Allmänt om släktforskning

 • Arkivguiden  En bra beskrivning av relevanta arkiv för släktforskare, var dom finns och vad dom innehåll
 • Forskare per ort  Här går det att se vilka forskare som forskar på en viss församling. När du kommer till sidan, håll ctrl och tryck på "F", då öppnas ett fönster där du kan skiva in församlingens namn."""
 • Länsbokstäver Lista över alla läns unika bokstavsbeteckning
 • Svenska kyrkoåret  Företeckning över kyrkoårets söndagar, deras namn och när de inträffar
 • Wiki-rötter; En Wikipediadatabas för släktforskare
 • Kyrkböcker; Beskrivning av kyrkböcker på Wiki-rötter
 • CD- och DVD-skivor Förteckning över CD- och DVD-skivor på Wiki-rötter
 • Domboksforskning; Handledning för att forska i domböcker Ny!
 • Järnriket Har du smeder i släkten, då finns det mycket av intresse att läsa på denna sida. Ny!
 • Kyrkliga högtidsdagar Det går att se datum för alla högtiderna under kyrkoåret för valt år. Ny!
 • Förkortningar Förkortningar på äldre ord och begrepp inom släktforskning. Ny!