HUR JAG ARBETAR

Kvalitet och arbetssätt

Jag har lämnat mitt material till DISPYT vilken ger mig tillgång till att se andras arbeten även om dom inte är publicerade som hemsidor på Internet. Det ger en trädstrukturen med en begränsad informationsmängd men som är mycket värdefull för att veta hur man ska söka vidare. Där finns även möjlighet att komma vidare till kyrkoarkiv via DISPOS, ArkivDigital, Ancerstry och Svar.

Med detta material som utgångspunkt söker jag vidare på olika inköpta CD:n med databaser. Jag använder även SVAR:s olika databaser. En annan trevlig källa det utmärkta diskussionsforumet ”Anbytarforum”, både för att få hjälp och i mån av kunskap bidra med svar. Även mailutbyte med andra forskare som tillför mycket.

Det stora lyften var när jag började använda Genline och därmed gå direkt på källan. Ett arbete som underlättas mycket med DISPOS och kopplingen mellan källanvisningarna i Disgen 8 och Genline via GID nummer. Jag har minskat användandet av Genline efter ägarbytet då de började med sina minst sagt tvivelaktiga betalningsmetoder och röriga användargränssnitt.

Målet är att stämma av mitt släktforskningsträd med vad som finns i ArkivDigital och på SVAR och därmed säkerställa källhänvisningar. Jag kommer med andra ord byta de källanvisningar jag har nu mot det jag kan finna och se själv i primärkällorna.
Det är dock ingen tvekan om att jag haft och har enorm stor nytta av vad jag funnit i andras arbeten. Det har gett mig en struktur och stomme som underlättat sökningen i kyrkböckerna oerhört mycket.

Ett annat viktigt källmaterial som jag använder mig av är böcker. Det öppnades en ny värd för mig när jag upptäckte vilka möjligheter det fanns i att söka efter böcker på Libris hemsida och fjärrlåna dessa. När böcker kom till mitt bibliotek får jag besked via e-post. En tjänst som endast kostar 10 kr per bok. Det finns många församlingars kyrkoböcker som är avskrivna och redovisas per hemman. Det finns även goda möjligheter att finna foton och biografier på släktingar samt en flora av hembygdsreportage.

Även Kungliga biblioteket utgör en spännande källa för mig som bor nära vår huvudstad. Där finns alla landets tidningar filmade, oftast från första numret. Lite jobbigt att söka i eftersom man aldrig vet om det finns det man söker efter. Men å andra sidan finner man oftast något som man inte förväntat sig,

För varje gång jag kopierar över en ny version av min databas till min hemsida så har antalet källanvisningar mot kyrkoböckerna ökat. Därmed ökar även trovärdigheten på innehållet.
Därför vill jag tacka er alla som medvetet eller omedvetet gett mig denna hjälp

Lars