Ansedel Kristoffer Andersson

1620?-1699

Född omkring 1620 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y).
Död 1699 i Västerby, Sidensjö (Y) 1 .
Kristoffer Andersson
Född omkring 1620 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y).
Död 1699 i Västerby, Sidensjö (Y) 1 .
Knekt 1639-1647 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1651-1653 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1655-1660 i Nyland 4, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1664-1685 i Västerby 3:1, Sidensjö (Y) 1 .
F Anders Olofsson.
Född omkring 1590 i Djupsjö 2:1, Djupsjö Skorped (Y) 3 .
Död omkring 1632 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 3 .
Bonde 1624-1631 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 2 .

FF Olof Olofsson.
Född omkring 1555 i Djupsjö 2:1, Djupsjö, Skorped (Y) 3 .

Bonde 1591-1622 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 2 .
Nämndeman 1612-1619 i Sidensjö (Y) 2 .


FFF Olof Gjordsson.
Född omkring 1530 i Djupsjö 2:1, Skorped (Y) 3 .

Nämndeman 1561-1569 i Sidensjö (Y) 2 .
Kyrkans sexman 1584 i Sidensjö (Y) 3 .
Bonde 1556-1585 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 2 .

 
FM Kerstin Svensdotter.
Född omkring 1560 3 .
Död 1631 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 4 .

 
 
M Brita NN.
Född omkring 1590 3 .

Bonde 1635-1641 i Djupsjö 2:1, Skorped (Y) 2 .
Bonde 1644-1647 i Djupsjö 2:1, Skorped (Y) 2 .

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1620 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y).
Knekt 1639-1647 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1651-1653 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1655-1660 i Nyland 4, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1664-1685 i Västerby 3:1, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1699 i Västerby, Sidensjö (Y) 1 .

Knekt för eget hemman under Lars Pederssons kompani 1642-1645
Knekt under Wassilij Butterlijns kompani 1646-1647. Lejd av G Went

Utflyttad 1653 från Djupsjö, Sidensjö (Y) (Sid: å Skp. släkten å gårdar Sid 236)
Inflyttad 1653 till Nyland Sidensjö (Y) (Sid: å Skp. släkten å gårdar Sid 236)
Utflyttad 1660 från Nyland Sidensjö (Y) (Sid: å Skp. släkten å gårdar Sid 119)
Inflyttad 1660 till Västerby Sidensjö (Y) (Sid: å Skp. släkten å gårdar Sid 119)

Dmb 1665
Avdömdes att Christopher Andersson (3:1) fastebrev på hus och jord bekomma skall, som han av Jon Erichsson med annat mera köpt haver, helst emedan Jons broder Oluf Erichsson i Bredåker haver honom börden tillstått för jordbytets och köpets skull, som han med Christophers svärfader Anders Jonsson i Nyland gjort haver.Item och i lika måtto, Christopher skall fastebrev bekomma på den jord han av Päder Johansson (1:1) haver köpt, och bördsrätten till brodern Jon Johansson givit.
Källa: Sidensjö och Skorped - Släkter och gårdar.

Dmb 1674
Kapplan vällärde hr Joen Bidenius (2:1) besvärade sig över sin granne Christopher Andersson (3:1) att han tillfogar honom stor orätt, så uti midsommar som annan måtto, vilket förorsakat stor oginhet och trätor. I synnerhet skall Christopher inte vilja undergå tingsrättens dom angående huru såsom de proportionellt i skogen skola hugga och fälla. Gode män och befallningsman skall syna tvisten.
Källa: Sidensjö och Skorped - Släkter och gårdar.

Dmb 1678
Flera vittnade om att Christopher Andersson (3:1) år 1676 om vintern slog sin syster Kerstin, Peder Håkanssons hustru i Källom, tvenne munslag, det han inte undkomma kunde, varför blev han sakfälld att böta 3 mkr smt.
Källa: Sidensjö och Skorped - Släkter och gårdar.

Dmb 1693
Hr Johan Högberg (2:1) klagade:
1/ att Christopher Andersson (3:1), som en husgubbe är, förledet år 1692 huggit ett stort svedjeland för sig själv, för¬utan att sonen som på hemmanet sitter, huggit med andra grannarna efter ... stång, begärde alltså rågsvedjan måtte varda uppdelad efter skatten gran¬narna emellan,
2/ att Christopher på annat ställe "bortskiemt" för hr Johan en rovrödning genom sitt kringhuggande på alla sidor, så att han inte kunde sig med sitt arbete befatta, efter han lade sig där uti, påståendes han för sådant plikta måtte,
3/ att Christopher dödat hans hund i sitt slagjärn, han på gården utlagt.
Christopher svarade:
1/ att grannarna huggit lika mycket över skatten som han,
2/ att han bett hr Johan att han skulle hugga ut det han ämnade runt rovlandet för mulbetets skull, men som han det inte ville, högg han ut resten själv,
3/ att han tillstår hunden mot sin vilja vara kommen för slagjärnet, och som han visste sin skyldighet att betala hunden, så lät han lapparna taga skinnet av hunden. Har ock bjudit hr Johan sin hund istället.
Resolution:
1/ Svedjelandet skall delas mellan grannarn efter skatten och Christopher Andersson plikta 12 mkr smt för egenvilligt svedjande,
2/ ef¬tersom både hr Johan och Christopher Andersson egenvilligt huggit det andra svedjelandet, så kompenseras böterna, men landet uppdelas mellan grannarna efter skatten,
3/ Christopher Andersson bör betala hunden med 2 daler kmt.
Källa: Sidensjö och Skorped - Släkter och gårdar

Dmb 1693
Länsman och flera vittnen intygade att Christopher Andersson (3:1) om söndagen den 29 juni på kyrkvallen strax efter gudstjänsten förövat ett stort oväsen med ris och trätande på mågen Jon Johansson i Bredåker, jämväl sagt att dennes dotter honom slagit, som han Christopher inte kunde bevisa.
Resolution: Christopher dömdes till 5 daler smt böter för sabbatsbrott och svordom, halvparten till kyrkan och halvparten till de fattiga. Dessutom dömdes han till 3 mkr smt böter för oljud, sedan han beskyllt klockaren för lögn när denne skulle vittna i denna sak.
Källa: Sidensjö och Skorped - Släkter och gårdar.

Dmb1613 Christopher i Nyland har gjort jungfrukränkning med Kerstin Sebjörnsdotter ibidem sak 24markDombok 1665 Avdömes att Christopher Andersson fastebrev på hus och jord bekomma skall, som han av Jon Eriksson med annat mera köpt haver, helst emedan Jons broder Olof Eriksson i Bredåker haver honom börden tillstått för jordbytes och köpets skull som han med Christophers svärfader Anders Jonsson i Nyland gjort haver.
Dombok 1676 3/3 Christoffer i By tillstod inför Rätten vara skyldig Erik Michaelsson i Brynge 10 daler kmt som honom pålades.
Dombok 1675 17/3 Mellan Per Håkansson i Kiällom och Christoffer Andersson i By, att då Per Håkansson igenbekomme sina utlagda persedlar och 28 riksdaler 16 öre kmt som Christoffers svärfader salig Anders Jonsson i Nyland av honom bekommit hava.
Dombok 1694 Nils Christophersson i Västerby begärde att få inlösa sin morfars hemman av svågern Jon Johansson i Bredåker förmenande sig vara därtill berättigad emedan han är brodern som bör njuta företräde framför systern

Relationer och barn

Gift i Sidensjö (Y).
Anna Andersdotter. uparrow.png Född omkring 1630 i Nyland 4, Sidensjö (Y) 3 .
Död 1694 i Västerby, Sidensjö (Y) 3 .
Brita Kristoffersdotter. rightarrow.png Född omkring 1655 i Nyland 4, Sidensjö (Y) 3 .
Död 1723 i Nybyn, Sidensjö (Y) 5 .
Nils Kristoffersson. rightarrow.png Född 1657 i Nyland 4, Sidensjö 5 .
Död 1736-02-29 i Västerby, Sidensjö (Y) 2 .
Anders Kristoffersson. rightarrow.png Född 1665 i Nyland 4, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1730-06-07 i Nolås, Sidensjö (Y) 5 .
Anna Kristoffersdotter. rightarrow.png Född 1670 i Västerby 3:1, Sidensjö (Y) 3 .
Död 1717 i Drömme 6:1, Sidensjö (Y) 2 .
Källor
  1. Rötter i Anundsjö -en bygd nolaskogs
  2. Sidensjö och Skorped - släkten och gårdar
  3. Paul Olsson
  4. Alf Nilsson
  5. CD-Sidensjö 1689-1930

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.