Ansedel Petrus Ostania Blank

-1596

Född i Lingaö, Hälsingstuna (X) 1 .
Kyrkoherde 1568-1594 i Torsåker (Y).
Död 1596 i Torsåker (Y) 2 .
Petrus Ostania Blank
Född i Lingaö, Hälsingstuna (X) 1 .
Död 1596 i Torsåker (Y) 2 .
Kyrkoherde 1568-1594 i Torsåker (Y).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född i Lingaö, Hälsingstuna (X) 1 .
Kyrkoherde 1568-1594 i Torsåker (Y).
Död 1596 i Torsåker (Y) 2 .

Petrus Oestani (Blanck) (1568-94), f. på Lingarö iHälsinglands Tuna, son till Östen Nilsson; af sina syskon tillöste han sigfädernehemmanet 1574.¹ Hitkom som khde 1568 och undertecknar påBjertrå landsting 29 okt. s. å. Ångermanländska prästerskapets trohetsförsäkrantill kon. Johan III. Vid taxeringen för Älfsborgs lösen 1571ägde han: i silfver 85 lod, penningar 70 mk, tenn 1 pund, mässing ½ pund,koppar 11 pund, kor 18, ungnöt 16, får 25, getter 4, svin 10, hästar 4 för80 mk och ston 2 för 20 mk, tillsammans värderadt till 897½ mark; tiondedelenhäraf utgaf han med 89 mk 6 öre, hvarjämte han för »barnegodz»80 lod silfver, värderadt till 320 mk, erlade 32 mk. Khden var tydligenen rätt burgen man. På kyrkomötet i Sthm 1574 undertecknar han »Någrapuncter ahnhörendes the ceremonier vdi Messen hållas och brukas skole».När åtskilliga af de indragna kyrkojordarne i Ångermanland för kronansräkning s. å. afyttrades, inköpte herr Per och underlagman Evert Henrikssonför 1,800 mk 18 säl. i Sungeby, Sånga s:n, och 12 säl. i Ristan, Öfverlännäs,men köpet återgick. Senare på 1580-talet inköpte khden någramindre jordlotter i Dals och Ytterlännäs socknar (Eckl. bost. 2, s. XXVIInot.) Dals kyrkobol indrogs genom kgl. bref 3. febr. 1587 för att gifvastill vederlag åt en af de Hernöbönder, som måst afstå sina hemman åt stadenHsand. I anledning häraf blef herr Peder, som förut fått underhålla3 borglägersknektar, förskonad med en (HST 1832, n. 3). Herr PetrusOestani har gjort sig särskildt förtjänt af församlingens tacksamhet genom
sina åtgärder för prästbordets förbättring och ägornas sammanförandeintill moderkyrkan genom byten och köp af där belägen bondejord.¹ Dessatransaktioner godkändes af kon. Johan 20 jan. 1579 med villkor, att denaf bönderna förvärfvade afradsjorden skulle öfvergå till skatte och denför prästbordet inköpta skattejorden skulle kallas afradsjord, hvilketbekräftades på landstinget i Bjertrå 31 juli 1582. Herr Peder underskrefUpsala mötes beslut 1593. Följande år bröts det goda förhållandet mellanpastor och församling, då den förre offentligen beskylldes att ha varitmycket förarglig och försumlig i sitt ämbete. En inför domkapitlet iUpsala företagen undersökning synes ock bekräftat detta, ehuru anklagelsepunkternaej äro särskildt angifna i protokollen (Udpr. 8/8 1594,6/6 1595). Slutet blef, att khden först suspenderades och sedan afsattes år1595.

Säges ha varit gift med en förnäm jungfru Brita Brynjolfsdotter Folke,som enl. traditionen lär varit befryndad med Folkungaätten.
Af barnen, som antogo namnet Blanchovius: Jöran, häradshöfding i Nerike1593-95, sedan assessor; Bryngel, f. i Torsåker 4/8 (årtalet osäkert), räntmästarei Gefle, g. 16/6 1612 m. Christina Persdotter i Rogsta prästgård, d. 28/3 1641. Derasson Jöns var landskamrer i Ångermanland, d. 24/5 1667; Johannes Blanchovius, f.1570, prof. i Upsala, khde i Umeå; Sigfrid Petri Blanchovius, stud. i Upsala1596, var vidlyftig, slog ut rutor i Upsala domkyrka och relegerades, vistades1602 i Rostock, blef baccalaureus och är antagligen den Sigfrid Petri, som 1630var fältpräst öfver de i Riga förlagda svensk-finska trupperna och där 18/10s. å. gifte sig m. prästänkan Maria Bruningia, förut g. m. pastorn i Riga Henr.Biermann (tr. bröllopsv. UB); Östen, d. som student.
Källa: Härnösands stifts herdnaminne


Relationer och barn

Gift.
Gunborg Sigfridsdotter. Född 1540 i Närby, Norrala (X) 2 .
Död 1597 i Torsåker (Y).
Bryngel Persson Blanchovius. rightarrow.png Född 1568-10-08 i Torsåker (Y) 2 .
Räntmästare i Gävle (X).
Länsman
Bonde 1605-1607, 1609-1616 i Östhammar 1, Ytterlännäs (Y) 3 .
Död 1641-08-28 i Gävle (X) 2 .
Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Jan Eurenius
  3. Hans Erik Hultman

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.