Brev från konung Carl IV Johan där han ger dispens för kusingifte som ej var tillåtet vid denna tidpunkt Anhållan om lysning som undertecknats av båda parterna Detaljerad begäran om lysning. Som brukligt var för denna tid finns det även vitten till att brevet undertecknads av angiven person
Brev från konung Carl IV Johan där han ger dispens för kusingifte som ej var tillåtet vid denna tidpunkt Anhållan om lysning som undertecknats av båda parterna Detaljerad begäran om lysning. Som brukligt var för denna tid finns det även vitten till att brevet undertecknads av angiven person
Räkning från Post och Inrikes Tidning för en införd annons med hindersprövning. Denna annonseringen användes oftast när kontrahenterna var från olika delar av landet. Fullmakt för fadern som ger honnom rätt att begära lysning Båda parterna får tillstånd till äkenskap på samma dokument. Det som nämns om medborgeligt förtroende är något som man kunde förlora för viss tid vid t.ex brott.
Räkning från Post och Inrikes Tidning för en införd annons med hindersprövning. Denna annonseringen användes oftast när kontrahenterna var från olika delar av landet. Fullmakt för fadern som ger honnom rätt att begära lysning Båda parterna får tillstånd till äkenskap på samma dokument. Det som nämns om medborgeligt förtroende är något som man kunde förlora för viss tid vid t.ex brott.
Tillstånd för båda parter att ingå äktenskap underskrivet av församlingens präst Brev till Pastorämbetet i Högsjö från Magistratet i Härnösand om att det genomfört en borgelig vigsel. Förord om barnauppfostran i babtisternas trosläror
Tillstånd för båda parter att ingå äktenskap underskrivet av församlingens präst Brev till Pastorämbetet i Högsjö från Magistratet i Härnösand om att det genomfört en borgelig vigsel. Förord om barnauppfostran i babtisternas trosläror
Giftemålsbvesvis med en tidig from av blnakett En informativ form av vigselbevis Som föregående
Giftemålsbvesvis med en tidig from av blnakett En informativ form av vigselbevis Som föregående
En blivande brud som är fast bsluten om att gifta sig Blankett för hinderslöshetsintyg Hinderslöshetsbetyg, många namn på samma sak
En blivande brud som är fast bsluten om att gifta sig Blankett för hinderslöshetsintyg Hinderslöshetsbetyg, många namn på samma sak
En till men i vackrare utförande Lysningsattest, blanket Begäran om lysning
En till men i vackrare utförande Lysningsattest, blanket Begäran om lysning
Brev från konung Karl XV om rätt att gifte sig med sin bros änka Prestbetyg, en blankett från 1852 Lista, utdrag ur vigselboken
Brev från konung Karl XV om rätt att gifte sig med sin bros änka Prestbetyg, en blankett från 1852 Lista, utdrag ur vigselboken
Ett tillstånd från konungen att skilja sig som förmedlas via Härnösands domkapitel. Även i denna begäran om lysning går det spåra en stark vilja. I det flesta begäran om lysning som jag sett så har dessa sänts av den blivande bruden. Det flesta har varit i betydligt ödmjukare ordalag en denna raka begäran Tillstånd att gifta om sig
Ett tillstånd från konungen att skilja sig som förmedlas via Härnösands domkapitel. Även i denna begäran om lysning går det spåra en stark vilja. I det flesta begäran om lysning som jag sett så har dessa sänts av den blivande bruden. Det flesta har varit i betydligt ödmjukare ordalag en denna raka begäran Tillstånd att gifta om sig
Utdrag av luysnings och vigselboken
Utdrag av luysnings och vigselboken
Bilagor till Lysnings- och vigselböcker (HV)
För många församlingar finns bilagor till ”Lysning och vigselböckerna”. Böckerna innehåller dokument med
ytterligare information om de som ska vigas än vad som framgår i respektive huvudbok. Följande typer av
information är vanligast men det förekommer även annat:
Attest från annan församling om någon av de blivande makarna (oftast brudgummen) inte bor i
vigselförsamlingen; attesten intygar då att vederbörande är till äktenskap ledig.
Intyget av församlingens präst om att personer är till äktenskap lediga. Ett annat utryck för samma sak
är intyg om hinderslöshet.
Skriftligt tillstånd från giftomannen (den som ger bort bruden); om fadern är död är giftomannen en
annan manlig släkting, ofta äldste brodern eller en farbroder. Det förekommer även att modern gett
sitt tillstånd.
Begäran till Pastorsämbetet om lysning vilket oftast inskickades av den blivande bruden. Lysningen
skedde vid tre efter varnadra följande söndagar efter gudstjänsten
Information om annan religiös tro.
Intyg om att s.k. avvittring skett, d.v.s. bodelning efter avliden tidigare make/make, så att
änkans/änklingens del av dödsboet skiljts från barnens; inte sällan finns en kopia av hela skiftet.
Intyg från konungen om det är nära släktingar som ska gifta sig