En präst med civilkurage
Laurentius Sidenius Nicolai var en broder i rakt uppstigande led till mig som föddes 1595 på prästgården i Sidensjö. Det talas oftast om att prästerna var maktens förlängda arm. Det här pekar dock på ett utantag. En präst som så tydligt tar parti för de mest utsatta i sin församling och med risk för egen ställning gör sig till deras talesman. En sådan släkting är något att vara stolt över.


Ur dombok 1638
Bön om skattelindring, riktad till landshövdingen: Vi fattiga kronans skattskyldiga undersåtar i Sidensjö sn giver Eders Härlighet tillkänna, att dessa efterskrivna, Jöns Olufsson (3:1), vilken ligger i skatt för 14 seland jord, samt Jon Andersson (1), vilken skattar för 13 seland jord, är ... hårdligen blivit straffade rned en skadlig vådeld om nattetid så att all deras fattiga innandöme samt deras säd tillika med hus och gård till aska avbränt. Och nu i detta år blev deras årsväxt av frost och köld fördärvad. Oansett dessa fattiga bönder hava njutit försköning med ett års försköning med utlagor, begär vi underdånigen för deras stora fattigdoms skull, av Eders Härlighet, för Guds skull och på vår allernådigaste Drottnings nådiga behag, att de ännu vidare någon försköning med kronans utgifter bekomma kunde, eftersom de är allt för mycket utblottade, och förmår icke utgöra kronans utlagor. Lön förväntandes av Herran Christa Jesus i de rättfärdigas uppståndelse ... Skrivelsen var undertecknad av Laurentius Nicolai Sidenius, pastor loci i Sidensjö sn.

Källa: Sidensjö och Skorped - Släkter och gårdar