Länkar, databaser och referenser

Personregistret

Registerinformation och statistik

Militära register

Köpa böcker, CD eller annat släktforskningsrelaterat

Juridiska register, domböcker bouppteckning, fastigheter m.m.

Register över kyrkliga företrädare