Rössjö, Sidensjö (Y). Bonde 1623-1639 i By 2:1, Sidensjö (Y). [2]
Fjärdingsman i Sidensjö (Y).
Nämndeman 1628 i Sidensjö (Y). [2]
Bonde 1640-1644 i Ödsbyn 1, Sidensjö (Y). [3]
Nämndeman 1647-1651 i Sidensjö (Y). [2]
Bonde 1645-1649 i Rössjö 3:1, Sidensjö (Y). [2]
 
ff Anders Nikodemusson. Född omkring 1565 i By 2:1, Sidensjö (Y). [1] Död 1622 i By, Sidensjö (Y). Bonde 1606-1622 i By 2:1, Sidensjö (Y). [2]
 
fff Nikodemus Andersson. Född omkring 1540 i By 2:1, Sidensjö (Y). [1] Bonde 1565-1603 i By 2:1, Sidensjö (Y). [2]
 
ffff Anders Alfsson. Född omkring 1500. [1] Död 1564 i By, Sidensjö (Y). Bonde 1535-1564 i By 2:1, Sidensjö (Y). [2]
 
   
       
   
           
   
       
   
m Sara Jonsdotter. Född omkring 1590. Död i Rössjö, Sidensjö (Y).              
   
       
   
           
   
       
   
 

Gifte och barn

Gift i Sidensjö (Y)

Brita Olofsdotter. Född 1630 i Djupsjö 1:1, Skorped (Y).
Död 1673 i Överå 1:1, Sidensjö (Y). [2]

Abraham Markusson. Född 1660 i Djupsjö 1:1, Sidensjö (Y). [2]
Bonde 1692-1721 i Överå 2:1, Sidensjö (Y). [2]
Död 1732-04-02 i Överå, Skorped (Y). [4]


Gift i Sidensjö (Y)

Kerstin Bengtsdotter. Född omkring 1630 i Mosjö 3:1, Sidensjö (Y). [1]
Död 1691 i Överå 1:1, Sidensjö (Y). [2]

Anna Markusdotter. Född i Överå 1;1, Sidensjö (Y). [2]
Bonde 1710-1711 i Uberg 3:1, Sidensjö (Y). [2]
Död 1729 i Uberg, Sidensjö (Y). [4]


Jon Markusson. Född 1675 i Överå 1:1, Sidensjö (Y). [4]
Sockenskrivare 1715-1723 i Sidensjö (Y). [1]
Bonde 1699-1726 i Överå 1:1, Sidensjö (Y). [2]
Död 1726 i Överå 1:1, Sidensjö (Y). [2]


Kerstin Markusdotter. Född 1670 i Överå 1:1, Sidensjö (Y). [4]
Länsmanshustru.
Död 1735-08-31 i Österkäl, Sidensjö (Y). [4]


Margareta Markusdotter. Född 1683 i Överå 1:1, Sidensjö (Y). [4]
Död 1763 i Nyland, Sidensjö (Y). [4]


Gift 1691-01-15 i Sidensjö (Y) [4]

Märeta Hansdotter. Född omkring 1660 i Uberg 3, Sidensjö (Y). [1]

 

Källor

  1. Paul Olsson
  2. Sidensjö och Skorped - släkten och gårdar
  3. Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890
  4. CD-Sidensjö 1689-1930