Ansedel Samuel Kristoffersson

1612-1690

Född 1612 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .
Bonde
Bonde från 1645 till 1690 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .
Död 1690 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .
Samuel Kristoffersson
Född 1612 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .
Död 1690 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .
Bonde
Bonde från 1645 till 1690 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .
F Kristoffer Staffansson.
Född omkring 1565 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 2 .
Död 1622 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 2 .
Bonde från 1589 till 1622 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .

FF Staffan Olsson.
Född omkring 1530 2 .
Död i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .
Bonde från 1557 till 1579 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .

   
 
   
 
     
 
   
 
M Elin NN.
Född omkring 1580 2 .
Död i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .
Bonde från 1623 till 1631 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .
Bonde från 1638 till 1640 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1612 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .
Bonde
Bonde från 1645 till 1690 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .
Död 1690 i Nyland 1:1, Nordingrå (Y) 1 .

 mtDNA Haplogroup:   T2e1 

Källa: https://www.familytreedna.com/public/Angermanland-Medelpa?iframe=mtresults

Min mm mf mf mm mormors bror

Anklagad för trolldom. Nordingrå 1675 4 maj s. 106 62, 63, 64, 65, 66.¥ Samuel Kristoffersson i Nyland, hans hustru Brita, döttrarne Annika och Kerstin, sampt sonen Olof, blefwe alle berychtade, som föllier:
1. Margareta i Salberg sedt Samuel en g:r wända ryggen till bordet. Sedt Kerstin och Annika danssa.
2. Kerstin i Fällsvik haar och sedt henne äta, dricka, danssa.
3. Erik i Valto sedt Samuel förr i åhr gå på golfwet. Annika och Kerstin harr han och sedt ätha och läsa.
4. Erik i Valmsta sedt Samuel, som ähr hans mohrbrohr, sampt hans hustru i Blåkulla. Kerstin och Annika haar han sedt danssa, men intet äre dhe oppå Dordis fordomskap, hon förer elliest 20 st barn
5. Olof i Järnsta haar sedt Samuel hwar natt i Blåkulla sittia på bäncken. Kerstin danssa och Annika stå stilla.
6. Jonas i Lidböle sade att Samuel fiohl om sommar slogh barnen, nu sitter altijdh på bäncken. Sedt Kerstin dansat och Annika stå på gården.
7. Märit i Tollsätter haar sedt Kerstin äta, dricka och danssa och Annika stått stilla.
8. Margareta i Omne witnade lijka så särskillt.
9. Cecilia i Åsäng haar sedt honom dansa, dricka, ätha. Kerstin och Annika dansa.
10. Erik i Ön witnade sedt Samuel ätha och dricka.
11. Margareta i Nyland sedt Samuel och hans hustru ätha och dricka. Sade och att Kerstin förer sigh och andra barn.
12. Johan Eriksson i Valmsta witnade att Samuel förledne wåras skall hafwa sagdt: will du lära få godt korn skall s. 107 skall du dett giöra, förr ähn du går till skrifft. Åther sade han: jaa, sådant folck ähr wij här i Nyland, att om wij wille skall skogen stå som andra torra kiäppar. Denna Samuel war nu icke tillstädes, uthan näst för stembningen afrest söderuth.
Källa Per Sundin

133 personer anklagades som Blåkullafarare och ytterligare 82 omnämns. 119 personer vittnade Detta gör processen i Nordingrå till den största i länet. Rättegången avslutades utan kommentarer och utan att några domar fälldes.Källa: Trollprocesserna i Nordingrå 1675. Uppsats vid Umeå universitet 1980 av Teo Sundin


c__bilderhemsidan_nylan1695.jpg

Relationer och barn

Gift 1642 i Nordingrå (Y) 1 .
Brita Olofsdotter. uparrow.png Född 1616 i Bergsåker 1, Nordingrå (Y) 1 .
Död 1698-07-25 i Nyland, Nordingrå (Y) 1 .
Källor
  1. Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890
  2. Per Sundin

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.