Ansedel Elias Johannis Ask

1672-1722

Född 1672-02-02 i Ullånger (Y) 1 .
Död 1722-03-15 i Lövånger (AC) 1 .
Elias Johannis Ask
Född 1672-02-02 i Ullånger (Y) 1 .
Död 1722-03-15 i Lövånger (AC) 1 .
Härnösands Trivialskola 1681-1686 2 .
Kyrkoherde från 1715 till 1712 i Lövånger (AC) 1 .
F Johannes Nicolai Ask.
Född 1625 i Äskja 6, Ullånger (Y) 1 .
Död 1681 i Äskja, Ullånger (Y) 1 .
Härnösands trivialskola 1651-1656 i Härnösand (Y) 2 .
Komminister från 1670 till 1681 i Ullånger (Y) 1 .

FF Nils Eriksson.
Född 1581 i Äskja, Ullånger (Y) 3 .
Död 1662 i Äskja, Ullånger (Y).
Klockare i Äskja, Ullånger (Y).


FFF Erik Unesson.
Född 1560 i Äskja, Ullånger (Y).


 
   
 
M Margareta Sahlin.
Född 1647 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 4 .
Död 1701 i Härnösand (Y) 5 .

MF Elias Johan Olovsson Salin.
Född 1600 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 6 .
Död 1675 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 6 .
Länsman 1643-1645 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 6 .
Bonde från 1627 till 1673 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 6 .
Gästgivare


MFF Olof Nilsson.
Född i Salsåker 1, Nordingrå (Y).
Död i Salsåker 1, Nordingrå (Y).
Bonde från 1595 till 1603 i Salsåker 1, Nordingrå (Y) 6 .

 
MM Segri Halvarsdotter.
Född 1601 i Ljusdal (X) 6 .
Död 1704-04-25 i Salsåker 1, Salsåker, Nordingrå (Y) 7 .

 
 

Levnadsbeskrivning

Född 1672-02-02 i Ullånger (Y) 1 .
Härnösands Trivialskola 1681-1686 2 .
Kyrkoherde från 1715 till 1712 i Lövånger (AC) 1 .
Död 1722-03-15 i Lövånger (AC) 1 .

Elias Ask (1715-22), f. 2 febr. 1672 i Ullånger, son till kommin. därst. Johannes Ask och Marg. El. Salin. Sändes 1680 till Hsands skola, gymn. 1686 och stud. 8 sept. 1690. På öfverste v. Fersens kallelse prästv.13 sept. 1695 till esquadronspräst vid Västerbottens reg. Utn. 1696 till skolmästare i Umeå. Efter khden Eurenii död hemställde Hsands konsist. i skr. 30 apr. 1714 till K. Maj:t, att El. Ask en åldrig skolbetienteoch rector scholæ i Umeå, som i 19 år haft denna arbetsamma sysslan samt varit förordnad som vice pastor i landsförsaml. efter khden Bille, måtte få Löfångers regala pastorat. Han erhöll Konung Carl XII:s fullmakt, dat. Stralsund 11/22 mars 1715.
Af landshöfdingen M. Cronberg blef herr Elias Ask i okt. 1717 anmäld såsom begifven till dryckenskapsärdeles till bränwin, hvarigenom han icke allenast gör sig oskicklig till att med ifver och nit förrätta sin tjänst, utan också en stor förargelse uti församlingen uppväcker. Prostransakning anbefalldes och skarpvarning följde; äfven prosten Ol. Svanberg fick skurpens att han icke förr i konsist. angifvit sådant oskickeligt lefverne, som sig i hans prosteri tilldragit. Af prostens förklaring framgick, att en khden påbördad otillständighet i landshöfdingens åsyn snarare var ett vitium naturæ, än skedde af fylleri; eljest brukar herr
Elias göra härliga predikningar och till församlingensnöje, när han är nykter. För öfrigt höll prosten veklagan öfver krogstugorna, som vid prästborden nästan öfver hela Västerbotten äre uppbyggda, och anhöll om deras afskaffande.
Khden A. afled 15 mars 1722. Han förestod församlingen under en tid, särskildt svår genom fiendensanfall och de finska flyktingsskarorna, som utblottade landet.
G. 1) Michelsmässdagen 1696 m. Catharina Ulf, änka efter stadspred. Christoff. Graan i Umeå.
2) m. Brita Lambert, dotter af rådman Berndt L. i Umeå och syster till denLÖFÅNGER 153bekante plantageägaren Jonas Berndtsson L., omg. 10/12 1724 m. provinsiallandtmät.Nils Brenholm, d. 21/6 1730 i Löfånger.
Barn i 1:a g.: Samuel och Kristoffer, döda unga;i 2:a g.: Bernhard, f. 16/4 1700, skolmästare i Lycksele, d. 29/12 1777;
Jonas,f. 1703, fil. mag., konsist.not. i Sthm, d. 19/1 1743;
Margareta, f. 1717 döpt 17/3, g. 14/5 1738 m. skolmäst. vid barnhuset i Sthm Jonas Rundmark;
Elias, f. 1720, döpt 9/1, d. begr. 8/3 s.
å.; dessutom 4 barn döda späda.
Källa: Härnösands stifts herdnaminne

Källor
  1. Härnösands stifts herdnaminne
  2. Elever vid Trivialskolan i Härnösand
  3. Jan Eurenius
  4. Gösta Molund
  5. Alf Nilsson
  6. Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890
  7. CD-Födda-Vigda-Döda i Ådalen

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.