Ansedel Olov Olofsson Trangius j:or

1671-1734

Född 1671 i Trång (Z) [1] .
Död 1734-10-16 i Alsen (Z) [1] .

Olov Olofsson Trangius j:or
Född 1671 i Trång (Z) [1] .
Död 1734-10-16 i Alsen (Z) [1] .
Kominister Alsen (Z) 1720-1734 i Alsen (Z) [1] .
F Olaus Olai Trangius.
Född 1647-10-24 i Trång, Alsen (Z) [1] .
Död 1688 i Trång, Alsen (Z) [1] .
Kominister Alsen (Z) 1680-1688 i Alsen (Z) [1] .

     
 
   
 
     
 
   
 
M Anna Maria Magdalena Plantin.
Född i Härnösand (Y) [2] .
Död i Trång, Alsen (Z) [2] .

MF Zacharias Olai Plantin.
Född 1625 i Umeå (AC) [2] .
Död 1688 i Offewrdal (Z) [1] .
Rektor vid Härnösands gymansium 1657-1664 [3] .
Kyrkoherde från 1668 i Offerdal (Z) [3] .


MFF Olaus Petri Njurenius.
Född 1580 i Njurunda (Y) [1] .
Död 1645-09-24 i Umeå (AC) [1] .
Rektor Vasaakademin 1580-1645 [4] .
Rektor Vasaakademin 1589-1661.
Kyrkoherde i Umeå lfs (AC) [1] .


MFFF Petrus Olai Gestricius.
Född 1530 i Gävle (X) [5] .
Död 1607 i Umeå lfs (AC).
Kyrkoherde i Umeå (AC).


MFFM Malin Nilsdotter.
Född i Gävle (X) [6] .
Död 1624 i Luleå (BD).


MFM Magdalena (Malin) Zachrisdotter Bureus.
Född 1605-09-01 i Nora (Y) [1] .
Död 1689 i Baggböle Umeå (AC) [5] .


MFMF Zackarias Jonae.
Född 1570 [2] .
Död 1638 i Själevad (Y) [1] .
Kyrkoherde 1613-1638 i Själevad (Y) [1] .
Prost 1633-1638 i Ångermanland [1] .


MFMM Malin Magdalena Engelbrektsdotter Bure.
Född 1581-10-01 i Säbrå (Y) [7] .
Död 1668 i Översjäla, Själevad (Y) [1] .

MM Anna Piehl.
Född 1648 i Frösö (Z).


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kominister Alsen (Z) 1720-1734 i Alsen (Z) [1] .
Olof Trangius j:or (1720-34), f. i Trång 1671, son af kapellanen Ol. Trangius n. 5. Stud. i Upsala 24 jan. 1708, prästv. 1711 till adj. åt sin styffader. Vid dennes död inlämnade han 2 april 1719 en supplique till Hsands konsist. att få komma till sacellanien i Offerdal. »Ifrån okt. mån. 1711 hade han tjänt sin styffader och mest allt arbete måst förrätta emot mindre lön än en adj. har hos en khde och derföre uti icke ringa olägenhet råkat.» Lektorerna voro honom benägne, men sände ansökningshandlingarna, inklusive församlingens vocation och prostens utlåtande, till Sthm för att inhämta biskopens samtycke.
Trangius erhöll fullmakt på tjänsten juli 1719 och tilltr. 1 maj 1720.
Hela hans välfärd sattes i fara, då han tvingad, dock af lydno mot prosten Abr. Burman utan föregående lysning, i stillhet 30 jan. 1732 i Afflo om kvällen sammanvigde dottern änkepastorskan Elisabeth Burman med dragonen Per Frisk. Han kunde visserligen åberopa 3 vittnen, att prosten försäkrat honom svara för påkommande åtal, som ock att vigseln ordentligt blifvit förrättad. Det straff, som konsist. var sinnad att pålägga honom, undslapp han emellertid.
Nedbruten af sjukdom, begärde han tjänstledighet, erhöll vikarie och kunde ej inställa sig för Konsist., och med hans död förföll saken. Man var tydligen rädd att för prostens skull vidare röra vid denna ömtåliga fråga. Men vid granskning af domkapitlets protokoller hade ständernas protokolldeputation uppmärksammat ärendet, och Konsist. måste häröfver afge förklaring. (Hdpr. 16/10 1734.) Komm. Trangius hade emellertid aflidit 14 maj s. å. och fick eftermälet att ha varit enberömlig och genom många anfäktningar bepröfvad prästman.
Bodde liksom företrädarne på Trångs rusthåll.

G. i Tuna 28/4 1714 m. Magdalena Kiörning, dotter till prosten Petrus Kiörning i Tuna; hon gifte om sig 1/11 1737 m. bonden Nils Andersson i Röningsberg, d. i Trång 16/9 1777 Källa: Härnösands stifts herdnaminne


Relationer och barn

Gift 1714-04-28 i Tuna (Y) [2] .
Magdalena Kiörning. Född 1695-02-20 i Tuna (Y) [2] .
Död 1777-09-16 i Trång, Alsen (Z) [8] .

Källor

  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Jan Eurenius
  3. Hernösands Kungl. Gymnasium
  4. http://www.vasaakademi.se/Vasa_Akademi/Rektorer.html
  5. Mats Sjödén
  6. https://www.hembygd.se/gastriklands-kulturhistoriska/files/2016/04/1902-Meddelanden-af-GKF.pdf
  7. Johan Bures släktbok 2014
  8. Alsens kyrkoarkiv (SE/ÖLA/11039) C:1 s. 631
Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister

Startsidan       Lars Ohlsson Huddinge 2019-05-18 -- kl: 23:50

Framställd 2019-05-19 med hjälp av Disgen version 2019.