Ansedel Segericus Segerici Nenzelius

1600-1638

Född 1600 i Nensjö, Gudmundrå (Y) 1 .
Död 1638-07-16 i Stora Tuna (W).
Segericus Segerici Nenzelius
Född 1600 i Nensjö, Gudmundrå (Y) 1 .
Död 1638-07-16 i Stora Tuna (W).
Magister 1629 2 .
Regementspastor vid de norrländska trupperna i Tyskland 1 .
Hofpredikant åt Änkedrottnigen efter Gustaf Ii Adolfs död 2 .
Kyrkoherde från 1635 i Stora Tuna (W) 2 .
Riksdagsman 1 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1600 i Nensjö, Gudmundrå (Y) 1 .
Magister 1629 2 .
Regementspastor vid de norrländska trupperna i Tyskland 1 .
Hofpredikant åt Änkedrottnigen efter Gustaf Ii Adolfs död 2 .
Kyrkoherde från 1635 i Stora Tuna (W) 2 .
Riksdagsman 1 .
Död 1638-07-16 i Stora Tuna (W).
Mag. Segericus Seger. Nenzelius. Född i Ångermanland, Gudmundrå socken och Nentsiö 1600. Föräldrarna okända. Af denna slägt och namn woro flera prester på den orten, och en hans nära slägting Eric Nenzel, Häradshöfding, blef adlad Ehrenklo. Student i Upsala 1620, då han kallade sig Gunrodus, och utmärkte sig med flera disputationer, oration och examina till Magistergraden, som han erhöll 20 Febr. 1629. Redan följande år war han antagen till Fältpredikant i det Tyska kriget, blef snart K. Gustafs Adolfs Hofprest och uppwaktade efter dess död Enkedrottningen i Stockholm med sin tjenst. I en dedication till honom 1632 tituleras han Concionator aulicus primarius. Snart ansågs han derigenom så "förtjent af en bättre och roligare lägenhet, att Förmyndareregeringen 3 Sept. 1634 skref till Biskop Rudbeckius med begäran, att M. Segeric måtte befordras hit, "emedan Kongl. Hofpredikanter framför någon annan pläga benådas med regale gäld." Ehuru Biskopen gerna förswarade de bättre pastoraten för de meriterade inom stiftet, synes han denna gång straxt wisat eftergifwenhet, helst församlingen, efter ryktet om mannens goda egenskaper, äfwen gaf honom sin kallelse, så att 1635 hade han tillträdt och war s. år Fullmägtig på riksdagen i Stockholm. Troligen war han ock Prost, en wärdighet som af ålder tillhört rummet. För hans korta tid kan föga anföras om honom. Blott det är antecknadt, att han af kronan köpt sig skattehemman i Brusala, hwarpå enkan med barnen sedan bodde. War 1636 Respondens i prestmötet och skulle äfwen officiera 1638, men dog 16 Juli s. å.

Gift med M. H. D., såsom initial-bokstäfwerna finnas tecknade på deras grafsten i Tuna kyrka. Hon omgifte sig med en hemmansbrukare och efterlefde åter enka på 1670-talet. Af barn nämnas: Catharina, g. m. slutl. Biskopen Doctor N. Rudbeckius; Margareta, g. m. Häradshöfdingen Paul Rudbeckius; en Cornett M. Aspegren war ock deras måg.

Källa: västerås stifts herdnaminne


Relationer och barn

Gift 1629 i Stora Tuna (W).
Margareta Hansdotter Noraea. uparrow.png Född i Nora (Y).
Död 1688-04-03 i Stora Tuna (W) 3 .
Katarina Nenzelia. rightarrow.png Född 1625 i Stora Tuna (W).
Död 1662-08-20 i Hedemora (W).
Margareta Nenzelia. rightarrow.png Född 1634 i Stora Tuna (W) 4 .
Död 1691 i Stora Tuna (W) 4 .
Källor
  1. Västerås stifts herdnaminne
  2. Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar, 1595-1889
  3. Jan Eurenius
  4. http://tingdal.se/201505/003/00/669.htm

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.