Ansedel Sigrid

Sigrid


       
 
   
 
     
 
   
 
       
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

På vintertinget 1610 uppbjöd hustru Sigrid som var Hermans efte rleverska, sytning hos sin "skyddsson" Olof Andersson. Hon uppbjöd för sin föda och sytningslön 5 skälsland i åker och äng samt 2 kor, 5 getter och 1 får. Vidare 6 mark koppar, 10 famn ar skötar, 5 daler i pengar, ett stycke ströbolster, en gammal fåll. Olof Andersson lovade försörja sin styvmoder till döddag ar.

Förklaring till ordet sytning och undantag på Wikipedia:
Med undantag eller undantagskontrakt, i Finland sytning, menas rätt för säljaren att för sin återstående livstid behålla brukanderätt till en mindre bostad eller ett mindre jordområde som undantas från köparens rätt att förfoga över den överlåtna fastigheten. Förmånstagaren behåller sin rätt även om fastigheten skulle säljas vidare. Den som överlåtit egendom med undantagskontrakt kallas till exempel undantagsman, undantagsänka, sytningshjon, eller sytningstagare.
Undantagskontrakt förekommer alltjämt i till exempel Finland, men deras betydelse har minskat. Att "sitta på undantag" har i Skandinavien varit vanligt inom bondeklassen, också vid överlåtelse av en jordbruksfastighet från en generation till nästa. Att överlåta gården "i förtid", det vill säga medan bonden ännu var i livet, kan ses som en pensionsliknande förmån för den åldrade generationen. Ofta byggdes en mindre stuga på ägorna som det äldre paret fick bo i.
Även andra förmåner har kunnat omfattas av ett undantagskontrakt, som till exempel spannmål, potatis, bränsle, körslor, eller dagliga måltider i köparens hushåll. Det kunde förekomma att en änka bytte sin giftorätt vid arvskiftet mot ett sådant undantagskontrakt, som gällde livet ut eller tills hon gifte om sig.


Relationer och barn

Gift.
Herman Nilsson. uparrow.png Född 1663 i Ersmark 3, Skellefteå (AC).
Död 1751 i Storkåge 24, Skellefteå (AC) 1 .
Anders Hermansson. rightarrow.png Född i Storkåge 24, Skellefteå (AC) 1 .
Kenkt 1613-1618.
Bonde 1630-1655 i Storkåge 24, Skellefteå (AC) 1 .
Källor
  1. Skellefteå socken 1650-1790

Framställd 2022-02-12 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2021.
Startsida.