Ansedel Per Olofsson

1626-1696

Född 1626 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .
Död 1696 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .
Per Olofsson
Född 1626 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .
Död 1696 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .
Kyrkobyggare
Bonde från 1658 till 1696 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 2 .
F Olof Bertilsson.
Född 1579 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .
Död i Bergsåker, Nordingrå (Y).
Kyrkbyggmästare 1620-1650.
Bonde från 1623 till 1650 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .
Bonde från 1653 till 1657 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .

FF Bertil Olsson.
Född omkring 1550 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 3 .
Död i Bergsåker, Nordingrå (Y).
Bonde från 1575 till 1619 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .
Kyrkobyggare 1600-1630 3 .


FFF Olof Persson.
Född omkring 1505 3 .
Död i Bergsåker, Nordingrå (Y).
Bonde från 1535 till 1575 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .

 
   
 
M Märta Mårtensdotter.
Född omkring 1585 i Fantskog, Skog (Y) 3 .
Död i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .

MF Mårten Kristoffersson.
Född 1560 3 .


 
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1626 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .
Kyrkobyggare
Bonde från 1658 till 1696 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 2 .
Död 1696 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .
Nora Db 1681 10 Octob 3.Pähr Olofsson i Bertzåker och Nordingrå Sochn såsom Målsman för sin hustrosyster Karin Nilsdotter, tilltalte h. Cherstin Eriksdotter i Strinne om Karins fäderne i Strinne uti det fasta, begärandes att såsom h. Kerstin hennes jord uti 24. års tid brukat haver, och intet därföre bekommit, han då finge bem:te jord sälja och penningarne deponera för sin säkerhet, efter hon ändå måste taga lösen för sin ringa andel hon däri haver. Eljest ock haver hon sin broders arv stående hos Israel Pährsson i Sönstadh, det han begärer förlov uttaga och öve i Kyrkan nedsätta.Resol: Alldenstund Karin Nilsdotter icke mera fast uti Strinne äger än 1. seland jord och hon icke mera ----- dera kan än utlösen, ty gives Målsman förlov jorden boprtsälja till närmaste byeman, som hemmanet besitter, och vare den pliktig antingen betala henne jorden efter bysens gång eller giva intresse av penningarne som årligen skall erläggas till dess Målsman. Och såsom samma piga haver ock arv efter sin broder hos Israel Pährsson i Sönstadh, Nl: - 50 daler, ty givs Målsman lov samma penningar mottaga att nedsätta i Kyrkan, där han icke emot säker pnat kan dem på intresse utsätta.Nora Db 1681 10 okt 13.Jon Johansson i Fanskog oppviste åtskillige kvittenser det han på 6 ¾ seland jord i Fanskog haver betalt 312. daler 8 öre Kmt till gäldenärer och löst henne utur skuldemans händer såsom bördeman, varför han nu samma jord första gången låter oppbjuda sog till så mycket större säkerhet att ernå i sinom tid fasta.14.Pähr Olofsson i Bergsåker och Nordingrå Sochn protesterade häremot, förmenar sig vara så när som en annan, säger sig ock hava där att fordra på sin hustrus svärmoders vägnar någon jord som brodern Nils Mårtensson hos sig innehaft obetalt, den han intet kunnat fullgöra.

Källa: Per Sundin

Relationer och barn

Gift.
Margareta Nilsdotter. Född 1634 i Strinne, Bjärtrå (Y) 1 .
Död 1702-03-09 i Bergsåker, Nordingrå (Y) 1 .
Nils Persson. rightarrow.png Född 1665 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 2 .
Död 1711 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 2 .
Källor
  1. Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890
  2. Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890 p 74
  3. Per Sundin

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.