Ansedel Malin Johansdotter

1616-1708

Född 1616 i Kåsta 4:1, Nordingrå (Y) 1 .
Död 1708 i Bergsnäs, Nordingrå (Y) 1 .
Malin Johansdotter
Född 1616 i Kåsta 4:1, Nordingrå (Y) 1 .
Död 1708 i Bergsnäs, Nordingrå (Y) 1 .
F Johan Jönsson.
Född 1575 i Kåsta 4:1, Nordingrå (Y) 1 .
Död 1665 i Nordingrå (Y) 1 .
Bonde 1610-1651 i Kåsta 4:1, Nordingrå (Y) 1 .

FF Jöns Hansson.
Född omkring 1535 i Kåsta 4:1, Nordingrå (Y) 1 .

Bonde 1558-1609 i Kåsta 4:1, Nordingrå (Y) 1 .


FFF Hans Jönsson.
Född omkring 1500 1 .

Bonde 1535-1537 i Kåsta 4:1, Nordingrå (Y) 1 .

 
   
 
M Karin NN.
Född omkring 1590 1 .


   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1616 i Kåsta 4:1, Nordingrå (Y) 1 .
Levde i Kåsta 1:1, Nordingrå (Y) 2 .
Död 1708 i Bergsnäs, Nordingrå (Y) 1 .

Min mm mf mm fm farmor

C:1 dödbok 1708: "Feria IV Nativitatis Christi begrofs Joen Jöransson Änkia iKåsta Ho Malin Johansdr född ibidem. Patre Johan Pährsson (?) Matre Ho KarinPährsdr, lefwat tillhopa med sin man i 55 åhr, aflat tillsammans 8 (?) söneroch 2 döttrar, änkia på 9 åhret, blef död hoos sonen Nils Joensson iBergsnääs i Adventus, a'tas 92 åhr."

Anklagad för trolldom. Nordingrå 1675 4 maj s. 116 79.
Hustru Malin, Jon Göranssons i Kåsta, 50 åhr gl berychtades för truldom af effterskrefne:
1. Brita Persdotter i Fällsvik, 14 åhr, tygade på henne att hon förledne sommar begynt föra sigh till Blåkulla. Redit stundom på folk och fää, i synnerheet på Jon Hansson i Kåsta. I Blåkulla sedt henne sittia till bordz och ätha. Förer Pers dotter i Kåsta, Kerstin 9 åhr och Erik Johanssons son i Ådal, 10 åhr.
2. Kerstin Persdotter i Kåsta, 9 åhr, kunde fuller intet för blygsamheet skull, sitt tahl uthföra, uthan bekiändt för sine föräldrar, som fadren witnade, att hon begynt föra henne 1674 s. 117. Jacobijtijdh. Fått en silfskedh i stadgepenningh. Den elaka tagit blodh af hennes ansichte. Stått brudh, dertill Margareta i Färnsvik henne klädd. H. Malin hafwer hon sedt sittia till bordz. -. Poijcken Johan i Ådal sade att hust: Malin honom förer till Blåkulla, men thå hon honom förestältes kiände han henne intet igen.
3. Kristier i Färnsvik sedt henne i sommars sittia till bordz.
4. Margareta i Salberg sedt henne för påsk stå stilla på gollfwet.
5. Annika i Fällsvik sedt henne en gångh sittia och äta.
6. Karin i Gåsnäs haar sedt henne en g:r stå stilla inom dören.
7. Margareta i Sörle sedt henne danssa hwar natt sedan korssmäss.
8. Annika i Sörle sedt henne stundom danssa och stundom sittia norr på bäncken. Tå beslogo henne the andra barnen besynnerl: pijgorne Margareta i Salberg och Märit i Tollsätter, att i Blåkulla ähr ingen bänk på nårre sijdan
.9. Kerstin i Sörle sedt henne några g:r danssa.
Källa: Per Sundin

133 personer anklagades som Blåkullafarare och ytterligare 82 omnämns. 119 personer vittnade Detta gör processen i Nordingrå till den största i länet. Rättegången avslutades utan kommentarer och utan att några domar fälldes.
Källa: Trollprocesserna i Nordingrå 1675. Uppsats vid Umeå universitet 1980av Teo Sundin


Relationer och barn

Gift 1645 i Nordingrå (Y) 2 .
Jon Göransson. uparrow.png Född 1616 i Kåsta 1:1, Nordingrå (Y) 2 .
Död 1700-01-30 i Kåsta, Nordingrå (Y) 1 .
Göran Jonsson. rightarrow.png Född 1649 i Kåsta 1:1, Nordingrå (Y) 2 .
Död 1723 i Kåsta, Nordingrå (Y) 2 .
Karin Jonsdotter. rightarrow.png Född 1665 i Kåsta 1:1, Nordingrå (Y) 1 .
Död 1735 i Nordingrå (Y) 2 .
Källor
  1. Per Sundin
  2. Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.