Ansedel Zackarias Jonae

1570-1638

Född 1570 1 .
Död 1638 i Själevad (Y) 2 .
Zackarias Jonae
Född 1570 1 .
Död 1638 i Själevad (Y) 2 .
Kyrkoherde 1613-1638 i Själevad (Y) 2 .
Prost för Ångermanland 1633-1638 2 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde 1613-1638 i Själevad (Y) 2 .
Prost för Ångermanland 1633-1638 2 .
Född 1570 1 .
Död 1638 i Själevad (Y) 2 .

Person-Id:3010

Min farfars morfars mormors farfars farfars mormors systerdotters man

Zacharias Jonæ (1613-38) var kapellan i församlingen 1593, då han undertecknade Upsala mötes beslut. Khde i Nora 1609-13, tillträdde Själevads pastorat sistn. år och utgaf lösen för Älfsborg åren 1613-18. Genom kgl. br. 12 nov. 1629 fick han ett hemman i Hörnett fritt från utlagor. Nämnes prost åtminstone från 1633 till sin död.
Han afled 1638, dagen är ej känd, men 25 maj anförde ärkebiskopen i domkapitlet, att dn. Zacharias i Själavadh hafver före sin död skrifvit, begärandes, att hans måg M. Laur. Agrelius måtte succedera honom icke allenast till giellet, utan ock till præposituram, hvilket togs uti betänkande.
G. m. Malin Engelbrechtsdotter Bure, f. 1/10 1581, företrädarens dotter. Hon köpte 2 säll. jord i Öfversjäla 1648 och skall ha lefvat ända till 1668. Barnen togo namnet Bureus efter henne.
Barn:
Johannes Bureus, f. 6/4 1598, stud. 1616;
Jonas, f. 16/8 1599, sacellan här, sedan khde i Arnäs; Lisbeth, f. 7/9 1601, g. m. borgmäst. Olof Abrahamsson i Hsand;
Malin, f. 1/9 1604, g. m. prosten Olof Niurenius i Umeå;
Margareta, f. 20/6 1611 i Nora, g. m. khde Agrelius, faderns efterträdare
Källa: Härnösands stifts hernaminne

Carl Szabad uppger om honom i sitt komplement till Bygdéns herdaminne att enligt kungl. brev av den 12 november 1629 erhöll skattefrihet för sitt hemman i Överhörnäs (inte Hörnett, som det sägs i herdaminnet), vilket han övertagit 1616 Han skrivs som prost åtminstone från 1629. 1628 har han sjutton skattskyldiga personer i hushållet, och boskapen uppgick till fem hästar och 48 nötkreatur. ”Han använder ett sigill med initialerna Z I A där A-et kan ge en ledtråd till ursprunget. Barn: Israel Sakariasson Bure är borgare i Gävle; Elisabet, g. m. Olof Abrahamsson Gene, d. omkr 1647; Johannes, d. 29/1 1618 i Vendel i Uppland.
Källa: Szabad (2001), s. 248

c__bilderhemsidan_zachariasjonaea.jpg Detta brev finns med i samlingen "Medeltidsbreven". Enligt Per Sundin ska texten tolkas som följer: "Jagh undertäcknath att hafua opburith Proweste (penningar fö)r dett Norre Contractet i Ångermanlandh Nemligh (x dale)r Efter Som H. Konungh M-tz min aldranådig:te Konungh migh Nådigt Undt och Efterlåtit hafua Siälewadh den 23 Augusti, åhr J(?) 1630 Zacharias Jonae Pastor in Siälewadh" Ersättnig ör troligen för hans uppdrag som Prost för att inte detta skulle belasta hemförsamlingen. Den konung som omnäms i brevet är Gustav II Adolf.

Relationer och barn

Gift.
Malin Magdalena Engelbrektsdotter Bure. uparrow.png Född 1581-10-01 i Säbrå (Y) 3 .
Död 1668 i Översjäla, Själevad (Y) 2 .
Johan Bureus. Född 1598-01-06 i Arnäs (Y) 3 .
Död 1618-01-29 i Vendel (C) 1 .
Jonas Zacharie Bureus. rightarrow.png Född 1599-08-16 i Själevad (Y) 3 .
Död 1659 i Arnäs (Y) 2 .
Elisabet Zachrisdotter Bureus. rightarrow.png Född 1601-09-07 i Själevad (Y) 2 .
Magdalena (Malin) Zachrisdotter Bureus. rightarrow.png Född 1605-09-01 i Nora (Y) 2 .
Död 1689 i Baggböle Umeå (AC) 4 .
Källor
  1. Jan Eurenius
  2. Härnösands stifts herdnaminne
  3. Johan Bures släktbok 2014
  4. Mats Sjödén

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.