Ansedel Johan Ascher Ask

1697-1731

Född 1697-01-14 i Vibyggerå (Y) 1 .
Död 1731 i Järvstorp, Höllingsjö (O) 1 .
Johan Ascher Ask
Född 1697-01-14 i Vibyggerå (Y) 1 .
Död 1731 i Järvstorp, Höllingsjö (O) 1 .
F Nils Ask.
Född 1669 i Nordingrå (Y).
Död 1705-04-05 i Vibyggerå (Y).

FF Johannes Nicolai Ask.
Född 1625 i Äskja 6, Ullånger (Y) 1 .
Död 1681 i Äskja, Ullånger (Y) 1 .


FFF Nils Eriksson.
Född 1581 i Äskja, Ullånger (Y) 2 .
Död 1662 i Äskja, Ullånger (Y).

 
FM Margareta Sahlin.
Född 1647 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 3 .
Död 1701 i Härnösand (Y) 4 .


FMF Elias Johan Olovsson Salin.
Född 1600 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 5 .
Död 1675 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 5 .


FMM Sigrid Halvarsdotter.
Född 1601 i Ljusdal (X) 5 .
Död 1704-04-25 i Salsåker 1, Salsåker, Nordingrå (Y) 6 .

M Anna Djupaedia.
Född omkring 1660 i Styrnäs (Y) 4 .
Död i Docksta, Vibyggerå (Y).

MF Ericus Djupaedius.
Född 1620 i Djuped, Styrnäs (Y).
Död 1698 i Grundsunda (Y) 1 .

 
 
MM Barbro Blix.
Född omkring 1630 i Styrnäs (Y).
Död 1730 i Grundsunda (Y) 7 .


MMF Jon Persson Blix.
Född 1600 i Styrnäs (Y) 4 .
Död i Styrnäs (Y).


MMM Anna Mauritzdotter.
Född 1600 i Frök, Styrnäs (Y) 4 .
Död 1669-03-07 i Styrnäsgården, Styrnäs (Y) 7 .

Levnadsbeskrivning

Född 1697-01-14 i Vibyggerå (Y) 1 .
Bataljonspredikant i Jönköpings regemente, Jönköping (F) 1 .
Kyrkoherde i Järvstorp, Höllingsjö (O) 1 .
Död 1731 i Järvstorp, Höllingsjö (O) 1 .
Johan Ascher, 17.25--31. Född i Hälsingland (Angermanland,Rbg) och tillhörde en prästsläkt. Stud. i Härnösandoch Uppsala, inf orniator hos över sten Simon Gustaf'von Kothen på Klämmestorp, bataljonspr edikant vid Jönköpingsregemente 1720 ( el. 1721 ). Enär Osrengius var gammaloch skröplig, begärde han och för samlingen 1722, att A., somville gifta sig med enda dottern, måtte få fullmakt på kh.tjänsten.Domkapitlet ville ej bifalla detta, emedan A. hördetill ftnnat stift, här vore ny och okänd samt blott varit prästett år. (VDA 1722: 273- 4; VDP 30/ 5 s. å. ) . Han vände signu med för samlingens rekommendation till r egeringen ochfick kungligt brev å tjänsten. (Arch. Smol. ). Responderade iprästmötet 1724 ''de coena Domini." Död den 2 juni 1731 ochjämte sin svärfar begraven i gamla kyrkan.Gift 1721 med Hedvig Eleonora OsKälla: Växjö stifts heerdnaminne del 7
Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Jan Eurenius
  3. Gösta Molund
  4. Alf Nilsson
  5. Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890
  6. CD-Födda-Vigda-Döda i Ådalen
  7. Geni

Framställd 2023-07-10 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.