Ansedel Andreas Sundius

1642-1705

Född 1642 i Alsen, Offerdal (Z) 1 .
Död 1705-08-27 i Boteå (Y) 2 .
Andreas Sundius
Född 1642 i Alsen, Offerdal (Z) 1 .
Död 1705-08-27 i Boteå (Y) 2 .
Rektor Härnösands trivialskola 1677 i Härnösand (Y) 2 .
Kyrkoherde i Boteå (Y) 2 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1642 i Alsen, Offerdal (Z) 1 .
Rektor Härnösands trivialskola 1677 i Härnösand (Y) 2 .
Kyrkoherde i Boteå (Y) 2 .
Död 1705-08-27 i Boteå (Y) 2 .
Mag. Andreas Sundius (1686-1705), f. 1642, son till komm. i Offerdal och Alsen Anders S., inskrefs ss. stud. i Upsala 20 juli 1664. Efter att ha tjänstgjort ss. kollega i Hsand 1671, återvände han till Upsala för fullbordande af sina studier för graden under åren 1673-74, blef gymn. adj. och konsist. notarie i Hsand 1674, rektor i trivialskolan 1677, förste rektor i Frösö nybildade skola 1679, återgick 1681 till förra rektoratet i Hsand och promoverades 12 dec. 1682 till fil. mag., hvarvid han innehade första hedersrummet. Log. och phys. lektor 1682 och gymn. rektor 1683. Utn. khde i Boteå 1685, tillträdde han här 1686 och innehade prostämbetet en tid. Enligt konsistoriets eget vittnesbörd i en skrifvelse efter hans död till kon. Carl 24 okt. 1705 »var han i sin välmakt en flitig och lärd prästman, rektor och lektor här i Hsand, omsider pastor i Boteå, där han lefvat i 19 år, men de sista 13 åren varit betagen af en ovanlig sjukdom till händer och fötter, kunde ej tåla dagsens ljus, utan låg i mörkret, förtagen honom mål och röst, sin nöd och begäran upptecknandes med djupa suckningar, den man med rätta kunde kalla en Guds fånge, och lämnat efter sig 6 oförsörjda barn, så att ibland alla sterbhus här i västemorrland E. K. Mjt har vist sin nåd emot, har intet varit eländigare och bedröfligare ändetta».
Han afled 27 aug. 1705.

G. 8 aug. 1675 m. Brita Genee , dotter till borgmäst. i Hsand Ol. Abr:son Genee. Konsistoriet rekommenderade henne år 1723 till erhållande af en donation å 80 dlr kmt, d. i Hsand och begr. i stadskyrkan 25/6 1731.
Barn:
Olof , f. 1676, efterträdare;
Anders , f. 1687, khde i Sollefteå;
Gustaf , f. 1688, äfven khde i Sollefteå; en dotter, g. m. rådman Jonas Ekeblad i Hsand;
Anna , g. m. khden Nils N. Berg i Resele.
Tr.: Disp. de igne, præs. P. Aurivillius . Ups. 1673. - De systemate mundi Democriteo, præs.M. Celsius . ib. 1674.

Källa: Härnösands stifts herdnaminne


Relationer och barn

Gift 1675-08-08 i Stadskyrkan, Härnösand (Y) 2 .
Brita Genee. uparrow.png Född 1650 i Härnösand (Y) 1 .
Död 1731-06-25 i Härnösand (Y).
Anders Sundius. rightarrow.png Född 1687 i Sundby, Boteå (Y).
Död 1767-09-17 i Sollefteå (Y) 2 .
Gustaf Sundius. rightarrow.png Född 1688 i Boteå (Y).
Död 1732 i Sollefteå (Y).
Källor
  1. Jan Eurenius
  2. Härnösands stifts herdnaminne

Framställd 2023-10-02 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.