Ansedel Brita Mattsdotter

1600?-

Född omkring 1600 i Orsta 4:2, Nordingrå (Y) 1 .
Bonde 1662 - 1664 i Åsäng 3, Nordingrå (Y) 1 .
Brita Mattsdotter
Född omkring 1600 i Orsta 4:2, Nordingrå (Y) 1 .

Bonde 1662 - 1664 i Åsäng 3, Nordingrå (Y) 1 .
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född omkring 1600 i Orsta 4:2, Nordingrå (Y) 1 .
Bonde 1662 - 1664 i Åsäng 3, Nordingrå (Y) 1 .

Min mm mf mm ff mormors mor

Anklagad för trolldom.Nordingrå 1675 4 maj s. 73 31

Gamble änkian hustru Brita i Åsäng, öfwer 80 åhr gammal, stältes för rätten, huilken mychet berychtat war för truldom, wedskieppelser och blåkullafärder, men effter hon intet wille bekiänna sanningen framkallades på henne wittnen:

1. Margareta i Ulvvik som sigh bekiendt, tygade på h: Brita att hon för halfftrijdie åhr sedan, tå Margareta först kom till Blåkulla sågh denna h: Brita och alt sedan hwar natt förer medh sigh många barn, kiänna en deel och en deel intet. I Blåkulla äter uthur hoden med Satan och bohlar medh Satan. Äter och dricker men nu mehra intet orkar danssa uthan ligger och sågeer.
2. Länsmansdotter Sigrid Johansdotter i Salsåker, 11 åhr, tygade på h: Brita, att hon förledne fiohl mittsommars, begynt föra henne till Blåkulla, men sedan hon sig bekiändt fick hon intet see, men lijkwähl s. 74. kiänna huar natt att hon tager henne bortt, i thet hon seger åth henne i sömpnen: kom nu till putten, och thå kyler hennes heela kropp, såsom en glys. Fått af henne guld-skied, som war förbrändt koppar-stycke. Läst 4 st böcker förbannelsse. Warit 3 g:r brudh med sin egen broder. I Blåkulla sågar han på kiedien som den fuule hundh under bordet war bundin medh. Han hade och sin hustru ståendes under bordet hoos Satan. Åth och drack. Förer hennes smärre syskon: Annika och Kristian, som war små och icke kunde komma tillstädes

Källa: Per Sundin

Relationer och barn

Gift.
Måns Hindriksson. uparrow.png Född 1593 i Åsäng 3, Nordingrå (Y).
Länsman
Bonde från 1628 till 1662 i Åsäng 3, Nordingrå (Y) 2 .
Död 1662 i Åsäng 3, Nordingrå (Y) 2 .
Margeta Månsdotter. rightarrow.png Född 1623 i Åsäng 3, Nordingrå (Y) 2 .
Död 1708-06-25 i Häggvik, Nordingrå (Y) 1 .
Källor
  1. Per Sundin
  2. Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.