Ansedel Per Andersson

1620-1688

Född 1620 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y).
Död 1688 i Drömme, Sidensjö (Y) 1 .
Per Andersson
Född 1620 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y).
Död 1688 i Drömme, Sidensjö (Y) 1 .
Bonde 1642-1643 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 1 .
Bonde 1648-1650 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 1 .
Bonde 1651-1653 i Nyland 1:1, Nyland, Sidensjö (Y) 1 .
Nämndeman från 1648 till 1651 i Sidensjö (Y).
Bonde 1654-1668 i Västerby 2:1, Västerby, Sidensjö (Y) 1 .
Bonde 1670-1684 i Drömme 1:1, Sidensjö (Y) 1 .
F Anders Olofsson.
Född omkring 1590 i Djupsjö 2:1, Djupsjö Skorped (Y) 2 .
Död omkring 1632 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1624-1631 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 1 .

FF Olof Olofsson.
Född omkring 1555 i Djupsjö 2:1, Djupsjö, Skorped (Y) 2 .

Bonde 1591-1622 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 1 .
Nämndeman 1612-1619 i Sidensjö (Y) 1 .


FFF Olof Gjordsson.
Född omkring 1530 i Djupsjö 2:1, Skorped (Y) 2 .

Nämndeman 1561-1569 i Sidensjö (Y) 1 .
Kyrkans sexman 1584 i Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1556-1585 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 1 .

 
FM Kerstin Svensdotter.
Född omkring 1560 2 .
Död 1631 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 3 .

 
 
M Brita NN.
Född omkring 1590 2 .

Bonde 1635-1641 i Djupsjö 2:1, Skorped (Y) 1 .
Bonde 1644-1647 i Djupsjö 2:1, Skorped (Y) 1 .

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1620 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y).
Bonde 1642-1643 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 1 .
Bonde 1648-1650 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 1 .
Bonde 1651-1653 i Nyland 1:1, Nyland, Sidensjö (Y) 1 .
Nämndeman från 1648 till 1651 i Sidensjö (Y).
Bonde 1654-1668 i Västerby 2:1, Västerby, Sidensjö (Y) 1 .
Bonde 1670-1684 i Drömme 1:1, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1688 i Drömme, Sidensjö (Y) 1 .
Utdrag ur dombok
Ur dombok 1665
Christopher och Peder Anderssöner samt Jon Giermundsson i Västerby tillstodo att deras lego-eller vallfolk hava utsatt elden på Drömme-skogen och där uppbränt 6 mesar näver sunnan förHinnsjön, vilket prövades vara skett av våda. De dömdes att betala målsägandena halv skadaoch därtill, på nådiga höga överhetens goda behag, alla tillhopa sakfällda till 20 mkr.

Ur dombok 1665
Päder Andersson (2:1) lade sig i annans sak "obedin och giordhe oliud ...".Böter med 3 mkr

Ur dombok 1665
Dömdes till fasta på 5 seland och 4 1/2 markland hus och jord (1:1) samt 1/2 seland med husendärefter i Silliom med kvarn och kvarnställe, som Per Andersson sålt till sin broders mag JonAndersson för 140 daler gångbart silvermynt, dock att av bemälta penningar 50 daler kmt fördem Per Andersson skall hava husrum och hemfrid i livstiden, så för sig som för hustrun, samtatt få föda en ko till vilken han själv födan skaffa skall.

Källa: Sidensjö och Skorped - Släkter och gårdar

Relationer och barn

Gift.
Karin Andersdotter. uparrow.png Född omkring 1620 i Nyland 1:1, Sidensjö (Y) 2 .
Död 1711 i Drömme, Sidensjö (Y).
Källor
  1. Sidensjö och Skorped - släkten och gårdar
  2. Paul Olsson
  3. Alf Nilsson

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.