Ansedel Jonas Ullberg

1714-1781

Född 1714 i Jättenberg, Ullånger (Y) 1 .
Död 1781-09-23 i Brunne, Stigsjö (Y) 1 .
Jonas Ullberg
Född 1714 i Jättenberg, Ullånger (Y) 1 .
Död 1781-09-23 i Brunne, Stigsjö (Y) 1 .
Komminister från 1763 till 1781 i Stigsjö (Y) 2 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1714 i Jättenberg, Ullånger (Y) 1 .
Komminister från 1763 till 1781 i Stigsjö (Y) 2 .
Död 1781-09-23 i Brunne, Stigsjö (Y) 1 .

Mag. Jonas Jonæ Ullberg (1763-81), f. 1714, bondson från Jättenberg i Ullånger. Stud. i Upsala 4 nov. 1734; efter aflagda gradualexamina promov. fil. mag. 1749; undergick prästex. i Hsand 23 aug. 1751 och prästv. till. brukspredikant vid Lögdö; utn. komm. i Stigsjö 10 okt. 1761, tilltr. 1763. Han synes ha bott i Brunne och afled 23 sept. 1781.
Var känd för grundlig lärdom och lyckliga gåfvor och särdeles nit och drift i sitt ämbete, hade åstadkommit mycken uppbyggelse i sin församling och hållit ganska god ordning, men ehuru 5 gånger uppförd på förslag var han verkligen förtjänt af en bättre lycka och befordran än att så lång tid nödgas uppehålla sig vid en så ringa lägenhet. (Hdpr. 13/2 1782.)
G. 1) 1753 m. Catharina Aspgren, f. på Frösön 30/6 1722, dotter till komm. i Ullånger Lars Aspgren och Christina Thun. Afled 23/6 1754 och jordfästes i Timrå, men fördes till Hsands kyrka och nedsattes i sin morfaders sal. Hans Thuns graf;
2) 22/10 1765 m. Brita Engelmark, f. 19/2 1744, dotter af khden i Juckasjärvi Lars Engelmark. Beviljades af K. M:t dubbla nådår 17/4 1782. Afled på sin gård Skedom i Häggdånger 27/3 1821.
Barn i förra giftet:
Brita Christina, f. 17/6 1754 i Lögdö, g. m. khden Joh. Axel Huss i Föllinge. -

I senare giftet:
Margareta Vendela, f. 28/9 1766, d. 14/11 s. å.;
Jonas, f. 9/3 1768, jur. dokt. 1818, tit. lagman, justitieborgmästare i Sthm, talman för borgarståndet vid riksdagarna 1828 o. 1834, KVO, RNO, d. i Sthm 9/10 1844¹;
Lars, f. 30/6 1769, d. 3/10 s. å.;
Anna Catharina, f. 8/7 1770, g. 1790 m. komm. i Resele-Liden Olof Sundvall; Eric, f. 16/7 1771, d. 4/10 s. å.; ¥Brita Vendela, f. 28/12 1772, g. 1796 m. komm.landtmätaren Nils Widmark på Skedom;
Johan Fredrik, f. 25/12 1774, d. 1/2 1775;
Getrud Greta, f. 3/10 1776, d. 9/7 1777;
Daniel, f. 13/12 1777, d. 12/11 1784;
Joseph, f. 7/12 1779, d. 16/4 1782. Tr.: De unctione Elisæi ex I Reg. XIX: 15, 16, præs. A. Boberg, Ups. 1747. –’´Ερανος, diss. philologica, præs. J. Amnell ib. 1749.
¹ Lagman Jonas Ullbergs porträtt förekommer i festskriften Stockholms rådhus ochråd D. 2, 1915.

Källa: Härnösans stifts herdnaminne

'

Relationer och barn

Gift.
Katarina Aspgren. uparrow.png Född 1722-06-30 i Frösö (Z).
Död 1754-06-23 i Stigsjö (Y) 1 .
Brita Kristina Ullberg. rightarrow.png Född 1754-06-17 i Lögdö bruk (Y).
Död 1826 i Hammerdal (Z) 3 .
Källor
  1. Alf Nilsson
  2. Härnösands stifts herdnaminne
  3. Jan Granholm

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.