Bilagor till Lysnings- och vigselböcker (HV)

 

För många församlingar finns bilagor till ”Lysning och vigselböckerna” digitalt. Böckerna innehåller dokument med

ytterligare information om de som ska vigas än vad som framgår i respektive huvudbok. En informatio som kan öka kunskapen om både de tu som ska ingå äkenskap men även omkring den procedur som bröllopet inebär. Följande typer av information är vanligast men det förekommer även en hel del annat med:

Brev från konung Carl IV Johan där han ger dispens för kusingifte Brev från konung Carl IV Johan där han ger dispens för kusingifte
En anhållan om lysning de tre närmaste sönddagarna. Det är inte så vanligt att man ser "Telegramadress" på brevpapper. Anton har nog använt Farfars papper som var Disponetn för Rö ångsåg.
Anhållan om lysning. Ett formellt formulerat brev utan större slöseri med punkter. Undertecknat av den blivande bruden vilkens namntckning bevittnas av två personer.
Räkning från Post och Inrikes Tidning för notiser om lysning vid tre tillfällen. Notiserna är begärda av Kyrkoherden och famturan är ställd till honnom. Brudparet stod säkert för summan.
Fullmakt för den blivande brudens far att uttagna lysning.Det som är ntressant är vad formuleringen "Jag håller gott vad ombudet gör och låter" innebär
Intyg ifrån prästen om att de två angivna personerna har rätt till att begära lysning och giftemål.Att "åtnjuta medborgeligt förtroende" var något som alla hade om man inte förlorat det genom att begått något brott. Det stod då i domen om hur många år man förlorat det.
Tillstånd från kyrkan till båda parterna att ingå äktenskap
"Borgerligt Bröllop" Ett intyg fråm Magistraten i Härnösand om att de genomfört en borgelig vigsel där bruden inte tillhörde Svenska statskyrkan utan Babtistiska trossamfundet
Förord om barnauppfostran. I detta brev anmäler föräldrarna att de kommer attuppfostra sina blivande barn baptismens trosläror.
Ett tidigt formulär som användes för att anteckna uppgifter om bröllop. En stor del av texten är förtryck med resterande individuella information fylldes i för had. Detta exempel är från Rättviks församling. På första raden anges brudparet som contrahenterna vilket är något ovanligt idag..
I vissa församlingar infördes det en hel del mer information än vad anses som standardi i vigsböckerna. Här ett exempel från Frinnaryds församling.
Ytterligare exempel på detaljerad vigselbok
Ett intyg på från en possitiv och nöjd brud
Hinderslöshetsbetyg
Hinderslöshetsbetyg
Hinderslöshetsbetyg, underskriftet och med vackert sigill
Lysningsattest.Intyg att de tre lysningarna har skett i laga ordning
Intyg från prästen om att ingå äktenskap
Kunglikt intyg om att Drängen Per Björklund ska få gifta sig med sin avliden broders fru. Brevet är undertecknat av Kung Karl XV
Prestbetyg.Användes om en familj flyttade till en anna församling
Utrag ur vigselboken. Här har gjorts en sammanställning över vigda i Ullångers församling under tiden mars till juli 1867.. Utdraget gjordes i januari 1868, syftet vet jag inget om.
Kungligt beslut på att godkänna en skillsmässa
En tydlig och rättfram begäran
Äktenskapsintyg
Åter startsidan