Ansedel Hans Nielsen Berg Sedlandus

1575-1666

Född 1575 i Seland, Danmark 1 .
Död 1666 i Berg (Z).
Hans Nielsen Berg Sedlandus
Född 1575 i Seland, Danmark 1 .
Död 1666 i Berg (Z).
Kyrkoherde mellan 1633 och 1658 i Ragunda (Z) 2 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1575 i Seland, Danmark 1 .
Kyrkoherde mellan 1633 och 1658 i Ragunda (Z) 2 .
Död 1666 i Berg (Z).
Hans Nielsen Berg (1633-58), f. i Danmark på Seland, hvarför han ock skrifver sig Sedlandus, hade studerat i Danmark. Här i Jämtland återfinnes han först ss. kapellan i Oviken-Berg år 1619, hvarifrån han 1633 afflyttade till Ragunda som khde. Sedan svenska regeringen efter Jämtlands eröfring 1644 föreskrifvit, att ärkebiskopen i Upsala skulle föranstalta om tillsättning af svenska präster i landets gäll, utnämndes till khde i Ragunda förre regem. prästen Andreas Marci 28 apr. s. å., men på grund af de danska prästernas anhållan att återfå sina befattningar kom denne aldrig att tillträda.
Emellertid återtogs provinsen 1657 af norrmännen, hvarvid de forna dansk-norska prästernas liksom allmogens trohet mot svenska kronan utsattes för hårda påfrestningar, och misstankar om förräderi icke voro obefogade. Efter fredsslutet blef ock på kgl. befallning undersökning om befolkningens förhållande anställd å Jämtlands landsting 18 maj 1658, under ordförandeskap af generalguvernören Johan Oxenstierna. Därvid befunnos emellertid endast två präster misstänkta för förrädiska handlingar, nämligen khden Hans Nicolai Berg i Ragunda och hans måg Jöns Sigvardi i Berg.¹ Det sorgliga var dock, att det torde varit hans andre måg O. Rahm, som angifvit sin svärfar i afsikt att erhålla pastoratet efter honom. Herr Hans afsattes för crimen læsæ majestatis och lär därefter begifvit sig till den andra mågen khden Jöns Sigvardi i Berg, hvilken, ehuru kanske mera misstänkt, dock fick behålla sin tjänst. Här lefde nu svärfadern tjänstlös till sin död. Hans porträtt skall fordom ha suttit i Fors kyrka.

G. m. Margareta Blix, dotter till khden Lars Månsson Blix i Undersåker.
Barn:
Niels Hansen, åt hvilken fadern 1640 öfverlämnade Orrgården i Oviken, som de gemensamt hade arrenderat af kronan;

Christina, g. m. khden i Berg Jöns Sigvardi. Hon lefde ännu ss. änka 19/1 1696, då hon skänkte 1 daler till Ragunda kyrka;
Elisabeth, g. m. efterträdande khden Olof Rahm;
Catharina, g. m. khden Erik Blix i Hammerdal; Jacob Hansson Berg, till hvilken fadern i lifstiden lämnade Gislegården. På sin svågers khden Petrus Langs i Brunflo rekommendation synes han blifvit af guvernören Joh. Oxenstierna förordn. till länsman i Hackås våren 1672.

Källa: Härnösands stifts herdaminne


Relationer och barn

Gift.
Margareta Larsdotter Blix. uparrow.png Född 1572 i Undersåker (Z) 1 .
Elisabet Berg. rightarrow.png Född omkring 1620 i Oviken (Z) 1 .
Kristina Hansdotter Berg. rightarrow.png Född 1620 i Ragunda (Z) 3 .
Död 1696 i Ragunda (Z) 3 .
Källor
  1. Michael Östman
  2. Härnösands stifts herdnaminne
  3. Alf Nilsson

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.