Född 1715-10-24 i Utnäs 5, Styrnäs (Y). [1]
Härnösands trivialskola 1728-1734 i Härnösand (Y). [1]
Kyrkoherde 1774-1792 i Sidensjö. [2]
Död 1792-03-28 i Sidensjö (Y). [2]
Olof Lundström (1774-92), f. 24 okt. 1715 i Styrnäs. Föräldrar: länsman Henrik Lundström och Elisabeth Olofsd. Gene. Stud.i Upsala 24 nov. 1736, prästv. i Hsand 25 Sept. 1743 till adj. åt komm. P. Nenzelius i Boteå; utn. komm. i Boteå (Styrnäs) 18 dec. 1750, tilltr.1751; khde i Sidensjö 15 sept. 1773, tilltr. 1774. I okt. 1782 anmäler pastor Lundström, att efter en Gudi ärad lycklig och välafslutad yrkoreparation kräfves här kyrkogårdens utvidgning på södra sidan; då stryker prästbordets humlegård, men vill församlingen utse annat tjänligt ställe därtill, så hade han intet däremot. Konsist. biföll (Hdpr. 30/10 1782). Däremot motsatte han sig Skorpeds kapellsförsamlings begäran att få Sidensjö komm. förflyttad till kapellet och hans tjänst sammanslagen med kapellpredikantens, hvilket skulle förorsaka khden större utgifter och dubbelt arbete. Konsistoriet kunde ej då tillstyrka förslaget mot pastors och Sidensjö församlings vilja (Hdpr. 12/2 1783). Sista lefnadsåret rörd af slag, fick han sonen Anders till biträde och afled 28 mars 1792.

G. 30/8 1751 m. Anna Catharina Sundia, dotter till prosten And. Sundius i Sollefteå, d. i Sunnansjö, Nätra 21/2 1811, begr. i Sidensjö 25/3 s. å.

Barn: Anders, f. 17/9 1752 i Sollefteå, efterträdare, sedan khde i Nätra; Henrik, f. 19/4 1754, d. 1757, begr. i Boteå; Anna Christina, f. 20/4 1756, g. 26/12 1806 m. handl. o. rådman Lars Thuun i Hsand, d. där 14/11 1838; Elisabeth, f. 30/5 1759, g. 17/7 1796 m. landtmät. Olof Millén; Catharina Helena, f. 23/10 1762 i Boteå, g. 1) 20/10 1786 m. konstapeln Carl Magnus Ulfsparre, skiljd från honom 5/10 1791, 2) m. komm. i Tynderö Sam. Millén; Maria Brita, f. i Styrnäs 7/6 1769, g. 28/2 1794 m. v. ingeniören Ivar Dynæsius i Sidensjö.

 

Gifte och barn

Gift 1751-08-30 [2]

Anna Katarina Sundia. Född 1733-10-25 i Härnösand (Y). [3]
Död 1811-02-21 i Sunnarsjö, Nätra (Y). [2]

Anders Lundström. Född 1752 i Sollefteå (Y).
Död 1815 i Nätra (Y).

Katarina Helena Lundström. Komministerdotter.
Född 1762-10-23 i Styrnäs (Y). [2]
Död 1833-12-21. [4]

Olof Lundström. Född 1715-10-24 i Utnäs 5, Styrnäs (Y). [1] Död 1792-03-28 i Sidensjö (Y). [2] Härnösands trivialskola 1728-1734 i Härnösand (Y). [1]
Kyrkoherde 1774-1792 i Sidensjö. [2]
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Källor

  1. Elever vid Trivialskolan i Härnösand
  2. Härnösands stifts herdnaminne
  3. Jan Eurenius
  4. Adelsvapen.com

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister