Ansedel David Davidus Andree Angermannus

1540?-1608

Född omkring 1540 i By 2:1, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1608 i Helgona, Nyköping (B) 2 .
David Davidus Andree Angermannus
Född omkring 1540 i By 2:1, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1608 i Helgona, Nyköping (B) 2 .
Ryttarkaplan hos hertig Karl från 1584 till 1590 i Julita gård, Julita (B) 2 .
Kyrkoherde från 1590 till 1594 i Ytterselö (B) 2 .
Kyrkoherde 1594-1604 i Helgona, Nyköping (B) 2 .
Riksdagsman
F Anders Alfsson.
Född omkring 1500 1 .
Död 1564 i By, Sidensjö (Y).
Bonde 1535-1564 i By 2:1, Sidensjö (Y) 3 .

FF Alf Gjodesson.
Född omkring 1480 i By, Sidensjö (Y) 4 .FFF Gjorde Alfsson.
Född omkring 1450 i By, Sidensjö (Y) 4 .


 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1540 i By 2:1, Sidensjö (Y) 1 .
Ryttarkaplan hos hertig Karl från 1584 till 1590 i Julita gård, Julita (B) 2 .
Kyrkoherde från 1590 till 1594 i Ytterselö (B) 2 .
Kyrkoherde 1594-1604 i Helgona, Nyköping (B) 2 .
Riksdagsman
Död 1608 i Helgona, Nyköping (B) 2 .

Min fm mf ff mf farfars farfars farbror

Skrevs in preceptor vid universitetet i Greifswald 17/10-1581. och blev efter hemkomsten till Sverige

anstäld under tiden 1584-1590 som Ryttarkaplan hos hertig Karl.
Den 12/4 1584 meddelade hertig Karl fogden i Julita att David Andreae antagits som predikare under ryttarfanan och skulle ha sitt borgläger vid gården, där herr David även stannade till mitten av september månad. Har också antecknats för besök i oktober samma år. Har under nämnda borgläger antecknats för ett besök på Eskilstuna gård 1584, ytterligare ett i januari samt ett i september 1585. Efter att flera gånger ha gästat Eskilstuna tidigare 1586 fick han 5/11 detta år hertig Karls brev på månadskost där under två eller tre månader. När han 1587 kvitterade densamma, beseglade han med herr Enocs sigill och uppgav i detta sammanhang, att denne var hans broder. Gästade åter Julita gård i mitten av augusti månad.Källa: Strängnäs stifts herdaminne.

David Aandreae Angermannus 1590-1592 Kyrkoherde i Ytterselö pastorat.
Har som kyrkoherde 1590 påförts taxan, lyft de två pundens underhållsspannmål, utgjort kostgärd och gärdepenningar samt beseglat tiondelängden med sitt sigill, som har initialerna D.A. över en kalk. Avgav tillsammans med livgedingets övriga präster trohetsed till Kristina av Hollstein-Gottorp 1592. Bevistade följande år Uppsala möte och underskrev beslutet samt dess bekräftelse. Gästade Räfsnäs gård Mikaeli tid 1591 då han deltog i inventeringen där, vilket också skedde följande år. Sista gången som han som kyrkoherde här gästade kungsgården var i mitten av oktober 1594. Förmodligen har han även deltagit i inventeringen vid Tynnelsö Mikaeli tid 1594. Till de hjälper han här fick utgöra, hörde att han 1592 tillsammans med ämbetsbröderna i Toresunds, Överselö och Aspö gäll skulle ställa upp tre knektar, försedda med två månaders kost.
Fick 1594 transport till Nyköpings Helgona. Har där samma år påförts den till fem lispund smör uppgående taxan och njutit avkortning för den efter sockenmantalet utgående gärden. Följande år har han i förängningsregistret antecknats ett underhåll för honom på fyrtiåtta tunnor och att han vart tredje år skulle erhålla en tiondeoxe från Nyköpings slott. Underhållet har sedermera utgått från andra socknar och synes icke alltid uppgått till Ovan nämnda kvantitet. Då han utgjorde 1596 års hjälpskatt har hans vederlag sålunda uppgivits till sexton tunnor. Samma år var underhållet minskat med fem tunnor, som dock ersattes med lika många daler. Han deltog i 1601 års hästgärd varvid sockenmantalet beräknades till åttionio, i hjälpskatt två år senare pålades han utgöra 15 daler 14 öre.
Herr David bevittnade 1600 och 1602 års riksdagar och tinget i Rönö härad 13/10 1607. Han har ofta antecknats gästande Nyköpings hus, sista gången den vecka som bärjade 3/4 1608. Den 11/6 samma år har han med sitt sigill som har initialerna D.A över en kalk, beseglat kvitton på en tiondeoxe från slottets ladugårdar. Sista uppgiften om tiondeoxe föreligger från Mikaelidagen 1608. Samma år avled Herr David. Syn på prästgården skedde 14/3 1609.Säkra uppgifter om herr Davids giftermål har inte påträffats. I en mantalslängd från 1610, som upptager Kungl. Maj:ts tränare och adelsmän i Nyköping förekommer "herr Davids efterleverska" med dräng och piga. I den 20/4 1611 daterade hjonelaglängden äro i "herr Davids gård" uppförda en änka, en dräng och en piga. Det är emellertid inte uteslutet att dessa uppgifter gälla Ragnhild Knutsdotter, änka efter den 1603 bortgångne kyrkoherden i Bälinge, David Nicolai Katt.
Källa: Strängnäs stifts herdaminne.


Källor
  1. Paul Olsson
  2. Strängnäs stifts herdnaminne
  3. Sidensjö och Skorped - släkten och gårdar
  4. Per Sundin

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.