Ansedel Johan Christoffer Ruuth

1823-1899

Född 1823-02-09 i Hede (Z) 1 .
Död 1899-07-27 i Stöde (Z) 2 .
Johan Christoffer Ruuth
Född 1823-02-09 i Hede (Z) 1 .
Död 1899-07-27 i Stöde (Z) 2 .
Kyrkoherde 1859-1899 i Stöde (Y) 2 .
     
 
   
 
     
 
   
 

Levnadsbeskrivning

Född 1823-02-09 i Hede (Z) 1 .
Kyrkoherde 1859-1899 i Stöde (Y) 2 .
Död 1899-07-27 i Stöde (Z) 2 .
Johan Christoffer Ruuth (1859-99), f. i Hede prästgård 9 febr. 1823. Föräldrar: khden J. C. Ruuth och Elisabet Marg. Nordenström. Fadern hade aflidit före hans födelse och modern dog då han var2¾ år. De föräldralösa barnen utplanterades bland hjälpsamma släktingar, och Johan Christoffer upptogs af sin moster Anna Märta Nordenström, g. m. komm. i Stöde Anders Hasselgren, och han blef sålunda till sist kyrkoherde i den församling, i hvars lilla kapellansgård han växte upp och vann sin första uppfostran.
Stud. i Upsala vt. 1842, prästv. 29 juni 1846 till komm. adj. i Långsele, tjänstgjorde senare på året ss.tillf. past. i Häggdånger och past. adj. i Berg, där han, ss. v. pastor kvarstannade större delen af år 1848, vidare past. adj. i Lit 1849-52, v. past. i Nora juni-nov. 1852; förordn. att biträda högv. biskopen som pastor i Hsands stad 17 nov. 1852, högmässopred. i Hsand med past. vård. 11 febr. 1853; aflade past. ex. 20 juli 1858; utn. i nåder till khde i Stöde pastorat 4 juni 1859, tilltr. genast; v. kontr. prost i Medelpad från början af år 1888, ordin. kontr. prost 27 juni s. å., erhöll på begäran afsked från nämnda befattning vid 1896 års slut. Var närvarande vid jubelfesten i Upsala 1893. LNO 1889. De första åren af hans verksamhet såsom khde voro särskildt besvärliga, enär vid tillträdet ännu ingen prästgård var uppfördoch den gamla komministergården året förut nedbrunnit. År 1874 ingick han med ansökan till K. M:t, att den inom Ede by belägna delen af prästbordet måtte få från bostället säljas och årliga räntan å köpeskillingen uppbäras af khden i Stöde, enär jorden ej kunnat på antagliga villkor utarrenderas, men detta vann ej K. M:ts bifall. Han var en kraftfull, outtröttlig herde och hade glädjen och tillfredsställelsen att under de 40 åren han styrde och ställde här i församlingen se den mer och mer förkofras så i andligt som i socialt och ekonomiskt afseende. Afled 27 juli 1899. Några drag från hans verksamhet äro tecknade af hans måg professor d:r Wide i en tryckt minnesruna.¹ Prostens porträtt, målat i olja af prof. Axel Jungstedt, är skänkt till kyrkan af arfvingarne.
G. 1) 12/6 1853 i Bodums prästg. m. Ulrika Brandell, f. 15/1 1827, dotter afkomm. P. Brandell i Ullånger, d. i Stöde 16/9 1867;2) 27/10 1871 m. Margareta Johanna (Hanna) Norberg, f. 5/11 1835, dotter afhäradsdom. handl. Israel Norberg i Västby och Carin Nyberg samt änka eftersjökapten J. Nenzén, d. 25/1 1922 i Sundsvall.
Barn i förra g.: Johannes, f. 27/6 1854 i Hsand, bosatt i Australien: Anna,f. 13/6 1856, g. 24/9 1885 m. professorn, med. d:r Anders Gustaf Wide, d. 30/6 1925;Elisabeth, f. 24/1 1858, g. m. khden i Skön J. Andersson Bråten, änka 1910; Maria,f. 15/4 1862 i Stöde, d. s. d.; Petrus, f. 9/6 1864, fil. lic., lärov. adj. i Luleå, sedan1912 i Jönköping, d. där 29/7 1914. - I senare g.: Salomon, f. 2/8 1874, officersaspirant, underintendent, tandläkare, d. 11/12 1915 i Tyringe; Jenny Katarina,f. 15/4 1876; Catharina Maria, f. 16/9 1877; Ulrika, f. 13/8 1880.

Källa: Härnösands stifts herdnaminne

c__bilderhemsidan_jcruuthii.jpg

Relationer och barn

Gift 1871-10-27 i Stöde (Y) 1 .
Margareta Johanna Hanna Nenzén Norberg. uparrow.png Född 1835-11-05 i Väsby, Högsjö (Y) 3 .
Död 1922-01-25 i Stadsbacken, Sundsvall (Y) 4 .
Salomon Ruuth. Född 1874-08-01 i Stöde (Y) 5 .
Död 1915-12-11 i Tyringe () 5 .
Jenny Ruuth. Född 1876-04-15 i Stöde (Y) 5 .
Död 1950-11-24 i Sundsvall (Y) 6 .
Katarina Maria Ruuth. Född 1877-09-16 i Stöde (Y) 5 .
Död 1931-04-16 i Härnösnd (Y) 6 .
Ulrika Ruuth. Född 1880-08-13 i Stöde (Y) 5 .
Död 1948-09-04 i Stadspaken, Sundsvall (Y) 6 .
Källor
  1. Stöde (Y) AI:11 (1861-1871) Bild 125 / sid 109
  2. Härnösands stifts herdnaminne
  3. Högsjö (Y) AI:8 (1856-1865) Bild 185 / sid 177
  4. Sveriges dödsbok 1901-2009
  5. Norrländska slägter : genealogiska och biografiska anteckningar. [D.1]
  6. Sveriges dödsbok 1901-2013

Framställd 2024-02-17 av Lars Olsson med hjälp av Disgen version 2023.
Startsida.