Ansedel Olaus Eliae Selin

1641?-1702

Död 1702 i Lövånger (AC) 1 .
Född omkring 1641 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 2 .
Olaus Eliae Selin
Född omkring 1641 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 2 .
Död 1702 i Lövånger (AC) 1 .
Kyrkoherde från 1690 till 1702 i Lövånger (AC) 1 .
F Elias Johan Olovsson Salin.
Född 1600 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 3 .
Död 1675 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 3 .
Länsman 1643-1645 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 3 .
Bonde från 1627 till 1673 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 3 .
Gästgivare

FF Olof Nilsson.
Född i Salsåker 1, Nordingrå (Y).
Död i Salsåker 1, Nordingrå (Y).
Bonde från 1595 till 1603 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 3 .

 
 
   
 
M Segri Halvarsdotter.
Född 1601 i Ljusdal (X) 3 .
Död 1704-04-25 i Salsåker 1, Salsåker, Nordingrå (Y) 4 .

   
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Kyrkoherde från 1690 till 1702 i Lövånger (AC) 1 .
Död 1702 i Lövånger (AC) 1 .

Olaus Eliæ Salin (1690-1702), f. i Saltåker, Nordingrå, son af länsman och gästgifvaren Elias Jonsson och Segri Halfvarsdotter. Inskrefs under namnet Olaus Eliæ Salenius ss. stud. vid Upsala univ. juli 1650, kollega i 1:sta kl. vid Hsands skola 1653; komm. i Löfånger 1656; tilltr. m. konsist. fullmakt 7 maj 1690 pastoratet, ehuru företrädaren lefde. Var en mycket nitisk och verksam prästman, särskildt i de världsliga bestyren. Lät uppbygga en ny klockstapel, gräfva en ny god brunn vid prästgården, hvilket företrädarne förgäfves försökt, och uppbrukade det åkerstycke, som kallades Backlyckan. Var kunnig i rättegångssaker och uppträdde ss. kaplan nästan på hvarje ting, köpte och sålde hemman, lär ock någon tid förestått sockenskrifvaresysslan, men visade sig fördomsfull och vidskeplig under trolldomsprocessernas tid. År 1702 är han död, och i testamente efter honom gafs till kyrkan en oförgylld silfverkanna, vägande 99 lod.
G. m. Barbro Stecksenia, företrädarens dotter; i många år blind afled hon i Wangsta och begrofs i Hsand 21/12 1722.
Barn:
Sigrid, f. 1660, g. m. komm. i Bygdeå P. Holst, omg. m. khden C. Wänman i N.-Kalix, d. Luleå g. stad 6/11 1743;
Elias, f. 1664, lagman i Östergötland, d. 2/6 1718 i Sthm;
Anna, g. m. kapten Adam Gadd, sedan m. faderns efterträdareN. Eurenius;
Barbro, g. m. komm. härst. Petrus Plantin, d. 1697.
Källa: Härnösands stifts herdnaminne


Född omkring 1641 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 2 .

Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Härnösands Trivialskola elever 1647-1800
  3. Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890
  4. CD-Födda-Vigda-Döda i Ådalen

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.