Ansedel Jakob Abrahamsson Eurenius

1625-1714

Född 1625-07-23 i Ödsgård, Edsele (Y) 1 .
Kyrkoherde 1679-1701 i Nora (Y).
Död 1714-12-20 i Nora prästgård, Nora (Y) 2 .
Jakob Abrahamsson Eurenius
Född 1625-07-23 i Ödsgård, Edsele (Y) 1 .
Död 1714-12-20 i Nora prästgård, Nora (Y) 2 .
Kyrkoherde 1679-1701 i Nora (Y).
       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1625-07-23 i Ödsgård, Edsele (Y) 1 .
Kyrkoherde 1679-1701 i Nora (Y).
Död 1714-12-20 i Nora prästgård, Nora (Y) 2 .

Redan vid 10 års ålder gaf han sig idrängtjänst, var 4 år hos bönder, sedan ett år hos föräldrarne. På sitt 16:de år beslöt han sig för att studera, men visste ej, hur han skulle skaffa sig uppehälle, kläder och föda, böcker och annat. Han tog Gud i hågen och begaf sig med två tomma händer till fots ifrån Långsele s:n, där hans föräldrar då bodde, ända ned till Strängnäs skola, inskrefs där 24 nov. 1640 och inhämtade bildningens första grunder genom sin »ogemena qvickhet » så raskt, att han om våren 1644 uppflyttades till gymnasiet, hvilket han under 5:åriga försakelser genomgick. Med sitt testimonium på fickan styrde han så kosan åter norråt öfver Torneå till akademien i Åbo, blef stud. 23 aug. 1650 och erhöll s. å. en god kondition hos medicine prof. Er. Achrelius, hos hvilken han vistades under hela sin Åbotid. Efter aflagd fil. kand.ex. och disp. pro gradu afreste han 1656 till hemorten, blef konsist. notarie och gymn. adj. i Hsand 1657, gifte sig med superintendentens dotter och utnämndes till historie- och poeseos lektor samt prästv. 1658. Till fil. mag. promov. han i Åbo först 11 maj 1661. Under sin lektorstid var han gymnasiets rektor, åren 1661, 1668 och 1672. Det är bekant, huru han under de år 1674 pågående trolldomprocesserna, enligt egen berättelse, 16 okt. haft »en svår fantasia», som man tycks ha tillmätt en viss betydelse under dessa upprörda dagar. Han drömde, att han blef tagen ur sin säng genom väggen af en för trolldom beryktad kvinna i Hsand, bunden till händer och fötter och förd genom luften, därefter nedlagd hufvudstupa på jorden och slutligen återförd med en myckenhet råttor på armarna. Ehuru han ej för någon yppat denna hiskliga fantasia, utan dagen därefter rest till Torsåker, hade dock en flicka, medan han var borta, berättat för hans hustru, att han blifvit förd till Blåkulla, bunden på berörda sätt, med många trollpackor ridande på honom med betsel i munnen, då en af dem skall ha sagt: »thet är dokk ömkeligt, att vi så rida på Mäster Jacob». Natten efter hemkomsten tycktes honom åter, att väggen öppnades och att en hand ville dra ut honom, men då han åkallat Guds namn, ej förmått göra det, hvilket samma flicka dagen därpå berättat skett, och att trollkäringen därvid yttrat: »then eldbranden var för tung». Man finner alltså, att äfven förståndigt och bildadt folk icke voro oberörda af denna farsot. Lektor Jakob Eurenius utn. till khde i Nora 15 apr. 1679 och tillträdde pastoratet 1 maj s. å., blef några år senare kontraktsprost öfver Södra Ångermanland. Såsom sådan deltog han i värderingen af kontraktets prästgårdsinventarier enl. kgl. befallning af d. 19 dec. 1695. Vid nådda 75 år anhöll han hos Kgl. Maj:t, att mågen lektor Asp måtte få öfvertaga pastoratet, hvilket konsist. tillstyrkte under erinran, att prosten Eurenius varit 23 år lärare i Hsand och därpå 22 år khde i Nora. Afled 20 dec. 1714, 89 år gammal. Lycklig poet, lärd och berömlig lärare. I sina giften lär han haft 12 söner och 5 döttrar.
Källa: Härnösands stifts herdnaminne


Relationer och barn

Gift 1657-10-25 i Härnösand (Y) 3 .
Brita Steuchia. uparrow.png Född 1640 i Fogdö (D) 1 .
Död 1664 i Härnösand (Y) 3 .
Brita Eurenia. rightarrow.png Född 1658 i Nora (Y) 4 .
Död 1733-09-09 i Svedje 3, Själevad (Y) 4 .
Petrus Jacobi Eurenius. rightarrow.png Född 1660-04-10 i Härnösand (Y) 5 .
Kyrkoherde 1703-1731 i Oviken (Z) 5 .
Död 1731-01-08 i Oviken (Z) 5 .
Gift 1670 i Härnösand (Y).
Elisabet Jönsdotter Blank. uparrow.png Född 1651-04-19 i Hammar, Ytterlännäs (Y) 1 .
Död 1697 i Ån, Nora (Y) 3 .
Gift 1698 3 .
Margareta Katarina Damin. uparrow.png Född omkring 1640 i Kungsgården 3, Bjärtrå (Y) 3 .
Död 1705 i Nora (Y) 6 .
Källor
  1. Jan Eurenius
  2. Adelsvapen-Wiki
  3. Härnösand 1585–1850 (Databas)
  4. CD Själevad fs (Y) 1681-1820
  5. Härnösands stifts herdnaminne
  6. Alf Nilsson

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.