Ansedel "Stikko" Per Matsson

1599-1683

Född 1599.
Länsman från 1647 till 1669 i Kråkberg, Mora (W) 1 .
Död 1683-06-29 i Kråkberg, Mora (W) 1 .
"Stikko" Per Matsson
Född 1599.
Död 1683-06-29 i Kråkberg, Mora (W) 1 .
Länsman från 1647 till 1669 i Kråkberg, Mora (W) 1 .
F Mats .
Född omkring 1560 1 .


     
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1599.
Länsman från 1647 till 1669 i Kråkberg, Mora (W) 1 .
Död 1683-06-29 i Kråkberg, Mora (W) 1 .
Begravd 1683-08-29 i Mora (W) 2 .

Ur Mora, Sollerö, Venjans o Våmhus historia. Red.: Täpp John-Erik Petterssson:¶

s.362 Länsman Per Matsson i Kråkberg ägde vid sin död 56 tjägland, mer än 1/5 av byns odlade tiondejord. De socialt betydelsfulla posterna i nämnd-, kyrko- och lokalförvaltning tillföll i första hand de stora jordägarna.

(Dombok 1645-12-16 KK IV AI:1): Opb 3 r Sticku Peer Jonssons i Färnäs een enges sloga i Gåsehuarff uthi Elfuedaals sochn, som hans syskonebarn Stiku Per Mattson i Morkarlbyn hafuer köpt...

(Dombok 1646-12-11 s 16 v): Erick Nilsson i Morkarlby talte till länsmannen Per Mattson ibid om ett åkerkerstycke, som hans fader för 50 åhr sedan hafuer satt i panth hoos gamble länsmannens moder, och dhe sålunda förljkta, att länsmannen medh sine arfuingar skall gifua Erikck 5 dr. att dhe behålla åkren.

(Dombok 1647-01-12): Peder Matsson i Morkarlby togs til lensman uthi sin swärfaders Anders Halvardssons ställe.¶

(Dombok 1669-12-09): Den gamble länsmannen Sticku Per Mattsson i Kråkeberg fick nu efter anhållan afsked af lensmanstiensten för ålderdombs skuldh.

(Mora kyrä): Hans son Anders Persson ger på Persmässodagen (29/6) pengar till kyrkan efter sin fader.


Relationer och barn

Gift.
Elin Andersdotter. uparrow.png Född 1606 i Morkarlby, Mora (W) 1 .
Död 1678 i Kråkberg, Mora (W) 1 .
"Stikko" Karin Persdotter. rightarrow.png Född 1623 i Kråkberg, Mora (W) 1 .
Död 1672 i Kråkberg, Mora (W) 1 .
"Stikko" Brita Persdotter. Född 1626 i Mora (W) 1 .
"Länsmans" Anders Persson. Född 1628 i Kråkberg, Mora (W) 1 .
Död 1703 i Kråkberg, Mora (W) 1 .
Källor
  1. Dagny Myhr
  2. Eje Peinerud

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.