Länkar - Platsinfo, Tidningar, böcker och bilder

 • Utansjö, högsjö, Ådalen
  Tony Jonsson sida om Utansjö Utansjö - en by i södra Ångermanland med gamla anor
 • Ortnamnsregistret
  Ortnamnsregistret utgör en digitaliserad version av det Topografiska registret i Institutet för språk och folkminnens samlingar. Det består av ca 3,7 miljoner inskannade och registrerade arkivkort ordnade geografiskt efter län, härad och socken. Registret innehåller uppgifter om ortnamnens äldsta belägg och deras uttal. Det ger också hänvisningar till facklitteratur där namnen tolkas eller behandlas..
 • Stockholmskällan
  Stockholmskällan är en databas där du kan söka och hitta källmaterial från flera olika arkiv i Stockholm. I databasen finns fotografier, kartor, litteratur, konstverk, ritningar, statistik, filmer och mycket mer.
 • Flygfoton från 50-talet
  Tusentals med flygfotton från 50-talet som går att granska och beställa. Se efter om någon av dina anors hus finns med
 • Habo - torpinventering
  Inventering av torp i Habo församling
 • Ångermanlands församlingar
  Kartbild över Ångermanlands församlingar
 • Landskapskartor - Sverigeguiden  Kartor och lite fakta om Sveriges landskap
 • Kartskåpet - äldre kartor
  Ekonomiska kartor äldre än 1930 samt äldre topografiska kartor. Det finns kartor för en stor del av landet. Många av de topografiska är från senare delen av 1800-talet.
 • Hammerdals/Gålsjös historia del 3

 • Svenska slott och herresäten
  Svenska slott och herresäten vid 1900-talets börja. Böckerna är fulla med vackra bilder på hus, interiörer, porträtt på kända personer och naturbilder. Jag antar att det finns en bok för de flesta län även om jag bara återfunnit fem län.
 • Sörmland
 • Uppland
 • Skåne
 • Småland
 • Västergötlan

 • Adresskalender
  Adresskalender – Linköpings stad. Innehåller 10 år från 1873-1928
 • Boken om Högsjö – Ångermanland
  Kulturbilder, sägner och minnen upptecknade av Arvid Salvén kyrkoherde i Högsjö
 • Sondero
  Sök samtidigt i NAD, LIBRIS och SMDB och få en överblick av hur en person eller händelse har dokumenterats i TV, radio, skrift och originalhandlingar. 
 • Libris
  LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m. 
 • Kungliga bibkioteket
  Denna webbplats ger tillgång till drygt 200 000 sidor tidningstext samt material från Kungl. bibliotekets samlingar. Direktskannat material återges i färg medan skannad mikrofilm återges i svartvitt. Urvalet av material består av flera titlar, dels större tidningar dels landsortstidningar för att visa en helhetsbild av svensk dagspress. Detta speglar spridningen i tid och geografi av svensk tidningsutgivning från 1700-tal till 1900-ta. 
 • Linköpings universitet
  Innehåller följande sökbara databaser: Bilddatabas, Böteslängder och fångrullar för Linköping och Norrköping, Medicinhistorisk databas, Norrköpings poliskammare och Östergötlands länslasaretts sjukhusrullor. 
 • Hülphers genealogier
  De scannade samlingarna är upplagda av Västerås bibliotek.
 • Antikvariat.net Sökbar sida innehållande äldre böcker till försäljning
 • Diskulogen  Länkar till äldre exemplar av den innhållsrika tidningen Diskulogen. Från 1996 till 2008
 • Lars Bägerfeldt  Digitaliserade böcker om forntid och medeltid
 • Kvinnlig frigörelse  Digitalt arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter