Lars Ohlsson´s hemsida - Släktforskning

Tragisk händelse


Den urklippta texten ur en födelsebok som jag mer eller mindre snubblade på när jag sökte en anhörig fick mig att stanna upp i mitt sökande och reflektera. Det ger verkligen en bild i svart och vitt om vilka levnadsförhållande som gällde på 1700-talet. Vilka beslutsituationer folk ställdes inför. Det går inte i efterhand att försöka sätta sig in i denna 20 åriga flickas bevekelsegrunder. Men det är inte otroligt att det val hon stod inför var att låta barnet växa upp under svält och i övrigt svåra villkor eller att döda barnet. Det kan även varit så att hennes egen existens var omöjlig så länge hon hade barnet. I vilket fall som helst så är det oerhört tragiskt att någon ska behöva hamna i en sådan situation. Man kan även undra var den i viss mån medskyldige var, fadern till barnet och vilket ansvar han tagit.


Man kan även reflektera över texten som står under rubriken Uppförande: ”Levat illa men led sitt straff med mycket undergivenhet och förtröstan till nåd i Jesu”. Är den textens syfte att visa henne i något bättre dager eller för att visa att kyrkan omvänt en synderska.