Ansedel Johan Olofsson Dalkarl Stiernhöök

1596-1675

Född 1596-02-27 i Rättvik (W) [1] .
Död 1675-06-25 i Stockholm (A) [1] .


Johan Olofsson Dalkarl Stiernhöök
Född 1596-02-27 i Rättvik (W) [1] .
Död 1675-06-25 i Stockholm (A) [1] .
Hovråd
Jurist [1] .
Professor i statsvetenskap 1628 i Västerås (U) [1] .
Adlad 1650.

F Olaus Petri Dalecarlus.


Kyrkoherde

     
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 


Levnadsbeskrivning

Hovråd
Jurist [1] .
Professor i statsvetenskap 1628 i Västerås (U) [1] .
Adlad 1650.

Min fm mf mf mf mormors farmors brors hustrus systers man

Var en svensk jurist som har kallats "den svenska juridikens fader". Adlad år 1649.

Han var från 1631 gift med Karin Appelbom. De fick 13 barn.
Han är begravd i Storkyrkan i Stockholm. Det finns en minnestavla på en fastighet vid Trädgårdsgatan i Gamla stan. se bild

Ytterligare info:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Stiernhöök

Mag. Johannes Ol. Dalekarlus. Född i Rättwik 27 Febr. 1696. Fadr. Commin. blef Pastor i Bro. Fattig underhölls han af slägten i Westerås skola. War 1620 Collega Scholæ i Arboga. Då Biskop Rudbeckius lärt känna hans skicklighet, kallade han ynglingen till Westerås och sände honom snart till Upsala acad. Widare till Tyska uniwersiteter, med medel af Capitlet, då han måste gifwa sin skriftliga förbindelse att framdeles tjena wid stiftets lärowerk. Studerade mest i Jena och Wittenberg. Hemkom 1624 och förordnades till den Politices och Juris Patrii Lection wid gymnasium, som enligt Kongl. brefwet 17 Dec. s. år war inrättad. Blef ock straxt Capitularis och Procurator Capituli. Philos. Magister i Upsala 1625. Reste åter utrikes att studera juridiken. Efter ett kort hemmawistande widare till Holland och England 1628. Hemkom i Oct. och återtog sin lection. Kallades 1630 till Referendarie i Kongl. Canzliet, men undanbad sig och blef Assessor i Åbo Hofrätt, äfwensom Juris Professor wid acad. ib. War ock UnderLagman i Finland för RiksR. J. Schytte. Häradshöfding i Örbyhus Län 1646. Den förste RevisionsSecreterare 1647. Adlad 1649 med namnet Stjernhök, i anledning af Hökeberget wid Rättwiks Capellansgård, der han i sin ungdom så gerna betraktat stjernorna. Förlorade mycket af synförmågan omkring 1658. Sökte läkare i Holland, men förgäfwes, och blef blind. Fick titel af HofRåd 1666. En ganska lärd man, med stora själskrafter och mycken arbetsamhet, äfwen efter synens förlust. Död i Stockholm 25 Juni 1675. Jordfästad i Storkyrkan med predikan af ÄrkeBiskop Swebilius, men liket nedsattes sedan i Bro kyrka. Gift 15 Aug. 1631 med Catharina Apelbom, dotter af Commissarien A. Apelbom till Söderby, f. 1609, död Sept. 1668. Barn: Andreas, Assessor i Dorpts Hofrätt; Johan, President i CommerceCollegium; Olof, Secreterare ibid.; Carl, död ung; Catharina, g. m. Greg. v. Schönfeldt, Assessor i CommerceCollegium; Anna, g. m. J. Snoilsky, som 1647 war Swensk Resident i Frankfurt; Margareta, g. m. Biskopen i Skara Doctor P. Rudbeckius.

Källa: Västerås stifts herdnaminnejohan_steirnh__k.jpg


Relationer och barn


Gift 1631-08-14.

Karin Katarina Appelbom. Född 1609-12-17 i Partille.
Död 1668-09-22 i Stockholm (A).
Begravd 1668-12-09.


Källor

  1. Wikipedia
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Startsidan       Lars Ohlsson Huddinge 2019-03-20-- kl: 23:50

Framställd 2019-03-20 med hjälp av Disgen version 2018.