Ansedel Jon Hansson Enhänning

1580?-1666

Född omkring 1580 i Norrflärke, Anundsjö (Y) [1] .
Död 1666 i Härnösand (Y) [2] .

Jon Hansson Enhänning
Född omkring 1580 i Norrflärke, Anundsjö (Y) [1] .
Död 1666 i Härnösand (Y) [2] .
Knekt 1602-1608 [1] .
F Hans Björnsson.
Född omkring 1550 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) [1] .
Död omkring 1622 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) [3] .
Bonde 1575-1589 i Norrflärke 8:1, Anundsjö (Y) [1] .
Byggmästare i Anundsjö (Y) [1] .
Nämndeman 1586-1620 i Anundsjö (Y) [3] .
Bonde 1589-1601 i Bredbyn 2:1, Anundsjö (Y) [3] .
Kyrkovaktare 1590-1592 i Anundsjö (Y) [1] .
Bonde 1601-1620 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) [1] .
Knekt 1607-1608 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) [1] .

FF Björn Olofsson.
Född omkring 1510 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) [1] .
Död i Skalmsjö, Anundsjö (Y) [1] .
Bonde 1541-1576 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) [2] .
Nämndeman 1568-1569 i Anundsjö (Y) [1] .
Kyrkans sexman 1572-1573 i Anundsjö (Y) [1] .


FFF Olof NN.
Född omkring 1470 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) [1] .

Bonde 1535 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) [2] .
Bonde från 1541 till 1576 i Skalmsjö 1, Anundsjö (Y) [3] .

 
 
   
 
     
 
   
 
M Anna Nn.
Född i Sörflärke 1:1, Anundsjö (Y).
Död Mellan 1619-1628 i Skalmsjö, Anundsjö (Y) [3] .

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Knekt 1602-1608 [1] .
Ur dombok 1646
»Joen Hansson Enhänning, borgare i Hernösandh, angifuer det han för någon tidh sädhan hafuer låndt en student Nils Jonsson, i Sörmisunda barnfödder, någre penningar - 117 daler koppmt... och ähr i Medlertijdh dödh blefuen förr ähn han kunde betala, och hafuer efter sigh 4 sädeslandh iordh, som hans bröder Peder Joensson i (Mellan-) Seel och Jon Jonsson i Södermiösunda (1:1) och hans styffernä Efwert Biörsson i Söderflärke hafuer tagit till sigh, och föregifua det de hafua samma iordh fullkomligt betalt och icke erfdt efter hand. Joen Hansson begiärer nu de ska bewijsa med Qvitto eller kiöpebref at de samma iordh betalt hafuer.«
Källa: Anundsjöboken

Deltog i det Ingermanländska kriget 1610-1617 mot Ryssland, som slutade 1617.

Ur dombok
1625 Jon Hansson fick enligt Lr 1624-1667 kungligt brev på underhåll under sin livstid på 4 tunnor spannmål, som han årligen utkvitterade i Hernösand, dit han flyttat. Ar 1667 fick hans änka ett nådeår, dvs hon fick nyssnämnda un-derhåll ett år efter mannens död.
Jon Hansson blev knekt för Skalmsjö 1607 och deltog i det ryska krig, som slutade 1617, och blev förlamad och kallades »Enhänning«. Jon Hansson var broder till Nils Hansson,


Källor

  1. Paul Olsson
  2. Anundsjöboken
  3. Rötter i Anundsjö -en bygd nolaskogs
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Startsidan       Lars Ohlsson Huddinge 2019-05-18 -- kl: 23:50

Framställd 2019-05-19 med hjälp av Disgen version 2019.