MITT URSPRUNG

Under första tiden av min släktforskning kändes mitt ursprung något begränsat. Dom ca 500 första anorna som jag stötte på bodde alla inom ca 20 mil area. Kusingiften var vanliga vilket krånglade till släktträden. De personerna jag fann vara alla från Skorped, Sidensjö, Anundsjö och Själevad i Ångermanland. Men sedan kom spridningen, det kändes nästa lite befriande. Jag fann en stor del från södra Västerbotten och även grenar mot Dalarna, Småland och Bergslagen. Jag har även funnit flera ingångar i Bureätten och även mot Valon och smedsläkten som Dewall, Boija, Tjäder, Tysk, Garneij, Flemström och Kempe. De flesta av dom kommer från bruken i Sollefteå, Graninge, Gålsjö, Björkå och Utansjö. Från Bergslagen kommer släkterna Tideman, Colling och Brusk. Det har även tillkommit en stor skara av präster, även en ärkebiskop. Detta har gjort att det finns mer skrivet som man kan finna.

Län Antal Församling Antal
Västernorrland 7925 Sidensjö
1053
Västerbotten 1082 Nordingrå
828
Kopparberg 418 Ullånger
886
Jönköping 578 Sollefteå
778
Örebro 253 Gudmundrå
737
Gästrikland 156 Anundsjö
348
Värmland 264 Högsjö
504
Östergötland 183 Skorped 521
Västmanland 87 Frinnaryd 199
Norrbotten 368 Rättvik 267

Visar på mest frekventa länen och församlingarna, dessa har ingen radvis koppling till varandra i tabellen