Ansedel Ambrosius Andersson Burman

1550-

Född 1550 i Bureå 5, Skellefteå (AC) 1 .
Död i Bureå 3, Skellefteå (AC).
Ambrosius Andersson Burman
Född 1550 i Bureå 5, Skellefteå (AC) 1 .
Död i Bureå 3, Skellefteå (AC).
Landsköpman 1 .
Bonde
F Anders Olofsson.
Född omkring 1520 i Bureå 2 (AC).

Bonde 1554-1563 i Bure 5, Skellefteå (AC) 2 .
Landsköpman 1547-1562 2 .
Bikarl 1553 2 .

FF Olof Jonsson Bure.
Född omkring 1490 i Bureå 2, Bureå, Bureå (AC).
Död 1559 i Bureå 2, Bureå, Bureå (AC).
Bonde 1539-1557 i Bureå 2, Bureå, Bureå (AC) 1 .
Nämndeman 1539, 1545, 1553, 1554, 1556 i Bureå, Bureå (AC) 1 .
Landköpman 1543 i Övertorneå (BD) 1 .
Kyrkans sexman 1554 i Bureå, Bureå (AC) 1 .
Köpman 1556-1557.


FFF Jon Olofsson.
Född omkring 1460 i Bureå 2, Skellefteå (AC) 3 .
Död 1530 i Bureå 2, Bureå, Bureå (AC) 1 .
Bonde i Myckle 3, Myckle, Skellefteå landsförs (AC).

 
FM Segrid NN.
Född 1505 i Bureå, Skellefteå (AC) 4 .
Död omkring 1569 i Bureå 2, Skellefteå (AC) 4 .

 
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1550 i Bureå 5, Skellefteå (AC) 1 .
Landsköpman 1 .
Bonde
Död i Bureå 3, Skellefteå (AC).

Person-ID: 38

Carl Henrik Carlsson anger om ”Ambrosius Andersson (Burman)” i en välrefererad artikel 1989, att han delade den avlidne brodern Nils Anderssons hemman i Bure med hustruns andre make Jakob Andersson. Han skrivs som skattebonde på hemmanet i Bure 1599–1618 och nämns som landsköpman 1586–-1590. ”Kallas Ambrosius Burman i en skrivelse 1590 15/1 från konungen till sin fogde i Västerbotten Karl Nilsson, där denne uppmanas att hålla efter dem som köpte upp vilt i lappmarken, i synnerhet en viss Ambrosius Burman, ’som utom övriga förbrytelser även gjort sig skyldig till olovlig viilthandel på Tyskland’. Han kallas 1602 ’oförmögen’ och ’utfattig’.”
Källa: Carlsson (1989), s. 37, 49

Ambrosius Andersson som var en bror till Nils Andersson bröt ut en del ur Burets nr 5 som blev Burets nr 3. Han ägde hemmanet 1599-1618. Enligt Johannes Bureus var han gift med Ingeborg Nilsdotter som var en dotter till Nils Hansson på Östanbäck nr 10. Makarna hade barnen Elin, Karin, Anders och Nils. Sedan har de troligen sonen Olof Ambrosiusson (1599¬1656) som äger Hjoggböle nr 1. Han nämns inte av Bureus men måste med tanke på fadersnamnet vara en son till Ambrosius Andersson. Han var nyfödd när Bureus besökte Bureå 1601.
Ambrosius Andersson var köpman 1586-1590. Enligt ett brev från Johan III till fogden Karl Nilsson från den 15 januari 1590 köpte Ambrosius Burman upp skinn och vilt i lappmarken. Han gjorde sig förutom övriga förbrytelser aven skyldig till olovlig vilthandel på Tyskland.
År 1590 hade Ambrosius Andersson en egen skuta som han seglade till Stockholm med. Lasten bestod av 16 tunnor lax, 1 tunna smör, 72 lispund torrfisk, 12 tunnor strömning, 8 decker (80 st) bockar samt 32 hudar. Ambrosius Andersson hade 1599 4 tunnors utsade, 4 kor, 4 risbitar, 8 getter samt 1 häst. Ar 1601 hade han 1/2 tunnas utsade och 2 kor. PA vintertinget 1602 fick Ambrosius Andersson beta 12 öre for att han hade försummat sitt skjutshåll. Gården hade 1609 4 spamiland Aker (0,6 hektar). Ambrosius Andersson har betalat Alvsborgs Ibsen 1613-1618. Mantalet var 1613 på % och 1617 på 1/2.
Källa: Skellefteå bönder och gårdar


Relationer och barn

Gift.
Ingeborg Nilsdotter. uparrow.png Född i Östanbäck 10, Skellefteå (AC) 1 .
Död omkring 1644 i Bureå 3, Skellefteå (AC) 1 .
Källor
  1. Johan Bures släktbok 2014
  2. Skellefteå bönder och gårdar 1539-1650
  3. Max Falk
  4. Geni värdsträdet

Framställd 2024-07-22 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.