Ansedel Andreas Nicolai Burman Bothniensis

1590-1653

Född 1590 i Bureå 3, Bureå, Skellefteå landförsamling (AC) 1 .
Död 1653 i Lövånger (AC) 1 .
Andreas Nicolai Burman Bothniensis
Född 1590 i Bureå 3, Bureå, Skellefteå landförsamling (AC) 1 .
Död 1653 i Lövånger (AC) 1 .
Kyrkoherde 1538-1553 i Lövånger (AC) 1 .
F Nils Andersson.
Född omkring 1555 i Bureå 5, Skellefteå (AC) 2 .

Bonde 1577-1598 i Bure 5, Skellefteå (AC) 3 .

FF Anders Olofsson.
Född omkring 1520 i Bureå 2 (AC).

Bonde 1554-1563 i Bure 5, Skellefteå (AC) 3 .
Landsköpman 1547-1562 3 .
Bikarl 1553 3 .


FFF Olof Jonsson Bure.
Född omkring 1490 i Bureå 2, Bureå, Bureå (AC).
Död 1559 i Bureå 2, Bureå, Bureå (AC).
Bonde 1539-1557 i Bureå 2, Bureå, Bureå (AC) 2 .
Nämndeman 1539, 1545, 1553, 1554, 1556 i Bureå, Bureå (AC) 2 .
Landköpman 1543 i Övertorneå (BD) 2 .
Kyrkans sexman 1554 i Bureå, Bureå (AC) 2 .
Köpman 1556-1557.


FFM Segrid NN.
Född 1505 i Bureå, Skellefteå (AC) 4 .
Död omkring 1569 i Bureå 2, Skellefteå (AC) 4 .

   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1590 i Bureå 3, Bureå, Skellefteå landförsamling (AC) 1 .
Kyrkoherde 1538-1553 i Lövånger (AC) 1 .
Död 1653 i Lövånger (AC) 1 .

Person-id: 143

Andreas Nicolai Burman (1638-53), f . 1590. Stud. i Upsala9 febr. 1612; prästv. 1616, nämnes komm. i Löfånger 1623 och i Bygdeå1626. År 1637 den 17 apr. kom för Upsala domkapitel en man från Löfångersförsamling med socknens skrifvelse, därutinnan förmäldes, att Gud hafverifrån denna världen genom döden kallat deras khde D. ChristopherumOlai, och begärde att få till khde sacellanen i församlingen dn Petrus Zachariæ,som till nöje hade tjänt in ministerio, och hvar de honom icke kundebekomma, emedan han ringa tjänt hade, begärde de herr Andreas Nicolaii Bygdeå, som till ett och tjugu år hade tjänt in ministerio, till hvilkende hade ett stort behag, emedan han är en skickelig man både i lärdom ochlefverne och hade tillförene tjänt där i församlingen, är ock i svågerskapmed sal. H. Christophers efterlefverska, den mycket godt af församlingenförskyllt hafver, hvilket kunde lända henne till godo. Äfven prostenOlaus Njurenius i Umeå lade sitt vittnesmål därtill, och blef AndreasNicolai förordnad till khde samt tillträdde 1638. Var herredagsman år1643. Genom utsända stamböcker samlade han under åren 1649-51 bidragfrån de norrländska kyrkorna till betäckande af kostnaderna för kyrkans1649 företagna utvidgning. Synes hafva dött i slutet af 1653.

G. 1) m. Brita Nilsdotter Trast, syster till förra pastorskan;2) m. Brita Bröms, dotter af khden Peder Bröms i Segersta och syster tillassessor Erik Rosenheim.¹Af barnen: Märita, g. 13/11 1646 m. khden i Silbojock, sedan Ö.-KalixAbr. Burelius; en dotter g. m. skolmäst. i Lycksele Jac. Backius.

_________¹ Framgår af Helsingl. dombok för 1 febr. 1665. Hon uppbar änkehjälp ännu 1664.

Källa: Härnösands stifts herdaminne


Relationer och barn

Gift.
Brita Nilsdotter Trast. uparrow.png Född omkring 1590 i Bygdeå (AC).
Död före 1653 i Lövånger (AC) 5 .
Märita Margareta Burman. rightarrow.png Född 1630 i Lövånger (AC).
Död 1689 5 .
Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Johan Bures släktbok 2014
  3. Skellefteå bönder och gårdar 1539-1650
  4. Geni värdsträdet
  5. http://familjenbostrom.se

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.