Ansedel Zakarias Laurentii

1550?-1628

Född omkring 1550 i Överön, Arnäs (Y) [1] .
Död 1628 i Bredbyn, Anundsjö (Y) [2] .

Zakarias Laurentii
Född omkring 1550 i Överön, Arnäs (Y) [1] .
Död 1628 i Bredbyn, Anundsjö (Y) [2] .
Kapellan i Tierp (C).
Komminister i Anundsjö (Y).
Kyrkoherde mellan 1624 och 1629 i Bredbyn, Anundsjö (Y).
F Laurentius Beronius.
Född 1495 i Nicolai, Stockholm (A) [1] .
Död 1571 i Överön 2:1, Arnäs (Y).
Kyrkoherde från 1539 till 1570 i Arnäs (Y).
Bonde i Överön 2:1, Arnäs (Y). 1

     
 
   
 
     
 
   
 
M NN.     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kapellan i Tierp (C).
Komminister i Anundsjö (Y).
Kyrkoherde mellan 1624 och 1629 i Bredbyn, Anundsjö (Y).

Olof ZachariæAnzenius (1652-1700), f. 1616 här i socken och Norrmesunda by af bondeföräldrar inskrefs i maj 1632 ss. stud. i Upsala, där han ännu år 1641 vistades. År 1646 är han komm. i Anundsjö, erhöll kungl. fullmakt 13 jan. 1648 ss. förste predikant i Åsele, med en kronolön af »36 tr spanmål och 40 daler, jämte tionde och annat af åhörarne ss andre lappräster tillbör», dessutom fick han exspektance och förtröstning på Anundsjö pastorat, så snart därvarande pastor afginge. Han synes i Åsele haft besväret med kyrkans uppbyggande och särdeles vinnlagt sig om lapparnas undervisning, »varandes hans åhörare lapparne igenom hans anlagda flit, nit och ifver uti predikande och lärande icke mindre om deras christendoms stycken underrättade än många bönder på andra orter, för hvilken orsak skull fordom superintend. mag. P. Steuchius uppå deras enhälliga åstundan och begäran att få behålla denne deras nitälskande själasörjare, har honom dertill firmerat». Han fick nämligen vid sitt tillträde till Anundsjö 1654 behålla Åsele ss. annex, mot att kaplanen skulle bli där bosatt, och denna anordning stadfästades äfven af kon. Carl XI i bref af den 21 okt. 1686 för framtiden med villkor, att Anundsjö pastor om kaplanens underhåll själf skulle försorg draga »utan någon vår eller statens gravation».
Vid Anzenii död blef emellertid Åsele pastorat. Herredagsman vid riksdagen 1655. På Anundsjö ting i aug. 1672 klagade khden Anzenius och Galasjö-männen, att byamännen iSkureå i Sidensjö med uppsåt gått till deras fäbodar och bränt dem upp. Skureåmännen sade, att dessa fäbodar stått på deras skog, men de förra framviste en tingsrättsrannsakning af 1662, att de af urminnes fäbodarne där haft och dem oklandrat njuta och behålla böra. Skureåmännen skulle ersätta skadan och böta 40 mk. Den ärevördige khden Anzenius, hvilken, ss. det heter, i församlingen ej blott utdelat spisning för själen utan ock under hårda missväxtår för kroppen, afsomnade i all som största stillhet d. 8 juli 1700, 84 år och några månader gammal. (N. Törnell , Eccles. handlingar, 1, Sthm 1803, s. 47, Ådb. Kb.)

G. 1) m. Anna Kuuth , företrädarens dotter;
2) m. Dorothea Austrædia, dotter al khden i Torsåker Chr. Austrædius;
3) m. Margareta Plantin . f. 1627, dotter af prosten i Umeå. Olof Njurenius och änka efter khden i Skellefteå P. Linnerius; d. i Anundsjö 12/5 1701. (Kb.)
Barn:
Zacharias , fältpräst vid Västerbottens reg ., d. 1675;
Margareta , f. 1650, g. m. rådman Olof Joensson Lundh i Hsand, omg. 14/5 1724 m. handelsman Nils Höjer, d. i Hsand och begr. 29/4 1735;
Christopher , prost och khde i Piteå;
Lars , faderns biträde och efterträdare;
Olof , d. 1665 som ung.

Källa: Härnösands stifts herdaminne


Relationer och barn

Gift 1615 i Anundsjö (Y).
Kerstin Östensdotter. Född omkring 1565 i Kubbe 5, Anundsjö (Y) [1] .
Död 1632 i Västersel, Anundsjö (Y).
Lars Zachrisson. Född 1615 i Västersel 1:1, Anundsjö (Y) [2] .
Död 1687 i Norrmesunda 1:1 , Anundsjö (Y).
Olaus Zachariae Anzenius. Född 1616 i Normesunda, Anundsjö (Y).
Död 1700-07-08 i Anundsjö (Y) [3] .
Gift.
Persdotter. Född i Norrmesunda 1:6, Anundsjö (Y).

Källor

  1. DIS11577
  2. Anundsjöboken
  3. Jan Eurenius

Fotnot

  1. Hade 10 seland på Överön 2:1 under tiden 1559-1560
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Startsidan       Lars Ohlsson Huddinge 2019-05-18 -- kl: 23:50

Framställd 2019-05-19 med hjälp av Disgen version 2019.