Lars Ohlsson´s hemsida - Släktforskning

BILDER OCH UTDRAG UR SLÄKTFORSKNINGSMATERIAL
Utdrag ur födelsebok från 1845 med beskrivning vad som går att utläsa

Utdrag ur födelsebok från 1845 med beskrivning vad som går att utläsa

Beslut om utnämning av min farmors far till Kyrkvärd. Del 1,

Beslut om utnämning av min farmors far till Kyrkvärd. Del 1,

Del 2, utraget är från Skorpeds kyrkostämmeprotokoll från 1910. Det framgår även av protokollet att olika personers röster hade olika värde. Förutom att protokollen justerades så lästes de även upp i kyrkan i samband med gudstjänst.

Del 2, utraget är från Skorpeds kyrkostämmeprotokoll från 1910. Det framgår även av protokollet att olika personers röster hade olika värde. Förutom att protokollen justerades så lästes de även upp i kyrkan i samband med gudstjänst.

Utdrag ur husförhörslängd ca 1690. I dessa äldre längder finns som regel bara årtal angivet och första siffran är ibland utesluten

Utdrag ur husförhörslängd ca 1690. I dessa äldre längder finns som regel bara årtal angivet och första siffran är ibland utesluten

Flyttningsbevis 1869. Flyttningsbevis utfärdas av den församling man flyttade ifrån och lagrades som bilagor till flyttningslängderna i den nya församlingen. I betyget intygar prästen om personen i fråga är ledig till äktenskap eller inte samt hur det står till läs och bibelkunskapen. Samt om man bevistat husförhör. I detta fall avser betyget en ensam person, om de varit en familj hade föräldrarna stått på denna sida av blankett och eventuella barn på baksidan

Flyttningsbevis 1869. Flyttningsbevis utfärdas av den församling man flyttade ifrån och lagrades som bilagor till flyttningslängderna i den nya församlingen. I betyget intygar prästen om personen i fråga är ledig till äktenskap eller inte samt hur det står till läs och bibelkunskapen. Samt om man bevistat husförhör. I detta fall avser betyget en ensam person, om de varit en familj hade föräldrarna stått på denna sida av blankett och eventuella barn på baksidan

Bouppteckning från 1806

Bouppteckning från 1806

Utdrag ur födelsebok från 1817 med uppgift om färäldrar och faddrar

Utdrag ur födelsebok från 1817 med uppgift om färäldrar och faddrar

Flyttningsbevis från 1881

Flyttningsbevis från 1881

Anders Danielsson Sköld, bild 1. Utdrag ur dödsboken för 1831. Levnadsbeskrivning över min farfars rarmors far. Från dödsboken 1831. Utdraget är delat på tre bilder

Anders Danielsson Sköld, bild 1. Utdrag ur dödsboken för 1831. Levnadsbeskrivning över min farfars rarmors far. Från dödsboken 1831. Utdraget är delat på tre bilder

Anders Danielsson Sköld, bild 2

Anders Danielsson Sköld, bild 2

Anders Danielsson Sköld, bild 3

Anders Danielsson Sköld, bild 3

Utdrag ur vigselbokfrån Rättvik 1841. Min farfarsfarfar

Utdrag ur vigselbokfrån Rättvik 1841. Min farfarsfarfar

Levnadsbeskrivning över min fatafar farfars far del 1

Levnadsbeskrivning över min fatafar farfars far del 1

Del 2. Dessa utdrag ur dödsboken ger en dokumenterad koppling till både föräldrar och giftemål

Del 2. Dessa utdrag ur dödsboken ger en dokumenterad koppling till både föräldrar och giftemål

Husförhörslängd från Högsjö församling

Husförhörslängd från Högsjö församling

Utdrag ur vigselbok från Frinnaryd år 1860

Utdrag ur vigselbok från Frinnaryd år 1860

Flyttnigsbevis för min farmors moster Sara Krstina

Flyttnigsbevis för min farmors moster Sara Krstina

Flyttningsbevis från 1881 när min farfarsfar flyttade från Rättvik till Högsjö

Flyttningsbevis från 1881 när min farfarsfar flyttade från Rättvik till Högsjö

Utdrag ur dödsbo från 1852 som visa en levnadsbeskrivnig för Jon

Utdrag ur dödsbo från 1852 som visa en levnadsbeskrivnig för Jon "Engsås" Mattsson

Testamente från 1798 efter Markus Svensson som var min farmors morfars far

Testamente från 1798 efter Markus Svensson som var min farmors morfars far

Flyttningsbevis för gift par, näst dokument utgör baksidan barnen redovisas

Flyttningsbevis för gift par, näst dokument utgör baksidan barnen redovisas

Baksidan till blanketten

Baksidan till blanketten "Flyttningsbevis"

Utdrag ur Rättviks dödsbok 1831. över Jon

Utdrag ur Rättviks dödsbok 1831. över Jon "Skräddars" Andersson, min farfar farfars far

Levnadsbeskrivning från dödsbok i Rättvik för min farfars farfars farfar som föddes år 1700 och dog på julafton 1779. Årtalet är angivet med rommerska siffror och anger år 1780 när begravningen skedde.

Levnadsbeskrivning från dödsbok i Rättvik för min farfars farfars farfar som föddes år 1700 och dog på julafton 1779. Årtalet är angivet med rommerska siffror och anger år 1780 när begravningen skedde.

farfarsfar med barn i en husförhörsläng, En mina första träffar i kyrkoböcker som visade på att jag var på rätt väg

farfarsfar med barn i en husförhörsläng, En mina första träffar i kyrkoböcker som visade på att jag var på rätt väg

Testamente efter OlofJonssonSidenvall från 1780

Testamente efter OlofJonssonSidenvall från 1780

Intyg på att dessa är personer är till äkteskap lediga, utfärdat av församlingens präst. Sven är min farmors morfars far. Detta är Svens andra gifte och det skedde samma år som en av hans yngre söner gifte sig.

Intyg på att dessa är personer är till äkteskap lediga, utfärdat av församlingens präst. Sven är min farmors morfars far. Detta är Svens andra gifte och det skedde samma år som en av hans yngre söner gifte sig.

Ett vackert brev med siggill som innehåller en anhållan om lysningsdatum

Ett vackert brev med siggill som innehåller en anhållan om lysningsdatum

Handskrivet brev från bruden till Pastor med begäran om lysning daterat 1896

Handskrivet brev från bruden till Pastor med begäran om lysning daterat 1896

Faktura från Post och Inrikes tidning för annonser om lysning sänt till kyrkoherden

Faktura från Post och Inrikes tidning för annonser om lysning sänt till kyrkoherden

Besked om att parterna förenads i ett borgerligt bröllop sänt från Magistratet till Pastorsämbetet i Högsjö.

Besked om att parterna förenads i ett borgerligt bröllop sänt från Magistratet till Pastorsämbetet i Högsjö.

Flyttningsbevis för ett gift par där det finns en spalt för respektive person

Flyttningsbevis för ett gift par där det finns en spalt för respektive person

Förord om barnauppfostran. Här har makarna skrivit på att de avser att uppfostra sina bar n i baptismens troläror

Förord om barnauppfostran. Här har makarna skrivit på att de avser att uppfostra sina bar n i baptismens troläror

Blankett

Blankett Giftemalsintyg från Rättvik 1841

Blankett

Blankett Hinderlöshetbetyg

Hinderlöshetbetyg från 1895. kyrkoherden intygar att nämnda person är till äkenskap ledig.

Hinderlöshetbetyg från 1895. kyrkoherden intygar att nämnda person är till äkenskap ledig.

Intyg från 1899 där fadern ger sin tillåtelse för giftemål med hans dotter

Intyg från 1899 där fadern ger sin tillåtelse för giftemål med hans dotter

Blankett

Blankett Lysningsattest, anger datum för de tre föreskkrivna lysningstillfällena

Blankett Prestbetyg från 1859 utfärdat i Kungsholms församling

Blankett Prestbetyg från 1859 utfärdat i Kungsholms församling

Vackert brev med stämpel, brevet meddelar ett skillsmassoutslag

Vackert brev med stämpel, brevet meddelar ett skillsmassoutslag

Blankett för

Blankett för "Utdrag af lysning och vigselbok"

Kort som anger deltagande i 1:a värdskriget

Kort som anger deltagande i 1:a värdskriget