Ansedel Anders Jakobsson

-1723

Född i Djupsjö, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1723 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 1 .
Anders Jakobsson
Född i Djupsjö, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1723 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 1 .
Bonde 1687-1716 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 2 .
F Jakob Andersson.
Född 1625 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 2 .
Död 1707 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1654-1687 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 2 .

FF Anders Olofsson.
Född omkring 1590 i Djupsjö 2:1, Djupsjö Skorped (Y) 3 .
Död omkring 1632 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 3 .
Bonde 1624-1631 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 2 .


FFF Olof Olofsson.
Född omkring 1555 i Djupsjö 2:1, Djupsjö, Skorped (Y) 3 .

Bonde 1591-1622 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 2 .
Nämndeman 1612-1619 i Sidensjö (Y) 2 .


FFM Kerstin Svensdotter.
Född omkring 1560 3 .
Död 1631 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 4 .

FM Brita NN.
Född omkring 1590 3 .

Bonde 1635-1641 i Djupsjö 2:1, Skorped (Y) 2 .
Bonde 1644-1647 i Djupsjö 2:1, Skorped (Y) 2 .

 
 
M Kerstin Kjellsdotter.
Född omkring 1640 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 3 .


MF Kjell Andersson.
Född omkring 1620 i Kläppen 2:1, Sidensjö (Y) 3 .

Bonde 1642-1679 i Djupsjö 4, Sidensjö (Y) 2 .
Nämndeman 1657-1662 i Sidensjö (Y) 2 .
Nämndeman 1677 i Sidensjö (Y) 2 .


MFF Anders Sjulsson.
Född omkring 1572 i Nättersjö, Sidensjö (Y) 3 .
Död före 1648 3 .
Nämndeman 1610-1613 i Sidensjö (Y) 2 .
Kyrkvärd 1613-1614 i Sidensjö (Y).
Fjärdingsman 1632 i Sidensjö (Y).
Bonde 1596-1599 i Å 1, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1600-1624 i Kläppen 2:1, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1627-1629 i Blåvik 1, Blåvik, Nätra (Y).
Bonde 1629-1631 i Kläppen 2:1, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1635-1637 i Teg 3, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1638-1640 i Grätnäs 1, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1641 i Djupsjö 4, Sidensjö (Y) 2 .
Bonde 1647 i Djupsjö 4, Sidensjö (Y) 2 .

 
MM Nn Johansdotter.
Född omkring 1620 i Nolås 4, Sidensjö (Y) 3 .
Död 1684 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 3 .


MMF Johan Tomasson.
Född omkring 1580 i Nolås, Sidensjö (Y) 3 .

Bonde 1609-1641 i Nolås 4, Sidensjö (Y) 2 .
Kyrkans sexman 1614-1617 i Sidensjö (Y) 3 .

 

Levnadsbeskrivning

Född i Djupsjö, Sidensjö (Y) 1 .
Bonde 1687-1716 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 2 .
Död 1723 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 1 .
Dmb 1688Anders Jacobsson (2:1) klagade att förleden Korsmäss i Härnösand vart för honom bortstulet 16 1/2 daler uti en sjöbod där han med några mera var i bolag, nämligen Jon Jonsson (3:1), Tomas Tomasson i Myre och drängen Er ich Persson. Och som han var fjärdingsman, kom Olof Erichsson i Nyland och Anders Andersson i Näs om aftonen i skymningen och levererade några penningar, som var i plåtar 16 1/2 daler, dem jag satte i en tom tunna innerst i boden, varvid bara ovannämnde varit närvarande. De bestämde sedan att de "skulle gå ini stufwan och kiöpa oss en kanna öhl, thermed tijden fördrifua, hwarom wij alle blefue öfwerens, gå så uthur boden, iag låser henne igen, gingo in hoss wärden, drucko en kanna öhl, menErich kom intet med in".Vid återkomsten till boden fann de låsvidjan vara avskuren och pengarna, jämte lerft, vadmal och matspann, vara stulna. Erich Persson blev genast misstänkt, men han nekade och berättade att han hela kvällen hade druckit och spelat kort med några drängar från Säbrå sn. Rätten bestämde att han skulle befria sig från tilltalet med sin ed. Det skedde dagen därpå, när han först "med hand å Book avsvor sigh, så Gud hielpe till lijf och siähl, att han Anders Jacobsson de 16 1/2 daler kmt afhändt. Sedan hans varningsmän framstege, och med hand å Book sade sig af dhet umgänge the med honom hade hafft, och kunnskap the af saaken hafua, tro hans ordh ...". Erich Persson dömdes därefter fri från alla misstankar.Källa: Sidensjö och Skorped - Släkter och gårdar

Relationer och barn

Gift 1680 i Sidensjö (Y) 2 .
Sara Jakobsdotter. uparrow.png Född 1663 i Hämra 3:1, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1735-10-12 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 1 .
Kerstin Andersdotter. rightarrow.png Född 1682 i Djupsjö 2:1, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1747-06-19 i Sjöland, Sidensjö (Y) 1 .
Sara Andersdotter. rightarrow.png Född 1691-09-12 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 5 .
Död 1733-08-26 i Lännäs, Sidensjö (Y) 1 .
Nils Andersson. rightarrow.png Född 1694-04-01 i Djupsjö Sidensjö (Y) 6 .
Elisabet Andersdotter. rightarrow.png Född 1696-12-06 i Djupsjö, Sidensjö (Y) 1 .
Död 1733 i Sidensjö (Y) 1 .
Helena (Ella) Andersdotter. Född 1701-10-27 i Djupsjö Sidensjö (Y) 6 .
Död 1770-01-21 i Västerkäl Sidensjö (Y) 6 .
Källor
  1. CD-Sidensjö 1689-1930
  2. Sidensjö och Skorped - släkten och gårdar
  3. Paul Olsson
  4. Alf Nilsson
  5. CD Själevad fs (Y) 1681-1820
  6. CD-Skorped 1776-1930

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.