Född 1520. [1]
Kyrkoherde 1541 i Umeå (AZ). [2]
Kyrkoherde 1570 i Gävle (X). [2]
Biskop 1577 i Växjö. [2]
Ärkebiskop 1583-1591 i Uppsala (C). [2]
Adlad 1583.
Död 1591-01-01 i Uppsala (C). [3]
Begravd i Uppsala domkyrka (C). [1]

Andreas Laurentii Björnram är systerdotters son till en direkt stamfader till Lars Ohlsson

Andreas Laurentii Björnram (Bothniensis Bureus), född 1520, död 1 januari 1591, var en svensk ärkebiskop 1583-1591.
Andreas Laurentii Björnram var son till hövitsmannen, ståthållaren och underlagsmannen Lars Olofsson (kallad Björnram i äldre litteratur) och Anna Andersdotter Grubb av Bureätten.[1] Andreas Laurentii kallade sig själv omväxlande Björnram och Bothniensis Bureus.
Efter studier i Rostock blev han kyrkoherde i Umeå landsförsamling 1561 och i Gävle 1570. Omfattad med ynnest av Johan III på grund av sin sympati för dennes liturgiska planer – han lär ha varit den förste präst som mässade efter "röda boken" –, blev han biskop i Växjö 1577. Där synes han dock ej ha varit verksam för den nya ordningen; det var först genom Knut Lillies och Henrik Mattssons försorg som Växjö domkapitel, år 1580, antog liturgin. Björnram räknades under denna tid t. o. m. av antiliturgisterna till deras parti.
Emellertid upphöjdes han av kungen år 1583 på den sedan 1579 vakanta ärkebiskopsstolen. Kort därefter utfärdade han, till antiliturgisternas överraskning och harm, en deklaration beträffande liturgin, om vilken han förklarade att han med gott samvete kunde antaga den, då intet i den stred mot "den rena apostoliska tron". Angripen med stor hänsynslöshet av Abraham Angermannus i två anonyma skrifter, svarade han med ett i värdig ton hållet genmäle. l striden för "Nova ordinantia" av 1575 och liturgin var han kungens fastaste stöd. Men tillika anbefallde han, såsom man ser av ett i flera hänseenden märkligt visitationsprotokoll av år 1585, "catechismus och then Lutheri uttydhning, som ståår i psalmebooken", att läsas och förklaras på de bönedagar som skulle hållas varje vecka, ävensom, om man så ville, på några återinförda katolska helgdagar (Kristi lekamens fest m. fl.). Björnram dog nyårsdagen 1591 och begravdes i Uppsala domkyrka.
Han adlades av Johan III under namnet Björnram.
Han gift två gånger, första gången med Anna Mikaelsdotter och andra gången med Margareta Phase, sistnämnda härstammade från Vasaätten. Några av hans barnbarn upptog namnet Grubb efter hans moder, och adlades Stiernfelt eller Grubbe. Dottern Barbro blev stammoder till adelsätten Gyllenållon.
Källa: Wikipedia

En uttömmande bigrafi finns på¨Riksarkivet. SBL


 

Gifte och barn

Gift 1563 i Oppeby (E)

Anna Mikaelsdotter. Född 1541 i Uppsala (C).

Anna Andersdotter Björnram. Född 1563 i Västra Husby (E). [3]
Död 1603-02-01 i Linköping (E). [3]

Gift

Margareta Larsdotter Phase. Född 1545 i Gunilbo (U).
Död 1596-06-04 i Strängnäs (B).

Barbro Andersdotter Björnram. Född 1565. [3]
Död 1614. [3]

Anna Andersdotter Björnram.

Andreas Laurentii Björnram. Född 1520. [1] Död 1591-01-01 i Uppsala (C). [3] Kyrkoherde 1541 i Umeå (AZ). [2]
Kyrkoherde 1570 i Gävle (X). [2]
Biskop 1577 i Växjö. [2]
Ärkebiskop 1583-1591 i Uppsala (C). [2]
Adlad 1583.
f Lasse Olsson Björnram. Född omkring 1490. Död uppskattat 1572 i Uppsala (C). [3] Häradshövding.
Underlagsman.
Hövitsman.
Fogde på Västerås slott.
     
 
   
 
     
 
   
 
m Anna Andersdotter Bure. Född i Grubbe, Umeå (AC). [3] Död omkring 1559 i Norrala (X). [3]      
 
   
 
     
 
   
 

Källor

  1. Wikipedia
  2. Wkipedia
  3. Johan Bures släktbok 2014

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister