Ansedel Laurentius Svenonis Bureus

1507-1579

Född 1507 i Barkesta, Harmånger (Y) [1] .
Död 1579 i Säbrå (Y) [2] .


Laurentius Svenonis Bureus
Född 1507 i Barkesta, Harmånger (Y) [1] .
Död 1579 i Säbrå (Y) [2] .
Kyrkoherde 1543-1572 i Säbrå (Y).

F Sven Pedersson Bure.
Född omkring 1481 i Harmånger (Y).

Hövidsman i Medelpad.

     
 
   
 
     
 
   
 

M Margareta Bossdotter.
Född 1485 [1] .


     
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde 1543-1572 i Säbrå (Y).
Id: 1830

Laurentius Svenonis Bureus är farfars morfars farfars farfars farfars farfars mormors farbrors sonsons son

Född 1507 (1497) i Barkesta Harmånger. Död 1579 i Säbrå. Kyrkoherde i Säbrå från 1543 till 1572. sattes han i sin ungdom i Bure kloster där han fick lära sig läsa och skriva samt leva klosterliv i ett convivum sacrum grundat på ett brödrabrev från Johanniterklostret i Eskilstuna. Han blev senare fransiskanermunk i Uppsala och tjänstgjorde i domkyrkan. Vid reformationen blev han lärjunge till Olaus Petri och sände till Norrland för att sprida Lutherdomens tankar och blev 1543 utnämnd till kyrkoherde i Säbrå. Avgav vid landstinget i Bjärtrå 1568 rohetsförsäkran till Johan III. Erbjöds av biskop Lars att bli prost över Ångermanland men avböjde.
Källa: Boken om Säbrå)

Svenonis (1543-72). Enligt Johannes Bureus, hvilkens uppgifter dock böra upptas med en viss försiktighet, lär denne adliga Bureättens förste närmare kände stamfader varit född 1507 och tredje son till höfvitsmannen i Medelpad Sven Pedersson och Margareta Boosdotter från Hälsingland. I sin ungdom skall han insatts i Burakloster (?), där han af sin släkting den siste abboten Jonas Olsson Bure lärde sig läsa och tillvändes klosterlefnaden, kom därifrån till Fransiskanerna i Upsala och blef altarist i domkyrkan, deinde præbendam animarum SÄBRÅ 95 administrandam suscepit.¹ Vid reformationens början begaf han sig till Sthm och blef Olai Petri lärjunge, sändes därefter till Norrland för att befrämja den nya kyrkoordningens införande och blef khde i Säbrå 1543, men afböjde det af ärkebiskop Lars erbjudna förtroendet att mottaga prostbefattningen öfver Ångermanland. Fr. o. m. 1543 arrenderar han några af de gamla till kronan indragna kyrkjordarna i Säbrå. På Landstinget i Bjärtrå 29 okt. 1568 afgaf han jämte öfriga Ångermanlandspastorer trohetsförsäkran åt kon. Johan III. Enligt taxeringen för Älfsborgs lösen år 1571 utgjorde khdens lösegendom: silfver 128 lod, pgr 380 mark, tenn 1½ pund, mässing 1 pd, koppar 6 pd, kor 13, ungnöt 10, bockar och getter 20, får 12, svin 12, hästar 4 för 76 mk och 1 sto för 9½ mk. Sammanlagda värdet uppgick till 1279 mk, hvaraf tiondedelen utgafs för ändamålet. Sina söner uppfostrade han först i hemmet, sände dem sedan till Gefle skola och slutligen till Upsala. Tiondelängderna för år 1572 äro de sista, som bevittnats af Laurentius Svenonis, men enl. uppgift skall han dött först 1579. G. 1541 m. Margareta Engelbertsdotter Janzonia.Barn: Sven blef vid militien med sin faders samtycke och gjorde under sin farbroder Jonas Bure vackra prof, »donec eum suum in censum libitina referret»²; Engelbertus, f. 1542, khde i Säbrå, Hsand, Själevad och sist i Luleå; Petrus, »urgente aliquo naturæ vitio», blef handlande; Johannes, f. 24/1 1548, khde i Säbrå n. 6; några döttrar.
Källa: Härnösands stifts herdaminne Släktled:
Laurentius Svenonis Bureus är farfars morfars farfars farfars farfars farfars mormors farbrors sonsons son till Lars Ohlsson: Ohlsson, Lars (1947 - ) far: Olsson, Olov Edvard Emanuel (1911 - 1970) far: Olsson, Johan Emanuel (1887 - 1921) mor: Olsson Brännström, Brita Lovisa (1845 - 1910) far: Brännström, Johan (1815 - 1903) far: Olofsson, Olof (1776 - 1838) far: Olofsson, Olof (1742 - 1788) far: Larsson Munk, Olof (1704 - 1776) far: Olofsson, Lars (1677 - 1757) far: Johansson, Olof (- 1698) far: Olofsson, Johan far: Andersson, Olof far: Andersson, Anders mor: Jonsdotter, Brita mor: Andersdotter Bure, Lucia (1462 - ) far: Olofsson Bure, Anders (1425? - ) bror: Olofsson Bure, Fale (1415? - ) son: Falesson Bure, Per (1445 - ) son: Pedersson Bure, Sven (1481? - ) son: Svenonis Bureus, Laurentius (1507 - 1579) Laurentius Svenonis Bureus är farfars morfars morfars farfars farfars farmors farfars farbrors sonsons son till Lars Ohlsson: Ohlsson, Lars (1947 - ) far: Olsson, Olov Edvard Emanuel (1911 - 1970) far: Olsson, Johan Emanuel (1887 - 1921) mor: Olsson Brännström, Brita Lovisa (1845 - 1910) far: Brännström, Johan (1815 - 1903) mor: Gerdtsdotter, Brita (1774 - 1829) far: Larsson, Gerdt Gerhard (1734 - 1816) far: Larsson, Lars (1704 - 1788) far: Larsson, Lars (1670 - 1739) far: Nilsson Degerman, Lars (1629? - 1711) far: Olofsson, Nils (1601 - 1684) far: Olofsson, Olof (1570 - 1623) mor: Olofsdotter Bure, Malin far: Jonsson Bure, Olof (1490? - 1557) far: Olofsson, Jon (1430? - ) far: Olofsson Bure, Olof (1410? - ) bror: Olofsson Bure, Fale (1415? - ) son: Falesson Bure, Per (1445 - ) son: Pedersson Bure, Sven (1481? - ) son: Svenonis Bureus, Laurentius (1507 - 1579) Laurentius Svenonis Bureus är farfars morfars mormors farfars farfars farmors farfars farbrors sonsons son till Lars Ohlsson: Ohlsson, Lars (1947 - ) far: Olsson, Olov Edvard Emanuel (1911 - 1970) far: Olsson, Johan Emanuel (1887 - 1921) mor: Olsson Brännström, Brita Lovisa (1845 - 1910) far: Brännström, Johan (1815 - 1903) mor: Gerdtsdotter, Brita (1774 - 1829) mor: Nilsdotter, Maria (1747 - 1817) far: Samuelsson, Nils (1713 - 1788) far: Larsson, Samuel (1661 - 1747) far: Nilsson Degerman, Lars (1629? - 1711) far: Olofsson, Nils (1601 - 1684) far: Olofsson, Olof (1570 - 1623) mor: Olofsdotter Bure, Malin far: Jonsson Bure, Olof (1490? - 1557) far: Olofsson, Jon (1430? - ) far: Olofsson Bure, Olof (1410? - ) bror: Olofsson Bure, Fale (1415? - ) son: Falesson Bure, Per (1445 - ) son: Pedersson Bure, Sven (1481? - ) son: Svenonis Bureus, Laurentius (1507 - 1579) Laurentius Svenonis Bureus är farfars morfars morfars farfars farfars morfars morfars farfars brorsons sonson till Lars Ohlsson: Ohlsson, Lars (1947 - ) far: Olsson, Olov Edvard Emanuel (1911 - 1970) far: Olsson, Johan Emanuel (1887 - 1921) mor: Olsson Brännström, Brita Lovisa (1845 - 1910) far: Brännström, Johan (1815 - 1903) mor: Gerdtsdotter, Brita (1774 - 1829) far: Larsson, Gerdt Gerhard (1734 - 1816) far: Larsson, Lars (1704 - 1788) far: Larsson, Lars (1670 - 1739) far: Nilsson Degerman, Lars (1629? - 1711) far: Olofsson, Nils (1601 - 1684) mor: Nilsdotter, Anna far: Andersson Bure, Nils (1557 - 1597?) mor: Andersdotter Bure, Anna (1512? - 1583) far: Jakobsson af Bure, Anders (1475 - (1539 före)) far: Andersson Bure, Jakob (1450 - ) far: Olofsson Bure, Anders (1425? - ) bror: Olofsson Bure, Fale (1415? - ) son: Falesson Bure, Per (1445 - ) son: Pedersson Bure, Sven (1481? - ) son: Svenonis Bureus, Laurentius (1507 - 1579) Laurentius Svenonis Bureus är farfars morfars farfars mormors farmors morfars farfars farfars brorsons sonson till Lars Ohlsson: Ohlsson, Lars (1947 - ) far: Olsson, Olov Edvard Emanuel (1911 - 1970) far: Olsson, Johan Emanuel (1887 - 1921) mor: Olsson Brännström, Brita Lovisa (1845 - 1910) far: Brännström, Johan (1815 - 1903) far: Olofsson, Olof (1776 - 1838) far: Olofsson, Olof (1742 - 1788) mor: Andersdotter, Dordi (1710 - 1782) mor: Jonsdotter, Karin Katarina (1679 - 1753) far: Hansson, Jon (1643 - 1712) mor: Holgerdotter, Anna (1621 - 1709) mor: Larsdotter Bure, Anna (1585 - 1648) far: Jakobsson Bure, Lars (1562 - 1595) far: Mosesson Bure, Jakob (1525 - 1585) far: Jakobsson Bure, Moses (1480 - 1554) far: Andersson Bure, Jakob (1450 - ) far: Olofsson Bure, Anders (1425? - ) bror: Olofsson Bure, Fale (1415? - ) son: Falesson Bure, Per (1445 - ) son: Pedersson Bure, Sven (1481? - ) son: Svenonis Bureus, Laurentius (1507 - 1579) Laurentius Svenonis Bureus är farfars morfars mormors farfars farfars morfars morfars farfars brorsons sonson till Lars Ohlsson: Ohlsson, Lars (1947 - ) far: Olsson, Olov Edvard Emanuel (1911 - 1970) far: Olsson, Johan Emanuel (1887 - 1921) mor: Olsson Brännström, Brita Lovisa (1845 - 1910) far: Brännström, Johan (1815 - 1903) mor: Gerdtsdotter, Brita (1774 - 1829) mor: Nilsdotter, Maria (1747 - 1817) far: Samuelsson, Nils (1713 - 1788) far: Larsson, Samuel (1661 - 1747) far: Nilsson Degerman, Lars (1629? - 1711) far: Olofsson, Nils (1601 - 1684) mor: Nilsdotter, Anna far: Andersson Bure, Nils (1557 - 1597?) mor: Andersdotter Bure, Anna (1512? - 1583) far: Jakobsson af Bure, Anders (1475 - (1539 före)) far: Andersson Bure, Jakob (1450 - ) far: Olofsson Bure, Anders (1425? - ) bror: Olofsson Bure, Fale (1415? - ) son: Falesson Bure, Per (1445 - ) son: Pedersson Bure, Sven (1481? - ) son: Svenonis Bureus, Laurentius (1507 - 1579) Laurentius Svenonis Bureus är farfars morfars mormors mormors farfars mormors mormors morfars brorsons sonson till Lars Ohlsson: Ohlsson, Lars (1947 - ) far: Olsson, Olov Edvard Emanuel (1911 - 1970) far: Olsson, Johan Emanuel (1887 - 1921) mor: Olsson Brännström, Brita Lovisa (1845 - 1910) far: Brännström, Johan (1815 - 1903) mor: Gerdtsdotter, Brita (1774 - 1829) mor: Nilsdotter, Maria (1747 - 1817) mor: Jonsdotter, Mariet (1715 - 1759) mor: Hermansdotter, Margareta (1672 - 1740) far: Olofsson Hurtig, Herman (1642 - 1726) far: Jonsson, Olof (1602 - 1676) mor: Sunesdotter, Margareta mor: Nilsdotter, Elisabet mor: Svensdotter, Lucia mor: Jonsdotter, Gunilla mor: Andersdotter Bure, Lucia (1462 - ) far: Olofsson Bure, Anders (1425? - ) bror: Olofsson Bure, Fale (1415? - ) son: Falesson Bure, Per (1445 - ) son: Pedersson Bure, Sven (1481? - ) son: Svenonis Bureus, Laurentius (1507 - 1579)


Relationer och barn


Gift 1541 i Stockholm (A) [3] .

Margareta Engelbrektsdotter Janzonia. Född 1510 i Säbrå (Y) [3] .
Död 1579 i Säbrå (Y).

Engelbertus Laurentii Bure. Född 1542 i Säbrå prästgård, Säbrå (Y) [2] .
Död 1621 i Luelå prästgård, Luleå (BD) [1] .

Petrus Laurentii Bure. Född 1546 i Säbrå (Y) [2] [4] .
Död 1632 i Nordingrå (Y) [4] .

Johannes Laurentii Bure. Född 1548-01-24 i Säbrå (Y) [2] .
Död 1603-01-26 i Säbrå (Y) [1] .


Källor

  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Johan Bures släktbok 2014
  3. Matts Hulth
  4. http://www.rabben.se/mormor/p7ed2b132.html
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Startsidan       Lars Ohlsson Huddinge 2018-07-17-- kl: 23:50

Framställd 2018-07-17 med hjälp av Disgen version 2018.