Ansedel Sven Mårtensson Bäck

1620-1709

Född 1620 i Yttersel, Anundsjö (Y) 1 .
Bonde mellan 1663 och 1695 i Galasjö 2:1, Anundsjö (Y) 1 .
Knekt mellan 1647 och 1650 1 .
Död 1709-03-07 i Galasjö, Anundsjö (Y).
Sven Mårtensson Bäck
Född 1620 i Yttersel, Anundsjö (Y) 1 .
Död 1709-03-07 i Galasjö, Anundsjö (Y).
Bonde mellan 1663 och 1695 i Galasjö 2:1, Anundsjö (Y) 1 .
Knekt mellan 1647 och 1650 1 .
F Mårten Sjulsson.
Född omkring 1595 i Yttersel 3:1, Anundsjö (Y) 2 .
Död omkring 1652 i Yttersel 3:1, Anundsjö (Y) 2 .
Bonde 1623-1630 i Yttersel 3:1, Anundsjö (Y) 2 .
Bonde 1630-1652 i Risbäck 3:1, Anundsjö (Y) 1 .

FF Sjul Olofsson.
Född omkring 1570 i Mellansel, Anundsjö (Y) 3 .
Död omkring 1603 i Livland.
Bonde 1591-1602 i Yttersel 3:1, Anundsjö (Y) 1 .
Kyrkans sexman i Anundsjö (Y).
Knekt 1602-1603 i Yttersel, Anundsjö (Y) 1 .


FFF Olof Eriksson Ersson.
Född omkring 1540 i Anundsjö (Y) 3 .

Bonde 1564-1575 i Mellansel 1:1, Anundsjö (Y) 3 .
Bonde 1575-1588 i Yttersel 3:1, Anundsjö (Y) 1 .

 
 
   
 
FM Märeta Olofsdotter.
Född omkring 1570 i Mellansel, Anundsjö (Y) 3 .
Död 1603 i Yttersel, Anundsjö (Y).
Bonde 1603-1605 i Yttersel 3:1, Anundsjö (Y) 3 .


FMF Olof Silvastsson.
Född omkring 1540 i Risbäck 2:1, Anundsjö (Y) 4 .
Död 1602 i Norrflärke 8:1, Anundsjö (Y) 1 .
Knekt från 1602 till 1603 i Norrflärke, Anundsjö (Y) 1 .
Bonde 1573-1589 i Risbäck 2:1, Anundsjö (Y) 1 .
Bonde 1590-1592 i Norrflärke 8:1, Anundsjö (Y) 1 .
Bonde 1594-1596 i Sörflärke 2, Anundsjö (Y) 1 .
Bonde 1596-1602 i Norrflärke 8:1, Anundsjö (Y) 1 .


FMFF Silvast Jonsson.
Född 1520 i Risbäck, Anundsjö (Y) 4 .
Död 1560 i Risbäck, Anundsjö (Y) 4 .
Knekt 1556 i Risbäck, Anundsjö (Y) 1 .

 

FMM Kerstin Olofsdotter.
Född omkring 1540 i Sörflärke, Anundsjö (Y).
Död 1604 i Norrflärke, Anundsjö (Y).
Bonde 1597-1608 i Risbäck 2:1, Anundsjö (Y) 1 .
Bonde 1602-1604 i Norrflärke 8:1, Anundsjö (Y).


FMMF Olof Sibbjörnsson.
Född omkring 1510 i Sörflärke 2, Anundsjö (Y).
Död 1575 i Sörflärke 2, Anundsjö (Y) 1 .
Bonde mellan 1569 och 1570 i Sörflärke 2, Anundsjö (Y) 1 .
Bonde mellan 1574 och 1575 i Sörflärke 2, Anundsjö (Y) 1 .

 
M Karin Svensdotter.
Född omkring 1590.
Död omkring 1625 i Anundsjö (Y) 2 .

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1620 i Yttersel, Anundsjö (Y) 1 .
Bonde mellan 1663 och 1695 i Galasjö 2:1, Anundsjö (Y) 1 .
Knekt mellan 1647 och 1650 1 .
Död 1709-03-07 i Galasjö, Anundsjö (Y).
Swen Mårtensson föddes 162(0) på Yttersel 3:1 som son till Mårten Siulsson och hans hustru/ Elisabet/ FEL MED FÖRSTA HUSTRUN KARIN där. Kan Mårten och Christopher Siulsson ha varit bröder? Bägge hade jord i Yttersel och Mårtens son Swen övertog Christophers jord i Galasjö 2:1.Swen var 1647-1650 knekt för Risbäck under överstelöjtnant Wasilij Butterlins kompani, som ingick i det 1646 uppsatta Ångermanlands regemente. Han var 1648 i garnison i Dömitz vid floden Elbe i Mecklenburg.Åren 1663-1695 hade Swen den mindre delen i Galasjö, Galasjö 2:1. Denna gick sedan i arv till hans söner och vidare ättlingar i åtminstone i två hundra år. På tinget i augusti 1672 klagar kyrkoherden och galasjöbönderna att byamännen i Skureå i Sidensjö socken bränt ned deras fäbodar. De förra hävdade att de "af urminnes fäbodarna där haft och dem oklandrat njuta och behålla böra". Skureåbönderna fick böta 40 mark och ersätta skadorna. Galasjöbönderna fann för gott att flytta fäbodarna ett par kilometer västerut.Det var många tvistemål om var gränsen mellan byarna gick. Marken mellan byn Galasjö och Galasjön hörde till Skureå. I det omtvistade området låg Anundsjö avrättningsplats. De båda Galasjöbönderna Olof Mårtensson och Pehr Pehrsson krävde ännu 1801 att området mellan byn och sjön skulle tillhöra byn och Anundsjö socken. Sidensjöbönderna hänvisade till ett synebrev från 1586 som visade en annan råskillnad och rätten gick på deras linje. På handlingarna i Riksarkivet finns två bomärken för vardera Olof och Pehr, den förre sonsons son till Peder Olufsson i Galasjö, den senare sonsons sonson till Swen Mårtensson.I en förteckning av kvarnar år 1699 står att Swens son Pär tillsammans med sin morbror Olof Pährsson i Gallasiö då hade en liten "bäksqwalta" som kunde nyttjas "allenast nogra dyng höst och wår". Den nämns vid 1696 års karta.Swen var gift med Karin Pärsdotter. Han dog 1709: "d 7 Martii begrofs Swen Mårtensson i Gaelaesjö på kyrkiogården öster om Wägen och whar 89 gammal."Källa: Rötter i Anundsjö en bygd nolaskogs s. 292

Y DNA Haplogroup:   I-M253  
Info om denna DNA-grupp

Källa: https://www.familytreedna.com/public/Angermanland-Medelpa?iframe=yresults

Relationer och barn

Gift 1660 i Anundsjö (Y).
Karin Persdotter. uparrow.png Född 1645 i Galasjö 1, Anundsjö (Y) 1 .
Död 1711 i Anundsjö (Y) 1 .

Levnadsbana

Källor
  1. Anundsjöboken
  2. Rötter i Anundsjö -en bygd nolaskogs
  3. Paul Olsson
  4. Erik Näslund

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.