Personregister    Ortsregister

Ankarhufva Edlund f Nordlander (2) , Ankarhuva (1)

Barn i SBF 1990 (2) , Björling (1) , Blomberg (1) , Blomberg f Olsson (2) , Borghov (2) , Borghov Modig f Magnusson (1) , Broqvist (1) , Broqvist f Nordlander (2)

Carlsson (4) , Carlsson f Pettersson (2)

Edlund (3) , Engman (17) , Engman Nordlander (2) , Eriksson (10) , Eriksson f Olsson (2)

Fagerström (2) , Fell (1) , Fell f Lundgren (2)

Grönberg (8) , Grönberg f Nordlander (2) , Gustafsson (1) , gustav (2)

Hansson (3) , Hansson f Engman (2) , Hansson f Olsson (2)

Jakobsson (1) , Jakobsson f Jönsson (2) , Johansson (3) , Johansson Strandlund (1) , Jönsson (11)

Karlsson (26) , Karlsson f Holm (1) , Karlsson f Nordlander (2) , Karlsson f Rehnlund (1) , Karlsson f Rönnberg (1) , Katajasalo (5)

Liljenberg (2) , Lundell (1) , Lundgren (11) , Lundgren f Nordlander (2) , Löfving (7) , Löfving f Pettersson (2)

Nilsson (7) , Nilsson f Tapper (2) , Nordlander (60) , Nordlander f Jonsson Björnås (1) , Nordlander f Olsson (1) , Nordlander f Viklund (1) , Nordlander f Wikman (1) , Nordlander Hult (1) , Nordlander Jönsson (1) , Nordlander Persson (1) , Nygren (1)

Odenbrink (1) , Odenbrink f Karlsson (2) , Ohlsson (2) , Olofsson f Engman (2) , Olsson (12) , Olsson f Nordlander (4) , Olsson f Pettersson (2)

Pettersson (19) , Pettersson f Eriksson (1) , Pettersson f Karlsson (2)

Siira (1) , Solberg Jönsson (1) , Storm (12) , Storm f Pettersson (2) , Strandlund (5) , Strandlund f Karlsson (2) , Ståhl (7) , Ståhl f Engman (2) , Svensson (7)

Tapper (11) , Tapper f Karlsson (2) , Tedenäs (5) , Tedenäs f Karlsson (2) , Thörne (4) , Törnqvist (5)

Waldehag (3) , Waldehag f Olsson (2) , Walderhag (8) , Viklund (7) , Viklund f Olsson (2) , Viklund Siira (2)

Personregister    Ortsregister