Ansedel Petrus Olai Kiörning

1658-1709

Född 1658 i Attmar (Y) [1] .
Död 1709-03-10 i Tuna (Y) [1] .

Petrus Olai Kiörning
Född 1658 i Attmar (Y) [1] .
Död 1709-03-10 i Tuna (Y) [1] .
Komminister 1694.1709 i Attmar (Y) [2] .
F Olai Olaus Kiörning.
Född 1627 i Kjörning, Nordingrå (Y) [1] .
Död 1708 i Attmar (Y) [1] .
Skolpräst från 1656 i Härnösand (Y) [1] .
Komminister från 1659 i Attmar(Y) [1] .

FF Olof Göransson.
Född 1582 i Körning 1:2, Nordingrå (Y) [3] .
Död i Körning, Nordingrå (Y).
Bonde från 1616 till 1649 i Körning 1:2, Nordingrå (Y) [4] .


FFF Göran Ersson.
Född omkring 1545 i Rävsön 3:1, Nordingrå (Y) [3] .
Död i Körning 1:2, Nordingrå (Y).
Bonde från 1569 till 1614 i Körning 1:2, Nordingrå (Y) [4] .
Länsman från 1609 i Nordingrå (Y) [4] .


FFFF Erik Jonsson.
Född 1520 i Rävsön 3:1, Nordingrå (Y).
Död i Rävsön 3:1, Nordingrå (Y).
Bonde från 1549 till 1578 i Rävsön 3:1, Nordingrå (Y) [4] .


FFFM Kristin NN.
Född omkring 1525 [3] .

Bonde 1579 i Rävsön 3:1, Nordingrå (Y) [4] .

   
 
FM Anna Persdotter.
Född omkring 1585 i Omne, Nordingrå (Y) [3] .
Död i Körning 1:2, Nordingrå (Y).


FMF Per Ersson.
Född 1550 i Omne, Nordingrå (Y) [3] .


 
 
   
 
M Magdalena Stigzelia.

Död 1708 i Attmar (Y).

MF Nicolaus Stigzelius.
Född 1603 i Stigsjö (Y) [1] [5] .
Död 1666 i Ljustorp (Y) [5] .
Kyrkoherde 16401666 i Ljustorp (Y) [1] .


MFF Mattias Helgonis.
Född omkring 1560 i Häggdånger (Y) [1] .
Död 1640 i Ljustorp (Y) [1] .
Kapellan 1590 i Stigsjö (Y) [1] .
Kyrkoherde från 1611 till 1640 i Ljustorp (Y) [1] .


MFFF Helge Larsson.
Född i Stigsjö (Y) [6] .

Skattebonde

 

MFM Katarina Eriksdotter.

Död 1610 [1] .

 
 
MM Anna Henriksdotter.

Död i Ljustorp (Y).


MMF Henricus Laurentii.
Född 1600-12-15 [2] .
Död 1648 i Selånger (Y) [2] .
Kyekoherde 1622-1648 i Selånger (Y) [2] .

 
 

MMM Anna Persdotter. 
 

Levnadsbeskrivning

Komminister 1694.1709 i Attmar (Y) [2] .

Min fm ff mf mf mm mors brorson eller min mm mf mm mm fm mors brorson

Petrus Olai Kiörning(1694-1709), f. 1658 i Attmar, där fadern Olof Kiörning var komminister. Blef student i Upsala 19 sept. 1677 och inskrefs i Ångermanländska nationen,som den tiden äfven omfattade Medelpadingar och Jämtlänningar. Vid ett kuratorsval i dec. 1685, då han var uppställd som dessa senares kandidat, föll han igenom, hvilket efter ett stormigt uppträde slutligen föranledde Medelpado-Jämtländska nationens bildande. Var notarie i teol. fakulteten i Upsala 1686. Han fullbordade profven för filos. graden år 1688, men synes ej promoverats.

Tillträdde rektorsbefattningen vid Frösö skola1690; prästv. i Säbrå 4 okt. 1691. Utan konsistorii vetskap hade rektor Kiörning om hösten 1693 lämnat skolan, rest till sin svärfar, prosten Lidman i Tuna samt förskaffat sig församlingens vocation och kgl. fullmakt såsom efterträdare. I febr. 1694 anhåller han om tjänstledighet från skolan till vårterminens slut för att på svärfaderns enträgna begäran uppehålla gudstjänsten och prostämbetet, men fick ett kärft afslag. Sedermera afgaf han till sin exculpation en förklaring, huru det kom sig, att han gått konsistoriet förbi vid ansökningen om Tuna pastorat. Han hade försport, att hans hustru i Tuna kvaldes med ett hårdt barnafänge i 19 dygn; vid hans ditkomst råkade ock svärfadern i en svår sjukdom, och på dennes och anförvanters inrådan reste han till Sthm, där biskopen var på riksdagen, för att söka succession, enär han var den enda i huset af herr præpositi barn, som kunde det upprätta; han visste ej om några sessioner höllos under biskopens bortvaro, och hans disciplar hade icke gått fåfänga under tiden, ty supremus kollega dn. Nicolaus Solenius hade uppehållit hans lektioner. En förening mellan kyrkoherdarneoch allmogen i Medelpad beträffande tionden och annan prästerskapets rättighet och uppbörd afslöts här i Tuna 16 okt.

1699 och underskrefs å landshöfding von Schaars vägnar af häradshöfding Mauritz Biörner och åsuperintendenten Micranders af Kiörning, som då var landsprost. (HST 1818 n. 5.)

Han afled 10 mars 1709. Hans grafsten ligger i Tuna sakristia.

G. 1) m. Catharina Lidman, företrädarens dotter, änka efter rådman Hög i Söderhamn; d. 24/3 1703;
G2) 14/2 1704 m. Margareta Ersdotter Plantin, khdedotter från Umeå, omg. m. efterträdaren.
Barn i förra giftet: Catharina, f. 29/7 1692, d. som barn;
Magdalena, f. 20/2 1695, g. 1) 28/1 1714 m. komm. i Offerdal-Alsen Olof Trangius n. 7, 2) 1/11 1737 m. bonden Nils Andersson i Röningsberg, d. 16/9 1777;
Nicolaus, f. 7/7 1697, stud. 1744, pastor vid Uplands regem., d. 1737;
Catharina, f. 23/7 1698, d. i nov. s. å. 17 v. gammal;
Petrus, f. 21/2 1700, d. 8 dagar gammal.

1686-88. - Grafverser öfver kapten Ulr. Lille, 1682. Sthm. Fol.
Källa: Härnösands stifts herdnaminne


Relationer och barn

Gift.
Katarina Lidman. Född i Tuna (Y).
Död 1703-03-24 i Tuna (Y) [5] .
Magdalena Kiörning. Född 1695-02-20 i Tuna (Y) [5] .
Död 1777-09-16 i Trång, Alsen (Z) [7] .
Nicolaus Kiörning. Född 1697-07-07.
Död 1737.
Katarina Kiörning. Född 1698 i Tuna (Y).
Petrus Kiörning. Född 1700 i Tuna (Y).
Död 1700 i Tuna (Y).
Gift 1704-02-14 i Tuna (Y) [5] .
Margareta Plantin. Död 1736 i Finland [5] .

Källor

  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Hörnösands stifts herdnaminne
  3. Per Sundin
  4. Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890
  5. Jan Eurenius
  6. Wikipedia
  7. Alsens kyrkoarkiv (SE/ÖLA/11039) C:1 s. 631
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Startsidan       Lars Ohlsson Huddinge 2019-05-18 -- kl: 23:50

Framställd 2019-05-19 med hjälp av Disgen version 2019.