Brev från konung Carl IV Johan där han ger dispens för kusingifte som ej var tillåtet vid denna tidpunkt Anhållan om lysning som undertecknats av båda parterna Detaljerad begäran om lysning. Som brukligt var för denna tid finns det även vitten till att brevet undertecknads av angiven person
Brev från konung Carl IV Johan där han ger dispens för kusingifte som ej var tillåtet vid denna tidpunkt Anhållan om lysning som undertecknats av båda parterna Detaljerad begäran om lysning. Som brukligt var för denna tid finns det även vitten till att brevet undertecknads av angiven person
Räkning från Post och Inrikes Tidning för en införd annons med hindersprövning. Denna annonseringen användes oftast när kontrahenterna var från olika delar av landet. Fullmakt för fadern som ger honnom rätt att begära lysning Båda parterna får tillstånd till äkenskap på samma dokument. Det som nämns om medborgeligt förtroende är något som man kunde förlora för viss tid vid t.ex brott.
Räkning från Post och Inrikes Tidning för en införd annons med hindersprövning. Denna annonseringen användes oftast när kontrahenterna var från olika delar av landet. Fullmakt för fadern som ger honnom rätt att begära lysning Båda parterna får tillstånd till äkenskap på samma dokument. Det som nämns om medborgeligt förtroende är något som man kunde förlora för viss tid vid t.ex brott.
Tillstånd för båda parter att ingå äktenskap underskrivet av församlingens präst Brev till Pastorämbetet i Högsjö från Magistratet i Härnösand om att det genomfört en borgelig vigsel. Förord om barnauppfostran i babtisternas trosläror
Tillstånd för båda parter att ingå äktenskap underskrivet av församlingens präst Brev till Pastorämbetet i Högsjö från Magistratet i Härnösand om att det genomfört en borgelig vigsel. Förord om barnauppfostran i babtisternas trosläror
Giftemålsbvesvis med en tidig from av blnakett En informativ form av vigselbevis Som föregående
Giftemålsbvesvis med en tidig from av blnakett En informativ form av vigselbevis Som föregående
En blivande brud som är fast bsluten om att gifta sig Blankett för hinderslöshetsintyg Hinderslöshetsbetyg, många namn på samma sak
En blivande brud som är fast bsluten om att gifta sig Blankett för hinderslöshetsintyg Hinderslöshetsbetyg, många namn på samma sak
En till men i vackrare utförande Lysningsattest, blanket Begäran om lysning
En till men i vackrare utförande Lysningsattest, blanket Begäran om lysning
Brev från konung Karl XV om rätt att gifte sig med sin bros änka Prestbetyg, en blankett från 1852 Lista, utdrag ur vigselboken
Brev från konung Karl XV om rätt att gifte sig med sin bros änka Prestbetyg, en blankett från 1852 Lista, utdrag ur vigselboken
Ett tillstånd från konungen att skilja sig som förmedlas via Härnösands domkapitel. Även i denna begäran om lysning går det spåra en stark vilja. I det flesta begäran om lysning som jag sett så har dessa sänts av den blivande bruden. Det flesta har varit i betydligt ödmjukare ordalag en denna raka begäran Tillstånd att gifta om sig
Ett tillstånd från konungen att skilja sig som förmedlas via Härnösands domkapitel. Även i denna begäran om lysning går det spåra en stark vilja. I det flesta begäran om lysning som jag sett så har dessa sänts av den blivande bruden. Det flesta har varit i betydligt ödmjukare ordalag en denna raka begäran Tillstånd att gifta om sig
Utdrag av luysnings och vigselboken
Utdrag av luysnings och vigselboken