Ansedel Nicolaus Petri Turdinus

1550?-1626

Född omkring 1550 i Bygdeå (AC).
Död 1626 i Bygdeå (AC).
Nicolaus Petri Turdinus
Född omkring 1550 i Bygdeå (AC).
Död 1626 i Bygdeå (AC).
Kyrkoherde 1593-1626 i Bygdeå (AC) 1 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1550 i Bygdeå (AC).
Kyrkoherde 1593-1626 i Bygdeå (AC) 1 .
Död 1626 i Bygdeå (AC).

Nicolaus Petri Turdinus i Bygdeå, (AC), vilkens sigill återfinns bland undertecknarna från Västerbotten till Västerbottens bekräftelse på Uppsala mötes beslut 1593 (Nils Joelsson: "Prosten Johan Jonasson (Johannes Jon 91) Tornaeus i Nedertorneå och hans båda giften"; " Övre Norrlands historia" I s s 497ff).

Namnet Turdinus kommer av det latinska turdus=trast.

Nicolaus Petri (Turdinus) (1593-1626) var kaplan i Bygdeå, då han genom kgl. bref 3 dec. 1591 erhöll frihet för sitt hemman i Gullmark,benämnes ännu kaplan 21 jan. 1593, men underskref redan s. å.Upsala mötes beslut såsom pastor; Söderköpings riksdagsbeslut 1595 ärlikaledes af honom undertecknadt. I saköreslängden för år 1615 heterdet: »Oluf Jonsson i Brende hafver uthi hastelig modhe talat oquedens,ord emot sin kyrkoherde her Niels, blef therföre saaker tre mark». HerrNils' stil i samtida handlingar förråda en kraftig och rask hand, men i ettintyg, som han 15 nov.1624 utfärdat för sin åhörare och sockenbondeThomas Andersson i Jomark, som genom en skadelig vådeld samma sommar mist hela sin gård och beder öfverheten om förskoning från kronones utskylder, förråder den darrande stilen den tilltagande ålderdomen. Under hans pastorstid minskades socknens areal genom flera byars afsöndring särskildt till Burträsk. Vid Nybyn uppbyggdes Nysätra kapell1624 till lättad kyrkogång för de nordligaste byarne. Han afled 1626.

»Efter pastoris dödh fanns månge gäld, såldes boskapen och hästar bådhesmå och stooran, och hermed betaltes gelden», antecknas i socknens boskapsochmantalslängd för 1627.

Af barnen, som antogo namnet Trast, äro kända:
Catharina, g. 1) m khden i Löfånger Christofer Olai; 2) m. prosten Domin. Arnæsius i Delsbo;Kerstin, g. m. khden Johan Gestrinius i Segersta, Helsingland;
Anna, g. m. khden i Anundsjö Olof Kuuth;
Brita, g. m. khden Anders Nicol. Burman i Löfånger.
Källa: Härnösands stifts herdaminne


Relationer och barn

Gift.
N.N.
Brita Nilsdotter Trast. rightarrow.png Född omkring 1590 i Bygdeå (AC).
Död före 1653 i Lövånger (AC) 2 .
Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. http://familjenbostrom.se

Framställd 2023-10-02 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.