Ansedel Fredrik von Post

1726-1805

Född 1726-09-22 i Fornby, Rasbokil (C) 1 .
Hovrättsråd 1763-1788 i Svea hofrätt, Stockholm (A) 2 .
President i Åbo hovrätt
Död 1805-04-11 i Stora Bärby (C).
c__bilderhemsidan_fornbyrasbokilkarta.jpg
c__bilderhemsidan_fornbyrasbokilkarta.jpg
Fredrik von Post
Född 1726-09-22 i Fornby, Rasbokil (C) 1 .
Död 1805-04-11 i Stora Bärby (C).
Hovrättsråd 1763-1788 i Svea hofrätt, Stockholm (A) 2 .
President i Åbo hovrätt
c__bilderhemsidan_vonpost.jpg
F Vilhelm Mauritz von Post.
Född 1695-09-09 i Rasbo (U) 3 .
Död 1762 i Rasbo (U).
Häradshövding i Hedemora.
Assesor i Göta hovrätt.

c__bilderhemsidan_vonpost.jpg
FF Wilhelm Mauritz von Post.
Född 1668-01-04 i Årby, Rasbokil (C).
Död 1727-02-07 i Stockholm (A).
Generalmajor


FFF Wilhelm Mauritz von Post.
Född 1625-02-27 i Bosfeldt, Rheda, Tyskland 4 .
Död 1677-06-19 i Malmö (M) 4 .
Överstelöjtnant vid Skånska dragonregementet 4 .

 
 

FFM Katarina Schildt.
Född 1642-02-05 i Årby, Rasbokil (C) 4 .
Död 1691-03-05 i Årby, Rasbokil (C) 4 .

 
 
c__bilderhemsidan_rosenstierna.jpg
FM Edla Christina Rosenstierna.
Född 1673-11-02 i Årby, Rasbo-Kil (C) 5 .
Död 1747-01-26 i Stockholm (A).

   
 
   
 
M Christina Margareta Wrangler.
Född 1702 i Rasbo (U).
Död 1799 i Rasbo (U).

     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1726-09-22 i Fornby, Rasbokil (C) 1 .
Hovrättsråd 1763-1788 i Svea hofrätt, Stockholm (A) 2 .
President i Åbo hovrätt
Död 1805-04-11 i Stora Bärby (C).
Begravd 1805-04-22.
1768—1788 50) Fredric von Post, till Stora Bärby i Giresta socken, Upland, f. 22/9 1726; Student vid Upsala Academie; Ausc. i Svea H. R. 12/4 1746; E o. Notarie 27/4 1748; Riddarhus- Fiscal 3/11 1750; Bivistade Riksdagen 1766 och erhöll på Ständernas hemställan Assessors n. h. o. v. 9/11 s. å.; Assessor 10/3. 1761; Hof Rätts Råd 20/10 1763; Riddare af Nordstjerne Orden 12/9 1772; President i Åbo H. R. 8/2 1788; Afsked 3/12 1795;. Ledamot i Secreta och andra Utskott vid åtskilliga Riksdagar; Död 11/4 1805 på Stora Bärby.

Gift 1:o 25/9 1766 med Maria Elisabeh von Asp, f. 5/4 1748, död 1770; dotter af Hof vartermästaren Johan von Asp och Juliana Appelrot; 2:o Vi 1775 med Ulrica Eleonora Cederström, f. 23/12 1759, död 26/6 1787; dotter af Hof Marskalken Thomas Cederström och Friheninnan Ulrica Eleonora Bunge;; 3:o 10/8 1788 med Fredrica Carleson, f. 2/11 1743 i Constantinopel, död 17/11 1794 i Åbo; dotter af Presidenten Edvard Carleson och Clara Leitstar samt Enka efter Stats Secreteraren Carl Eric Wadenstjerna.
Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898

c__bilderhemsidan_vonpostfredrik.jpg Taxerad inkomst för åren 1783-1787

Relationer och barn

Gift 1766-09-25 i Salnecke 1 .
Maria Elisabet von Asp. Född 1748-04-05 1 .
Död 1770 i Stockholm (A) 1 .
Gift 1775-01-08.
Ulrika Elenora Cederström. uparrow.png Född 1759-12-23.
Död 1787-06-26 i Stockholm (A).
Ulrika Elenora von Post. rightarrow.png Född 1778-05-04 i Stockholm (A).
Död 1846-02-01 i Stora Bärby (C).
Källor
  1. Adelsvapen-Wiki
  2. Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614-1898
  3. https://familysearch.org/tree/#view=ancestor&person=KFLS-ZLN
  4. Wikipedia
  5. Elgenstiernas "Svenska adelns ättatavlor"

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.